Sense of Team rada un vada komandu un vadītāju izaugsmes programmas kopš 2000. gada. Mūsu programmas balstās uz pieredzes pieeju izglītībā jeb pieeju mācīties darot, kas ietver sadarbības veidošanu, lai nonāktu pie "taustāma" rezultāta. Savos treniņos izmantojam uzdevumus, kuru saturu veido reālas situācijas no darba vides. Uzdevumu rezultāti raisa secinājumus, kuros dalībnieki atpazīst savus rīcības modeļus un spēj izvērtēt to efektivitāti.

Sense of Team – par komandu un personību izaugsmi!
Kas ir Sense of Team?
Apmācību uzņēmums, kura pieeja un pieredze ļauj radīt komandu un vadītāju attīstības programmas tieši jūsu darba vides situācijai.

Mēs lieliski protam:
būtiski paātrināt jaunu darbinieku iekļaušanos esošajā komandā
veikt anonīmas pārrunas klātienē ar komandas dalībniekiem par neērtajiem jautājumiem pārmaiņu laikā
izmērīt komandas sadarbības potenciālu un saprast, kā to izmantot ikdienas darba vidē
ieraudzīt un izvērtēt potenciālo līderu uzvedību un ietekmi komandā
veidot atgriezeniskās saites sniegšanas kultūru uzņēmumā ar pievienoto vērtību biznesam
transformēt vadības komandas no spēcīgu indivīdu grupas par augstas veiktspējas komandām
izprast uzņēmuma vērtības un ieraudzīt to pievienoto vērtību rezultātu sasniegšanā
vadīt individuālās izaugsmes koučinga sesijas vadītājiem, kam jāstrādā ar spēcīgām komandām
Roberts Rubenis
Sense of Team izpilddirektors un treneris
Sense of Team ir padomdevējs uzņēmuma vadītājiem jautājumos par darbinieku savstarpējo komunikāciju, sadarbību un iesaisti uzņēmuma mērķu sasniegšanā.

Mūsu programmas palīdz uzņēmumiem veidot skaidrāku komunikāciju un efektīvāku sadarbību gan ikdienas operatīvajā darbībā, gan ilgtermiņā.