Talantu vadības risinājumi

Birn+Partners ir starptautisks konsultāciju uzņēmums, kas specializējas personāla vadības pakalpojumu sniegšanā. Strādājot vairākās Eiropas valstīs un Apvienotajos Arābu Emirātos, mūsu priekšrocība ir teicama orientēšanās vietējo tirgos apvienojumā ar izpratni par globālajām biznesa un darba tirgus attīstības tendencēm dažādās nozarēs. Mūsu pamatpakalpojumi ir rūpīgi izstrādāti, pamatojoties uz pētījumiem un labākās prakses piemēriem.

"Mūs vada ieinteresētība talantu un organizāciju attīstībā. Lielākais gandarījums ir mūsu klientu – konkrētu vadītāju un organizāciju - veiksmes stāsti, kuru tapšanā esam līdzdarbojušies. "

Gitāna Dāvidsone
Managing director, Latvia Birn+Partners

Īpaši šobrīd, nepārtraukti mainīgos ārējās un iekšējās vides apstākļos, organizācijas un uzņēmumi sagaida, ka partnerība ar konsultantiem nodrošinās sistemātisku pieeju un praksē pārbaudītu metožu izmantošanu un vienlaikus - konsultantu kompetenci darboties elastīgi, izstrādājot risinājumus atbilstoši konkrētā klienta vajadzībām. Aizvien aktuālāki kļūst arī pārrobežu projekti, kuru īstenošanā spējam nodrošināt vienotus augstus kvalitātes standartus apvienojumā ar klātbūtni katrā tirgū.
PAKALPOJUMI

Mūsu konsultanti Latvijā ir uzticami padomdevēji ar ilggadēju profesionālo pieredzi un spēcīgu biznesa redzējumu. Atrodam un attīstām talantus, rodam risinājumus organizāciju izaugsmei un stratēģiju īstenošanai.
Vadītāju atlase
Vadītāju atlase ir uzticēšanās, biznesa izpratne un plašs kontaktu loks – trīs pazīmes, ko ir grūti nopirkt un nokopēt no citiem. Īstos kandidātus raksturo ne tikai profesionālas zināšanas un prasmes, bet arī domāšanas veids un attieksmes, kas saskan ar organizācijas stratēģisko kursu un organizācijas kultūru un tās unikālo DNS. Izmantojot mūsu pašu izstrādāto vairāku atlases kanālu stratēģiju, mēs atrodam darbiniekus, kas iederas Jūsu organizācijā.
Onboarding
Mūsu piedāvātā programma ir efektīvs un katram vadītājam pielāgots veids, kā jaunajiem vadības komandas locekļiem pirmajās 100 darba dienās apgūt to zināšanu un organizācijas nerakstītās prakses bagāžu, ko parasti vadītāji apgūst gada laikā. Programma ir tapusi, intervējot vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītājus, un tā sekmē jaunā vadītāja efektīvu un sekmīgu integrāciju jaunajā darba vietā, tādējādi gūstot atdevi no vadītāja darba daudz īsākā laikā.
Talantu novērtēšana un attīstība
Fokusā izvirzot organizācijas stratēģiskos mērķus, vērtības un tagadnes izaicinājumus, novērtējam "atslēgas" darbinieku kompetences un personību. Atklājot neatbilstības starp to, kur esam šobrīd un kur vēlamies būt, mēs palīdzam izstrādāt indivīdu un komandu attīstības plānus un nodrošinām to īstenošanu. Ieguvums ir aizvien lielāks darbinieku skaits, kas iesaistīti sava un līdz ar to organizācijas darba snieguma uzlabošanā.
Karjeras plānošana
Katram vadītājam pielāgots un vadīts attīstības process periodā no iepriekšējā darba pārtraukšanas līdz nākošajam karjeras punktam. Pakalpojuma tapšanā ir bijuši iesaistīti vairāk nekā 950 vadītāji no dažādām Eiropas valstīm un tā pamatā ir augstākā līmeņa vadītāja individuālo prasmju, mērķu un ambīciju sabalansēšana un atbalsts nākošā piemērotākā profesionālā izaicinājuma atrašanā.
Gitāna Dāvidsone
Partnere un vadītāja
Birn+Partners Latvia

Gitāna ir viena no personāla vadības konsultāciju "celmlaužiem" Latvijā ar pieredzi tirgū un darbā ar dažādu nozaru vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem kopš 1997.gada. Kā personāla vadības nozares profesionāle ir pozitīvs piemērs tam, kā savienot šķietamus pretmetus: dziļas nozares zināšanas ar pastāvīgu kāri pēc aizvien jaunām zināšanām un redzesloka paplašināšanas, spēju redzēt un saprast organizāciju kopumā un vienlaikus iedziļināties katra darbinieka individuālajās vajadzībās. Priecājas par katru organizāciju, kur cilvēki patiešām ir vērtība un darbības centrā.

Šobrīd veido un attīsta personāla vadības konsultantu komandu Baltijas valstīs, kā arī izstrādā un piedāvā tirgū jaunus konsultāciju pakalpojumus un produktus, ko uzskata gan par savu darbu, gan vienlaikus sirdslietu.

+371 29272629
gd@birn-partners.com