Cik daudz mēs patiesībā zinām par darbinieku dzīvi uzņēmumā un cik precīzi varam rīkoties ar šo informāciju?
Šodien darbinieki ir mūsu vērtīgākais resurss. Izmaksas darba spēka piesaistīšanām iesaistīšanā un noturēšanā konstanti pieaug. Tāpēc likumsakarīgi, ka tieši darba spēks un ar to saistītie izdevumi var sastādīt līdz pat 80% no kopējiem izdevumiem.

HR vadītāji un speciālisti, kas lieliski šobrīd orientējas psiholoģijā un organizācijas attīstībā, arvien vairāk integrē datu analītiku savā ikdienā un lēmumu pieņemšanā. Kas ir interesanti, tieši HR profesionāļi, kuri līdz šim nav ar to saskārušies, ieraugot, ko var iegūt, analizējot viņiem pieejamos datus, kļūst par lielākajiem datu analītikas izmantotājiem.
Kursa mērķis: ieraudzīt, saprast un iemācīties HR analītiku un kopā radīt analītikas modeli, ko izmantot savā uzņēmumā jau nākamajā dienā.
Kas ir HR analītika? HR analītika var tikt definēta kā darbinieku analīze, cilvēku analītika vai talantu analīze. HR analītika ir nepieciešama, lai novērtētu problēmsituācijas organizācijā, un risinātu tās ar datos balstītiem lēmumiem. Līdzīgi, kā biznesa vadībā, arī personāla vadībā datu analītika palīdz laicīgi ieraudzīt riskus darbinieku atlasē, noturēšanā, atalgojuma izvērtēšanā u.c., un izstrādāt datos balstītu plānu risku novēršanai.

Ieguvumi:
1
Mūsdienīgas prasmes datu analītikā
2
Excel prasmes personāla vadībai
3
Uzlabota HR pārvaldība
4
Datos balstīta izpratne par uzņēmuma darbaspēku
5
Spēja vizuāli prezentēt darbinieku datus, pamatojot lēmumus
6
PowerHR analītikas pamatu ieviešana savā nodaļā
Einārs Garoza ir datu un IT pakalpojumu uzņēmuma Squalio datu un finanšu eksperts. Einārs ir ieguvis lielu pieredzi datu analīzē IT, finanšu, mazumtirdzniecības, enerģētikas un nekustamā īpašuma nozarē. ⠀


Einārs Garoza
Datu un finanšu eksperts
Ilgums: 1 diena, 4 stundas

Darba metodes: Strukturēta, uz praktisku darbu balstīta interaktīva darbnīca. Darbnīcas laikā būs daudz diskusiju, praktisku vingrinājumu un uzdevumu. Instruktors dalīsies ar personīgo pieredzi un labo praksi HR datu analītikā no Latvijas un pasaules.

Mērķa auditorija: Personāla funkciju vadītāji, personāla speciālisti

Laiks: 10.12.2019. no 14:00 - 18:00

Vieta: Squalio lēmumu pieņemšanas akadēmija, Kr. Valdemāra 21, Rīga, 8. stāvs

Kas ir HR datu analītika un kāpēc tāda ir nepieciešama tieši personāla vadībā?
Analītikas tendences
Kā analītika maina HR darbu
Šī brīža aktualitātes HR analītikā
Pirmie soļi ar ko sākt HR datu analītikā
Labā prakse HR datu ievākšanā un apkopošanā
Excel
Dažādu failu un informācijas apkopošana vienuviet
Datu higiēna
Kā varu sakārtot manā rīcībā esošos datus, lai tos izmantotu datu analītikai?
Datu modeļa sagatavošana
Veiksmīgākie veidi kā sakārtot datus
HR analītikas ieviešana ar PowerBI
Ievads Microsoft PowerBI
Dažādu datu kopu savienošana
HR analītikas paneļa izveide
HR datu analīze

- Darbā pieņemšanas ilgums atkarībā no funkcijām
- Darbinieku piesaistes piltuve
- Pieņemtie darbinieki pa atlases kanāliem
- Kandidātu analītka pēc atlases kanāliem
- Darbā pieņemšanas izmaksas

Kā turpināt darbu ar HR analītiku savā darba vietā?
Praktiski padomi, kā ieviest analītiku savā ikdienā
Sava uzņēmumu datu ievietošana izveidotajā modelī
Izveidotā datu analītikas modeļa pielāgošana citām HR vajadzībām
10.12.2019. no 14:00 - 18:00 / Squalio lēmumu pieņemšanas akadēmija, Kr. Valdemāra 21, Rīga, 8. stāvs

Dalības maksa:
390 EUR + PVN
(Cenā Iekļauta kafijas pauze, izdales materiāli , PowerBI licence un lektora prezentācijas un konsultācija pēc semināra)
Pieteikties Semināram
Aizpildiet pieteikuma formu un mēs ar Jums tuvākajā laikā sazināsimies.
Informācija par dalībnieku
*Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins, atgādinājums par semināru un lektoru prezentācijas.
Apmaksa