Veidosim labāku darba vidi kopā!

ENME palīdz veidot un uzturēt Jūsu uzņēmuma darba vidi harmonisku un pozitīvu – tādu, lai pirmdienas tiktu gaidītas ar gandrīz tikpat lielu degsmi kā piektdienas. Mūsu kopīgais mērķis ir apmierināti un lojāli darbinieki, kas vēlas sasniegt vairāk un ar pilnu atdevi strādā uzņēmuma un komandas labā.

"ENME piedāvā jaunākās paaudzes risinājumu progresīviem darba devējiem, kas tiecas nodrošināt savu darbinieku iesaisti un vēlmi turpināt darbu uzņēmumā. "


Antra Asare
ENME, CEO

Kāpēc darbinieku iesaiste ir svarīga?

Iesaistītus darbiniekus raksturo entuziasms un pozitīva neatlaidība, pildot savus pienākumus un tiecoties pretim uzņēmuma mērķiem. Iesaistīti darbinieki uzrāda labāku sniegumu un priecājas būt par sava uzņēmuma vēstnešiem, veicinot pozitīvu uzņēmuma tēlu komunikācijā ar saviem draugiem un paziņām. Turklāt Gallup pētījumi liecina, ka iesaistot darbiniekus:
Paaugstinās produktivitāte
Līdz pat 22% augstāka darba produktivitāte
Samazinās mainība
25%-65% zemāka mainība
Uzlabojas darba drošība
48% mazāk darba drošības incidentu
Samazinās saslimšanas
· 37% mazāk slimības dienu
Kā darbojas ENME?
ENME komunikācijas un iesaistes monitoringa rīks regulāri veic īsas, anonīmas pulsa aptaujas, lai noteiktu, cik iesaistīti jūtas Jūsu darbinieki un kas ir darāms, lai iesaiste varētu uzlaboties. Lietojot ENME, vadītāji spēj nepastarpināti sadzirdēt darbinieku domas, kas palīdz kļūt par labākiem komandu līderiem.
ENME pulsa aptaujas dod iespēju vadībai redzēt gan kopējo iesaistes ainu, gan rast konkrētus risinājumus aktuālām problēmām, gan izvērtēt ieviesto risinājumu rezultātus.
Antra Asare
ENME, CEO
Antra ir biznesa datu analīzes un modelēšanas eksperts ar plašu pieredzi finanšu un aviācijas jomā. Antra tic, ka labākie biznesa lēmumi tiek pieņemti, balsoties uz kvalitatīvu datu analīzi, tāpēc HR līderiem ir nepieciešami vienkārši un ērti lietojami personāla datu analīzes rīki. Kā ENME dibinātāja, viņa par savu misiju uzskata veicināt biznesa analīzes metožu lietojumu HR vadības procesos.
+371 26173665
antra.asare@enmehr.com