Seminārs
HR Dati un Analītika
30. oktobris| Teikums
30. oktobrī kopstrādes telpās Teikums notika cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SmartHR" seminārs par personāla datu ieguvi, apstrādi un izmantošanu.

Vēsturiski personāla vadības galvenie uzdevumi bija nodrošināt personāla pietiekamību, ievākt un uzturēt darbinieku personīgos un profesionālos datus, piemēram, algu izmaksu un atalgojuma datus, apdrošināšanas un papildus labumu datus, snieguma un darbinieku novērtējuma datus. Tehnoloģijām attīstoties, šobrīd personāla vadības datu analītika un analītikas rīki ir nonākuši līdz posmam, kad tie var palīdzēt HR nozarei dziļāk izprast ne tikai uzņēmuma darbinieku profilu un palīdzēt pieņemt stratēģiskus lēmumus, bet arī dot ieskatu ar HR saistīto finanšu rādītājos un veicināt uz datiem balstītu resursu izmanošanu.

Lūk, neliels ieskats SmartHR semināra "Personāla dati un analīze" dalībnieku profilā - auditorijā, kas, līdzīgi pasaules tendencēm, arvien vairāk apzinās HR nozares jauno lomu stratēģiskā biznesa attīstībā.

Aktuālāko jautājumu tendence paliek nemainīga. Motivācijas un iesaistes veicināšanas, atlases, inidivduālās un komandas attīstības, kultūras veidošanas, darbinieku piesaistes un novērtēšanas jautājumi arvien ir karstākie temati semināra dalībniekiem un viņu pārstāvētajām organizācijām, starp kurām bija gan mikro (31,6%), gan mazi (23,7%), gan vidēji (7,9%), gan arī lieli (36,8%) uzņēmumi.

Darbinieku vidējais vecums šajās organizācijās lielākoties ir 34-44 gadi (43,6%) un 26-33 gadi (43,6%). Retāk darbinieki ir vecākās (10,3%) un jaunākās (2,5%) paaudzes pārstāvji.

Vērtējot tehnoloģisko risinājumu izmantošanu vadības procesos, atbildes svārstījās no 3 līdz 10. Gandrīz trešdaļa daļa tehnoloģiski sevi novērtēja ar atzīmi 8-10 (28,9%), tomēr vidējais semināra dalībnieku novērtējums šajā kategorijā bija 6,8, neskatoties uz to, ka absolūti lielākajā daļā uzņēmumu pēdējā jaunā vadības sistēma ieviesta pēdējo 12 mēnešu laikā (69,4%). Patīkami, ka divām trešdaļām semināra dalībnieku ikdienas darbam tiek uzturēts saskaitāms daudzums Excel failu (66,7%).
Vieni no svarīgākajiem datiem runājot par personālu ir algas un algu budžets. Uz kādiem lēmumiem balstīt atalgojuma budžeta datus? Kā noteikt, cik maksāt jaunam darbiniekam jaunā amatā? Kā veidot taisnīgu atalgojuma sistēmu? Kā veidot ieteikumus atalgojuma izmaiņām?
Nevienam vairs nav jaunums, ka darbinieku skaits darba tirgū kļūst arvien mazāks. Kā saka ekonomisti, ja domājiet, ka tas tuvākajā laikā strauji mainīsies, tad kļūdāties divreiz - nedz strauji, nedz mainīsies. Tuvāko 5 gadu laikā darbinieku skaits Latvijas darba tirgū samazināsies vidēji par 10 tūkstošiem gadā.

Jau šobrīd uzņēmumi aktīvi strādā, ieviešot jaunus veidus, kā darbiniekiem likt novērtēt uzņēmumu un kā radīt vēlmi strādāt. Motivācijas pasākumi, komandas saliedēšanas piektdienas, atpūtas telpas, sporta izaicinājumi, iesaistes platformas, apmācības, balvas un loterijas labākajiem un vēl, un vēl, un vēl. Kā saprast kas strādā, un kas ne? Kā nomērīt, vai izvēles atmaksājas un to ietekmi uz iesaisti/ motivāciju/ apmierinātību? Un kā saprast, kad uzņēmums tērē lietās, kas nenes rezultātu?
Mēs daudz runājam par uz datiem balstītiem lēmumiem, taču ko tas nozīmē realitātē. Ikviens personāla vadītājs un HR profesionālis glabā visdažādākos datus par darbiniekiem. Datu iegūšanas ceļi ir dažādi - cv, aptaujas, anketas, darbinieku vadības sistēmu un "payroll" dati, utt., taču ko ar šiem datiem, kas glabājas tabulās un failos, darīt? Aldis Ērglis iepazīstinās ar Microsoft Power BI, lai parādītu, kā pāriet no tā, ka izmantojam atskaites uz patiešām uz datiem balstītiem biznesa procesiem. Kā viegli analizēt un atspoguļot uzkrātos datus? Cik viegli to ir izdarīt un kā tas var ietekmēt lēmumu pieņemšanu?
Darbnīcu vadītāji ar praktiskiem piemēriem iezīmēja aktuālas tendences un metodes, kā motivēt un atalgot jaunās paaudzes darbiniekus, un radīja izpratni par personālvadības izmaksu saistību ar uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Kad runājam par darbinieku apmācību rezultātu analītiku lielajos uzņēmumos, tā lielākoties satur apmeklēšanas statistiku vai sekmīgus/nesekmīgus mācību rezultātus. Tomēr mūsdienās svarīgi ir zināt arī: Kā apmācāmie reaģē uz piedāvāto mācību saturu? Vai mācību process ir iesaistošs? Vai var uzzināt, kuras tēmas sagādā grūtības daudziem, lai tās varētu ātri un efektīvi novērst? BranchTrack Insights risinājums ir tapis kā atbilde uz šiem daudzu uzņēmumu jautājumiem. Pateicoties tam, var gūt ieskatu tajā, kā apmācāmie patērē un mijiedarbojas ar apmācību saturu.

BranchTrack vadītājs un INTEA līdzdibinātājs Sergejs Sņegirjovs dalīsies ar savu pieredzi par analītikas lietošanu e-apmācībās, kā arī prezentēs augsti novērtētu reāllaika apmācību analītikas projektu vienā no Fortune 500 uzņēmumiem ASV.
Strauji pieaugot ikdienā radīto un izmantoto datu apjomam, uzņēmumiem arvien aktuālāks izaicinājums ir operatīvi identificēt svarīgāko informāciju un efektīvi to komunicēt ar visām iesaistītajām pusēm.

ZoomCharts interaktīvie datu vizualizācijas risinājumi diktē jaunu globālo standartu, ievērojami paātrinot un padarot baudāmu datu uztveršanas, izpētes un komunikācijas pieredzi gan datorā, gan ikvienā mobilajā ierīcē.