2018
2019
Vēlos uzstāties
Rīki un metodes darbinieku novērtēšanai
WHO works for me?
Vērtēt darbiniekus dažādās kategorijās nav nekāds jaunums - sniegums, iesaiste, iniciatīva, rezultāti u.c. Taču ko vēl mēs varam uzzināt par savu personālu? Kā novērtēt darbinieku personību un spēju sadarboties? Kā izprast intereses un to atbilstību kompānijas vērtībām?
Get free lesson
Just type your contacts
It's totally free
Dati, digitalizācija un procesu automatizācija
HR Digitalizācija 2019
Tehnoloģijām attīstoties, arī personāla vadības rīki kļūst par stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībā, paatrinot procesus un nodrošinot datus lēmumu pieņemšanai. Kā automatizēt manuālus procesus atbrīvojot rokas HR? Kādus procesus iespējams digitalizēt un kādus saglabāt manuālus?
Vēlos uzstāties
Jaunās paaudzes piesaiste, iesaiste un motivācija
Y(why) to engage MI(millennials)?
Pēc ekonomistu datiem, katru gadu Latvijas darba tirgū paliek par 10 tūks. darbinieku mazāk. Vecākajai darbinieku paaudzei to pametot vietā nāk jaunā paaudze ar savām izmaiņām. Kas ir jaunā paaudze un vai tā ir pēdējā? Kādas ir jaunākās tendences darbinieku motivācijā un iesaistē?
Vēlos uzstāties
Komandas veidošana VAI komandas attīstība?
Uzņēmuma attīstība ir tieši saistīta ar to, kādi ir darbinieki, un cik labi tie prot sadarboties, palīdzot uzņēmumam sasniegt mērķus. Komandas nozīme uzņēmumā ir neapstrīdama, taču kāda ir atšķirība komandas veidošanai un komandas attīsībai? Kā panākt komandas saliedētību, izaugsmi un iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā.
Vēlos uzstāties
Kā panākt stratēģisku sadarbību un kopīgu valodu?
Ko vēlas CEO?
Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Un kā uzņēmuma vadītāji uztver personālā ieguldītas investīcijas, un kā vērtē to rentabilitāti?
Vēlos uzstāties
HR tendences Baltijas valstīs
2020: Future of HR
Baltijas valstis ģeogrāfiksi ir ļoti tuvu, taču katrai no tām ir sava personāla vadības skatuve. Šajā seminārā aicināsim Latvijas, Lietuvas un Igaunijas perosnāla vadības pārstāvjus dalīties ar pieredzi un novērojumiem par šī brīža tendencēm reģionā un to, kas sagaida mūs tuvajājā nākotnē.
Vēlos uzstāties
20 stundas / 5 dienas / 10 tēmas / 15 + eksperti
SmartHR Akadēmija 2.0
22.-26. jūlijā norisināsies intensīvākais HR kurss 2019. gadā! Piecu dienu laikā, vairāk kā 15 HR eksperti dalīsies ar zināšanām par cilvēkresursu vadību, HR tehnoloģijām un inovācijas. Praktiski piemēri un apmācības ar risinājumiem: darbinieku piesaiste un atlase, HR dati un analītika, iesaiste un motivācija, izaugsme un apmācības, kā arī komandas un kultūras veidošana.
Vēlos uzstāties
HR ESSENTIALS
SmartHR Starter KIT
Personāla vadības nozare nepārtraukti attīstās, un līdz ar to arī HR tehnoloģijas. Vecās metodes aizvieto jaunas, kas maina ierastos procesus padarot tos ātrākus un caurredzamākus. Kas ir svarīgākie rīki un zināšanas, kas būtu nepiecieāmas veiksmīgam personāla vadības ekspertam? Kādas tehnokoģijas ir neaizvietojamas un kur tās meklēt?
Vēlos uzstāties
Apmācības & attīsība
Kā ietekmēt personāla izaugsmi?
Ikviens uzņēmums ir ieinteresēts, lai viņu darbinieki būtu zinošākie un mērķtiecīgākie nozarē, un arī paši darbinieki vēlas gūt iespēju kļut labākiem un gan personīgajā attīstībā, gan profesionālajā dzīvē. Kā uzņēmumiem nodrošināt amācību sistēmas, kas palīdz sasniegt kopējos mērķus? Kā virzīt darbiniekus uz izaugsmi?
