Aptauja
Nākamajā gadā par 10% pieaugs darba devēju skaits ar brīvajām vakancēm
2018. gadā gandrīz katrs otrais darba devējs jeb 46%, plāno pieņemt darbā vismaz vienu jaunu darbinieku, secināts vadošā interneta personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" veiktajā aptaujā.

Salīdzinot ar pagājušā gada aptaujas rezultātiem par 10% ir pieaudzis to darba devēju skaits, kas iecerējuši savu komandu palielināt ar vismaz vienu jaunu darbinieku, bet par 8% ir samazinājies uzņēmumu skaits, kuri plānojuši vismaz vienu darbinieku atlaist.
CV-Online Latvia un Gribuatpusties.lv aptauja par darba ieradumiem atvaļinājuma laikā
Šī gada aptaujas rezultāti parāda, ka pieaug darba devēju skaits, kuri plāno palielināt savu personālu, taču salīdzinoši ar iepriekšējo gadu viena uzņēmuma ietvaros ir plānotas mazāk brīvās vakances. Nākamā gada laikā darba devēji lielākoties ir iecerējuši pieņemt darbā līdz 2 jauniem darbiniekiem. Savukārt vairāk nekā 2 jaunus darbiniekus pieņemt darbā ieplānojuši aptuveni 60% uzņēmumu, kas ir par 10% mazāk nekā pērn.

Katru gadu arī pieaug to uzņēmēju skaits, kuri atzīst, ka jaunu, atbilstošu darbinieku atrašana kļūst sarežģītāka un laikietilpīgāka. Saskaņā ar aptaujas datiem gandrīz 70% uzņēmēju atzīst darbaspēka pieejamības problēmas, kas ir par 25% vairāk nekā pirms diviem gadiem.

Visbiežāk par pamatojumu personāla skaita pieaugumam tika norādīts uzņēmuma darbības paplašināšanās, to kā galveno iemeslu minēja 60% aptaujāto darba devēju. Savukārt katrs piektais uzņēmums atklāja, ka jauna darbinieka meklēšana saistāma ar strādājošo rotāciju, darba attiecību pārtraukšanu.

Aptaujas rezultāti apliecina, ka šī gada straujās ekonomikas izaugsmes ietekmē darba devēji ir kļuvuši daudz pozitīvāk noskaņoti attiecībā uz jaunu darbinieku nodarbināšanu nekā pērn. Būtiski pieaudzis to uzņēmumu skaits, kas darbiniekus meklēs saistībā ar darbības paplašināšanos, tomēr joprojām liela daļa prognozē darbinieku rotāciju. Nākamajā gadā ekonomikas izaugsme tiek prognozēta līdzīga, tāpēc sagaidāms nodarbinātības pieaugums, taču to vēl būtiskāk ietekmēs darbaspēka trūkums. Šādos tirgus apstākļos vēl vairāk saasināsies konkurence par ierobežotajiem cilvēkresursiem, kas liks meklēt un ieviest jaunas personāla piesaistes, atlases un noturēšanas metodes.
Aivis Brodiņš, CV-Online Latvia vadītājs
Saskaņā ar aptaujas datiem, uzņēmumiem, kas plāno atlaist vismaz vienu no darbiniekiem, kā galvenais iemesls tika minēta neefektīva strādāšana, ko norādīja 32% darba devēju, kas ir par 7% vairāk nekā pagājušajā gadā, tādējādi uzsverot darba efektivitātes nozīmi.

Nākamajā gadā populārākās, pieprasītākās amata pozīcijas tiek prognozētas – zemākā līmeņa vadītāji, dažādu jomu speciālisti, pārdošanas pārstāvji un klientu apkalpošanas speciālisti.

Aptaujas rezultāti gan parāda, ka darba devēji speciālistu pozīcijās strādājošo darba efektivitātei pievērsīs īpašu uzmanību, jo šīs amata pozīcijas ierindojas arī starp biežāk minētājām, kurās nākamajā gadā plāno atlaist darbinieku, ja rezultāti nebūs apmierinoši. Tāpat arī ar atlaišanas iespēju visbiežāk saskarsies tādās amata pozīcijās kā asistents un strādnieks, ja tiks atzīta neefektīva strādāšana.

Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem pieaug to darba devēju skaits, kuri atklāj, ka jaunus darbiniekus plāno piesaistīt arī no ārvalstīm, īpaši no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas.
Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2017. gada oktobrī, kopumā aptaujājot 215 uzņēmumu pārstāvjus.
Krista Roziņa
CV-ONLINE LATVIA
MĀRKETINGA UN KOMUNIKĀCIJAS VADĪTĀJA