MŪSDIENĪGA
talantu atlase
22. marts | "Teikums"
22. martā kopstrādes telpās "Teikums" notika cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SmartHR" seminārs par tendecēm un risinājumiem pareizo darbinieku atlasē.
Pieejas darbinieku atlasei ir dažādas, un tās atkarīgas no tādiem faktoriem, kā uzņēmumam pieejamie resursi, steidzamība, nepieciešamo darbinieku skaits u.c. Nav arī tā, ka uzņēmumi būtu pamesti vieni un nebūtu kur meklēt palīdzību. Iespējas ir gana daudz - palīgā nāk sludinājumu portāli, sociālie tīkli, ārējie personāla atlases uzņēmumi, "head-hountinga" eksperti, u.c.

Seminārā bija pārstāvēti uzņēmumi kā no maziem, tā vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kas norāda uz tendenci meklēt arvien jaunus rīkus, metodes un risinājumus, kas palīdzēs atlasīt pareizos darbiniekus, neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.

Šī mēneša dalībnieki par aktuālāko jautājumu uzņēmumos min darbinieku atlasi un ne tikai piesaistes un iesaistes, bet arī motivācijas veicināšanu. Tuvojoties 25. maijam, vispārējās datu aizsardzības regulas jeb GDPR spēkā stāšanās datumam, aktuālāks kļuvis jautājums par datu aizsardzību.

Lai arī atbildes svārstījās starp "grūti" un "rindā stāv", vidēji marta SmartHR semināra dalībnieki izvirzīto jautājumu, cik viegli uzņēmumam ir piesaistīt darbiniekus, vērtēja ar vidējo atzīmi 4,7, kas ir par 0,2 punktiem mazāk nekā februāra seminārā. Dalībnieki norāda, ka atlases procesā lielākoties arvien tiek izmantoti sociālie tīkli, sludinājumu portāli un intervijas. Retāk tiek izmantoti head-hountinga pakalpojumi, personalizētie testi un talantu atlases uzņēmumi. Lielākoties darbinieku atlasi uzņēmumi veic iekšēji un mazāk - izmantojot ārpakalpojumus.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par vadošo uzņēmumu realizētajiem projektiem, ekspertu viedokļiem un mācīties no pieredzes stāstiem.
 • Nav noslēpums, ka AI un Machine learning ienāk arī HR lauciņā, specifiski - personāla piesaistē un atlasē. Kristaps Kolosovs, CV Market biznesa attīstības vadītājs, norāda: " Vakar tā bija mobilā vide, kas bija nākotne. Šodien mobilā vide ir realitāte un mākslīgais intelekts - nākotne." Viesojoties dažādos vadošos uzņēmumos, Kristaps ir novērojis, ka darba sludinājumu platformas virzās citā virzienā. Tendence meklēt darbu mobilajās ierīcēs turpina pieaugt un arvien neviennozīmīgāka kļūst specializēto interneta portālu loma darba meklēšanā.

  Tie, kas ikdienā izmanto Netflix, Gmail, Facebook, Siri un Alexa, jau šodien sadarbojas ar mākslīgo intelektu. Starp tehnoloģijām, kas maina tieši talantu piesaistes biznesu, Kristaps min JobUfo, kas maina veidu, kā mēs veidojam CV, Spring Role - pieredzes validizācijas rīku, Ratedly - AI algoritmos balstīto moderācijas rīku, kas seko online vidē sliktajiem komentāriem par uzņēmumu un citus.

  Tā kā šobrīd darba trigū atrodas 5 paaudzes, tad Kristaps iesaka nerakt grāvi starp paaudzēm un katrai paaudzei pielāgot komunikācijas iespējas, veidojot katram darbiniekam atbilstošu saturu. CV Market pārstāvis iezīmēja, kāda ir darba sludinājumu un darba meklēšanas nākotne, kā to pieņemt un pielāgot uzņēmuma vajadzībām.
 • Sanita Pētersone / KPMG ZAB
  Ir vairāki iemesli, kāpēc jāgatavojas Vispārīgās datu aizsardzības jeb GDPR regulas ievērošanai - pārkāpumu var izdarīt nemanot, uzņēmuma reputācijas aizsardzības, uzņēmuma finansiālo zaudējumu risku samazināšanas, regulas prasību nepārspīlētas ieviešanas nolūkos.

  Sanita Pētersone, KPMG ZAB vecākā juriste, savā prezentācijā dalījās ar praksē biežāk novērotajiem datu aizsardzības pārkāpumiem atlases procesā. Jau šobrīd personāla vadības speciālistiem nepieciešams pārzināt likumus un noteikumus saistībā ar sensitīvajiem kandidātu datiem, jo datu apstrādes regulējums attiecas gan uz pretendenta CV saņemšanu un saglabāšanu, gan uz pretendenta atsauksmju sniegšanu vai iegūšanu, gan arī uz līguma noslēgšanu ar darbinieku.