Vēlos uzstāties
Ko var un ko nevar pirkt, kā HR ārpakalpojumu
HR - outsourced or inhouse?
Pakalpojumu sniedzēju un sistēmu izstrādātāji ir parūpējušies lai teju vai ikviens ar personāla vadību saistītais process varētu tikt automatizēts, digitalizēts vai nopērkams ārpakalpojumā . Bet vai tiešām visu var nodot trešajām pusēm? Kādi ir procesi, kurus atdodot HR atbrīvo laiku un rokas, un kurus labāk paturēt iekšēji, lai neradītu draudus uzņēmuma attīstībai.
Vēlos uzstāties
Veiksmes un pieredzest stāsti, veidojot organizācijas kultūru
Kultūra, vērtības un uzņēmums
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta.Sadarbības kultūra. Mācīšanās kultūra. Koučinga kultūra. Inovāciju kultūra. Augstas izpildes kultūra. Digitālā kultūra. Cita kultūra… Apjukums… Kurā virzienā doties?
Vēlos uzstāties
Darbinieku fiziskā un emocionālā labsajūta
Wellbeing vs. Experience
Darbinieka veselība - gan fiziskā, gan garīgā - nenoliedzami ietekmē gan savstarpējās kolēģu attiecības, gan paša darbinieka attieksmi pret darbu un vidi, kurā tas atrodas. Rūpes par to jāuzņemas ne tikai pašam darbiniekam, bet arī darba devējam, un tās sākas jau no pirmās dienas uzņēmumā.
Vēlos uzstāties
HR Rīku un pakalpojumu
"Speed-dating"
Kādi uzņēmumi un risinājumi var palīdzēt piesaistīt darbiniekus? Kādi - iesaistīt un motivēt? Kas palīdz darbiniekiem uzlabot produktivitāti , kas - attīstīt komandas kompetences un līderību? Kādas ir Latvijā sniegtās iespējams, izvēloties digitālu darbinieku apmācību, un kādas - to darot tradicionāli?
Par HR datu ieguvi, apstrādi un iznmantošanu
HR Dati un analītika
Personāla vadības datu bāze ir milzīgs resurss, kuru pareizi izmantojot iespējams iegūt vēl vienu stratēģisko partneri uzņēmuma attīstībai. Kādas sakarības par uzņēmuma attīstību slēpjas datos par darbiniekiem, to mainību, prombūtni, iesaisti, apmierinātību u.c. , un kā tos izmantot?
Vēlos uzstāties
Kā izveidot stratēģisku procesu vadību?
On-boarding / Off-boarding
Arvien populārākas kļūst sarunas par darbinieku pieredzi, jeb "employee experience". Tās sākas ar pārrunām uzņēmumumā, pirms darbā pieņemsānas un turpinās līdz pat pēdējai dienai. Kāda ir labā prakse, kā veidot šo pieredzi darbiniekiem saprotamu un pozitīvu ne tikai uzsākot, bet arī beidzot darba gaitas?
Vēlos uzstāties
Individuāls sniegums vai komandas panākumi?
Komanda un personība
Šis varētu būt viens no sarežgītākajiem uzdevumiem vadībai - veidot saderīgu, uz sasniegumiem vērstu komandu, kurā katrs jūtas novērtēts un atzīts, kā personība. Kā parādīt katra darbinieka nozīmību komandā un uzņēmuma attīstībā, iesaitot mērķu sasniegšanā?
Vēlos uzstāties
SmartHR Latvija dod iespēju cilvēkvadības un vadības ekspērtiem dalīties ar pieredzi un zināšanām, lai veicinātu inovatīvas HR un vadības kultūras attīstību Latvijā.
Vārds, Uzvārds
Seminārs
Izvēlielties, kurā seminārā vēlētos uzstāties
Tēmas nosaukums
Īss tēmas nosaukums, ar ko vēlētos dalīties
Tēmas apraksts
Temas apraksts 3- 4 teikumos
E-pasts
Telefons