E-mācību stratēģijas attīstības posmi
Kā izvēlēties piemērotāko risinājumu atbilstoši uzņēmuma vajadzībām?
1. Līmenis
Raksta autore: Maija Dobele
Vadoties pēc ekspertu novērojumiem un manas pieredzes, e-mācību stratēģiju var iedalīt 3 līmeņos– 1) pamata jeb bāzes zināšanu 2) kampaņveidīga 3) intergrēta mācību kultūra. Tas, kuru no stratēģijām izvēlas katrs no uzņēmumiem, ir atkarīgs ne tikai no mācīšanās kultūras un darba devēja tēla stratēģijas, bet arī industrijas, piemēram, cik daudz ir regulēto mācību. Šajā rakstā aplūkosim pirmo – pamata jeb bāzes zināšanu e-mācību stratēģiju.
Tiek noteiktas 4-5 svarīgākās zināšanu jomas, visbiežāk tās ir likumdošanā obligāti noteiktās vai priotizētas mācību tēmas uzņēmuma/grupas līmenī. Atbilstoši definētajām tēmām tiek izveidots neliels skaits e-kursu. Dažos gadījumos e-mācības izmanto tikai dažas darbinieku grupas, taču visbiežāk uzņēmumi kā nākamo soli izvēlas domāt par tēmām, kuras ir aktuālas visiem darbiniekiem.

Mācību stratēģijai ir šādas iezīmes:
Uzņēmumā ir svarīgi pārliecināties, ka darbinieki konkrētās tēmas zina: ja darba drošība ir uzņēmuma vērtība, ir svarīgi, ka darbinieki to ikdienā ievēro un zina, ko un kādos gadījumos var un nevar darīt un kāpēc,
Ir jāspēj kontrolēt, ka darbinieki mācību vielu ir apguvuši: pārtikas nozarē periodiski ir jāatkārto minimālās higiēnas mācības, un darbiniekam tiek izsniegts apguves sertifikāts, tāpat pārtikas veterinārais dienests veic regulāras pārbaudes, vai darbinieku rīcība atbilst prasībām.
Uzņēmumā ir liels darbinieku skaits vai liela darbinieku rotācija, taču svarīgi ir visiem nodrošināt vienāda veida mācības: uzņēmuma ievadmācības par uzņēmuma vērtībām, sadarbības principiem, darbinieku priekšrocībām.
Ir iespējams ilgtermiņā samazināt mācību izmaksas uz pamata/bāzes mācībām: jāsamazina laiks ceļam, kas būtu nepieciešams klātienes mācībām, apmācot darbiniekus visās filiālēs.
Uzņēmumā ir būtiski ieviest vienotu standartu: klientu apkalpošanas jomā, vadītāju rīcībā, personāla vadības procesos, kā attīstības pārrunu veikšana u.tml.
Visbiežāk šīs stratēģijas e-mācību izmaksas var pamatot ar konkrētiem skaitļiem – e-mācību ieviešanas izmaksas pret klātienes mācībām, vai uzņēmuma potenciāliem riskiem, ja kādas no valstī noteiktajām prasībām netiks izpildītas.

No vienas puses, šajā e-mācību stratēģijā LMS (e-mācību platformai) ir vienkāršas prasības – nepieciešams pievienot jaunus lietotājus, pievienot e-testus un izveidot atskaites par to, vai konkrēti e-kursi ir izieti un ar kādu rezultātu. Bieži nav nepieciešamības to integrēt ar citām IT sistēmām un cita veidu mācību uzskaite var notikt arī atsevišķi. Izvēloties tehnisko risinājumu, aicinu padomāt par nākamajiem iespējamiem attīstības scenārijiem. Ja uzņēmums plāno attīstīt e-mācības arī cita veida tēmām un visiem darbiniekiem, ir vērts padomāt par to, lai funkcionalitāte atbalsta arī visa veidu jauktā tipa mācību plūsmas izveidi, spēļošanas, kā arī mikro-mācīšanās elementus.

Svarīgi atcerēties, ka arī šī e-mācību stratēģija ir cieši saistīta ar darba devēja tēlu, ko nosaka arī izvēlētās e-mācību platformas lietošanas ērtums, izskats un e-kursu kvalitāte. Ja šie daži e-kursi būs saturiski pārdomāti, dizainiski pievilcīgi un ar interesantiem uzdevumiem, darbinieki tos ar prieku pildīs. Savukārt, ja e-formātā pārveidota 100 slaidu prezentācija tiks nosaukta kā e-kurss, neviens darbinieks nebūs ieinteresēts to aplūkot. Arī šajos gadījumos darbinieks meklēs atbildi uz jautājumiem "ko es iegūšu šajās mācībās? Ko es varēšu izmantot tūlīt? Kas ir nepieciešams manai attīstībai šajā uzņēmumā?"
Lai papildinātu esošos e-kursus, šajā stratēģijā var veiksmīgi izmantot gatavos e-kursus, uzņēmumi bieži šajā stratēģijā iekļauj Vadītāja ABC e-kursus, lai nodrošinātu vienotu vadītāju lomas izpratni visā organizācijā visos vadības līmeņos, vai Emociju vadības e-kursu, lai uzlabotu sadarbību ar kolēģiem un klientiem.

Visbiežāk šo e-mācību stratēģijas līmeni izmanto uzņēmumi, kuriem nav daudz biroja darbinieku, bet, kam ir vairākas filiāles un veikali, klientu apkalpošanas centri. Īpaši paredzēts tiem, kam jāapgūst dažādas nepieciešamās zināšanas atbilstošajā līmenī, piemēram, darba drošība utml. Tas ir bieži arī pirmais e-mācību stratēģijas līmenis visiem uzņēmumiem, salīdzinot ar 2. un 3. līmeni, kuri ir kā tālāki soļi e-mācību procesa attīstībā.
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting / INTEA OTS
Raksts ir tapis sadarbība ar SIA INTEA: www.intea.lv.