  Datu aizsardzības speciāliste norādīja, ka, izmantojot IT sistēmu apkalpošanas, algu aprēķina un pārskaitīšanas, darbinieku viedokļu pētījumu pakalpojumus, var notikt datu nodošana. Tika norādīti likuma panti, kuri jāievēro personāla vadībā, un tie datu apstrādes procesi, par kuriem darbinieks / kandidāts ir jāinformē un par kuriem - ne.
 • MeetFrank dibinātāji saredz karjeras paradigmu maiņu - notiek "karš" par talantiem, jo talantīgi darbinieki jau ir stājušies darba attiecībās ar uzņēmumu, viņu medības izmaksā dārgi un, ja arī talants ir gatavs mainīt darbu, tad visbiežāk izmantojot draugu vai paziņu loku - darba piedāvājums sludinājumu portālos uz viņiem nedarbojas.

  MeetFrank kalpo par virtuālu karjeras asistentu, kas peredzēts tādiem talantiem, kas nav aktīvos darba meklējumos. Aplikācija piedāvā pilnīgu anonimitāti un vienkāršu lietošanu. Darba devējiem MeetFrank piedāvā mērķētu, uz prasmēm, pieredzi un nozari balstītu talantu atlasi; sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti, kā darba devēju darba piedāvājums darbosies pašreizējos darba tirgus apstākļos; kā arī uzrunāt piemērotos kandidātus, kuri ir skaidri norādījuši interesi par darba devēju piedāvājumu.

  Semināra noslēgumā notika diskusija par MeetFrank aplikācijas funkcionalitāti, iespējām un rezultātiem. Kā norādija L. Pļavniece, pirmie iespaidi ir visnotaļ pozitīvi - aplikācija pārsteidz ar ātrumu un ērtību, ko tā sniedz. Arī Twino sākotnējā pieredze bijusi līdzīga, un sistēma likusies daudzsološa, taču, lietojot to ilgāku laiku, nav sasniegti plānotie rezultāti, kas diskusijas laikā deva iespēju pārrunāt iemeslus un iespējamos uzlabojumus, kas būtu jāievieš MeetFrank izstrādātājiem.
Visiem semināra apmeklētājiem bija iespēja piedalīties SmartHR darbnīcās un klātienē izrunāt aktuālākos jautājumus komunicējot ar ekspertiem jau mazākās darba grupās
 • Laikā, kad darbinieku piesaiste uzņēmumam kļūst arvien grūtāka, pastiprinās jau esošo darbinieku iesaistes un attīstības nozīme. Ineta Juškēviča, Visma Enterprise personāla direktore, atklāja, ko uzņēmumam Visma nozīmē talantīgs darbinieks un kā palīdzēt apgūt tās zināšanas, kas organizācijā svarīgas. Tāpat Ineta norādīja uz to, kā uzņēmums rīkojas, lai talanīgajiem un kompetentajiem nodrošinātu ilgtermiņā interesantu un saistošu vidi, kur augt un attīstīties, nolūkā noturēt jau esošos talantus un piesaistītu jaunus.

  Kas ir labs kandidāts? Kad 10 kandidāti uz vienu pozīciju ir par maz? Vai par daudz? Ineta dalījās ar pieredzi, kā ar pārdbaudītām un drošām metodēm atlasīt pareizos kandidātus.
 • Ar prasmēm, kas ļāva gūt profesionālus panākumus vakar vai šodien, vairs nepietiks rīt! Strauji mainīgajā vidē par konkurētspējas priekšrocību kļūst tās īpašības un prasmes, kas ļauj ātrāk par citiem prognozēt pārmaiņas, gudri rīkoties un pastāvīgi apgūt jaunas prasmes.

  Darbnīcā Gitāna Dāvidsone, Birn+ Partners Latvia partnere un vadītāja, dalījās ar savām zināšanām par to, kas ir potenciāls un kā tas atšķiras no talanta vai prasmēm, kādas pazīmes raksturo potenciālu darba vidē un kā varam novērtēt darbinieku potenciālu jau atlases procesā. Darbnīcas laikā Gitāna ļāva reflektēt par izteikuma "nost ar kompetencēm un lai dzīvo potenciāls" patiesumu un sniedza uz to savā pieredzē balstītas atbildes.
 • Vadot šo meistarklasi Inese Kamarute, Fontes vecākā konsultante, veicināja aktīvu diskusiju, dodot iespēju dalībniekiem dalīties ar idejām un saviem piemēriem. Pati dalījās ar praksē balstītām atziņām, cik svarīgi pašam uzņēmumam pirms atlases uzsākšanas tikt skaidrībā, kāda būs jaunā darbinieka loma uzņēmumā, kāda personība atbilst lomai un uzņēma kultūrai, kādas kompetences ir kritiskas.

  Inese uzsvēra, ka atlases veiksmes bieži slēpjas veidā, kā īstais kandidāts tiek uzrunāts, tāpēc ir ļoti svarīgi, cik atraktīvs ir sludinājums, cik piesaistošs amata nosaukums un nemateriālo labumu piedāvājums. Vērsa uzmanību arī uz vadītāju veiksmīgas integrēšanas uzņēmumā kritisko nozīmi, minot neiepriecinošu statistiku, kura liecina, ka 40 % vadītāju cieš neveiksmi, nespēj realizēt savu potenciālu un pamet uzņēmumu pirmajos 18 darba mēnešos.