Kā padarīt mūsu darbinieku atlases un vadības procesu strukturētāku, jēgpilnāku un darbinieku sniegumu izcilāku?

Mūsdienu personāla vadībā arvien plašāk tiek izmantota kompetenču pieeja. Pretstatā tradicionālajai, uz darba saturu un amata aprakstiem balstītai pieejai, tā uzmanības centrā izvirza darbinieka prasmes un īpašības, kas nodrošina izcilu darba izpildi.

Kas īsti ir kompetences, vai un kā tās atšķiras no zināšanām un prasmēm? Kā šī pieeja izpaužas praksē un ko tas nozīmē uzņēmuma personāla vadībai?

Aicinām apmeklēt praktisku kursu personāla vadītājiem un speciālistiem, kuri atbildīgi par personāla atlases un attīstības procesu uzņēmumā!
Kursa gaitā runāsim par:
V
kompetenču pieejas iespējām šodienas personāla atlasē, attīstībā un darba izpildes vadībā;
V
efektīva kompetenču modeļa veidošanas pamata principiem;
V
praktiskiem rīkiem kompetenču intervijas vadīšanā un novērtēšanā.
Kursa autore un pasniedzēja Olga Dzene dalīsies ar informāciju par jaunākajām pasaules tendencēm, kā arī piemēriem no Latvijas un pasaules prakses.

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem praktiskas zināšanas par kompetenču pieejas izmantošanu personāla vadībā.
Olga Dzene ir līderības attīstības eksperte, konsultante, trenere un koučs ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās.

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada. Konsultē kompetenču modeļa izveidē, ieviešanā un kompetenču novērtēšanā, darbinieku atlases un novērtēšanas procesos, darba izpildes vadības jomā, personāla attīstības sistēmu izveidē.

Kā sertificēts un aktīvi praktizējošs koučs strādā ar dažāda līmeņa vadītājiem biznesa un valsts organizācijās.

Olga Dzene
Līderības attīstības eksperte
Ieguvumi:
V
izpratne par kompetenču pieejas būtību un pamata principiem;
V
zināšanas par kompetenču pieejas iespējām;
V
praktiskas pieejas un rīki;
V
vērtīga pieredzes apmaiņa.
Ilgums: 1 diena, 6 stundas

Darba metodes: Uz piemēriem balstītas lekcijas, diskusijas, praktisku rīku demonstrācija.

Mērķa auditorija: Personāla vadītāji un speciālisti, kuri atbild par personāla atlasi un attīstību uzņēmumā.

Laiks: 06.11.2019. no 09:00 - 16:30

Vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga
Programma:
1. Kompetenču būtība. Kas tas ir? Tehniskās un uzvedības kompetences.
2. Efektīvs kompetenču modelis:
Pasaules prakse.
Kas nosaka efektivitāti?
Kā izveidot kompetenču modeli?

3. Kompetenču pieeja organizācijā:
Ietekme uz rezultātu.
Saistība ar uzņēmuma stratēģiju un vērtībām.
Personāla atlase.
Personāla attīstība.
Darba izpildes vadībā.
4. Kompetenču novērtēšana:
Novērtēšanas metodes.
Kā pārbaudīt objektivitāti?
Praktiski piemēri un vingrinājumi.
5. Kompetenču intervija:
Intervijas metodoloģija.
Plusi un mīnusi.
Jautājumu uzdošanas tehnikas.
Kompetenču intervijas demo.
Praktiskie vingrinājumi.
Intervijas analīze.
06.11.2019. no 09:00 - 16:30 / TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13-12, 4. stāvs, Rīga

175 EUR + PVN

(Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.)