Efectio palīdz uzņēmumiem veidot veselīgāku un produktīvāku darba vidi. Ar fiziskajām aktivitātēm paaugstināt darba produktivitāti un samazināt stresu. Uzņēmuma darbiniekiem ir iespēja sekot līdzi datiem un analizēt, kā fiziskās aktivitātes un darba vide ietekmē produktivitāti un labsajūtu.

Mūsu galvenais mērķis ir palielināt fizisko aktivitāšu popularitāti uzņēmumu vidū, tādējādi paaugstinot darba produktivitāti, uzlabot savstarpējās attiecības komandā un palīdzēt darbiniekiem kļūt veselīgākiem un laimīgākiem.

Mēs piedāvājam


Darbību uzskaiti, ņemot vērā datus no viedajām ierīcēm kā arī aplikācijas, kuras izmanto lietotājs


Motivējošus spēles elementus, individuālus un komandas izaicinājumus, kā arī punktu krāšanas sistēmu


Detalizētu atskaiti par aktivitāšu apjomu, darbinieku iesaistīšanās līmeni un viņu labsajūtu

Ieteikumus un padomus treniņiem, uzturam, produktivitātes veicināšanai un citas noderīgas zināšanas
Ieguvumi uzņēmumam
Izmantojot Efectio platformu, uzņēmums veicinās darba produktivitātes paaugstināšanu, vienlaikus saņemot ērtus digitālos rīkus uzņēmuma iekšējās kultūras veidošanai, darbinieku lojalitātes veicināšanai un iekšējās komandas saliedēšanai.
Artūrs Bernovskis
Efectio.com vadītājs, Produktīvas darba vides veidotājs
Jaunajā industralizācijas 4.0 laikmetā cilvēka faktoram nozīme ir palielinājusies. Lielu daļu dzīves mēs pavadām darbā, taču nevienam nav noslēpums, ka ne viss pavadītais laiks ir produktīvs. Cilvēka darba resurss ir ar lielāku pievienoto vērtību un augstāku atalgojumu, tāpēc produktivitātes paaugstināšana uzņēmumā ir viens no būtiskākajiem punktiem menedžementa problēmjautājumos. Lai gan mēs saprotam, ka nav iespējams 8h dienā izmantot ar vienādu koncentrēšanās spēju un enerģiju, mēs zinām cilvēkus, kas paspēj izdarīt vairāk tajā pašā laikā, kad citi to nevar. Artūrs palīdz izveidot uzņēmumos produktīvu darba vidi, kas palīdzētu darbiniekiem atjaunot enerģiju un koncentrēšanās spējas.
+371 29166733
arturs@efectio.com