Seminārs: "HR dati un analītika"

Seminārā piedalās:
24. novembrī notiks cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SmartHR" seminārs par personāla datu ieguvi, apstrādi un izmantošanu.

Vēsturiski personāla vadības galvenie uzdevumi bija nodrošināt personāla pietiekamību, ievākt un uzturēt darbinieku personīgos un profesionālos datus, piemēram, algu izmaksu un atalgojuma datus, apdrošināšanas un papildus labumu datus, snieguma un darbinieku novērtējuma datus. Tehnoloģijām attīstoties, šobrīd personāla vadības datu analītika un analītikas rīki ir nonākuši līdz posmam, kad tie var palīdzēt HR nozarei dziļāk izprast ne tikai uzņēmuma darbinieku profilu un palīdzēt pieņemt stratēģiskus lēmumus, bet arī dot ieskatu ar HR saistīto finanšu rādītājos un veicināt uz datiem balstītu resursu izmanošanu.

Ir vērts pieminēt, ka HR metrika un HR datu analītika nav sinonīmi. HR vadītāji izmanto metriku jeb pamatsakarības, lai nomērītu tādus lielumus kā darbinieku mainība un vidējo slimības dienu skaits. Ar HR analītiku mēs varam daudz dziļāk izprast darbinieku iesaistes rādītājus, apmierinātību uzņēmumā, kā arī to, vai darbiniekiem ir pareizās prasmes un vai viņu kultūra palīdzēs uzņēmuma mērķu veiksmīgai sasniegšanai. HR jomas eksperti šobrīd var izmantot rīkus un datu analītiku, kas personāla vadībai ļauj ieņemt vietu uzņēmuma stratēģiskajā vadībā, interpretējot datus, saskatot likumsakarības un tendences un veicot proaktīvas, datos balstītas darbības, lai palīdzētu uzņēmuma izaugsmei.

Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā strauji attīstās dažādu faktoru datu analītika personāla vadībā, palielinot mūsu uzņēmumu konkurenci. Kā analizēt personāla atalgojumu un pielāgot to tirgus tendencēm? Kā aprēķināt darbinieku iesaistei un motivācijai iztērēto līdzekļu atmaksāšanos? Kā atspoguļot HR datus vadībai saprotamā veidā, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus?

Programma
Ceturtdiena, 24. novembris, Jaunā Teika, "Fantadroms"
Seminārs: 14:00 - 17:20
14:00 – 14:30
Atlases dati – kur tos atrast un ko ar tiem darīt?
Marta Jansone
Personāla atlases vadītāja, Webhelp
Pieredzes apmaiņas stāsts par to, ar kādiem datiem ikdienā strādā mūsu atlases komanda un kā tie ir noderīgi gan atlases komandai, gan Uzņēmumam kopumā. Stāstīsim par to, kā mēs izmantojam un apkopojam informāciju, ko mums sniedz kandidāti; kā mēs datus varam izmantot atlases procesa uzlabošanai un papildus izmaksu novēršanai; kā arī, kā dati mums palīdz vērtēt savu kolēģu un komandas darbu, kad vēlamies runāt par padarītā darba kvalitāti.
14:30 - 15:00
Darbinieku efektivitāte: ko mērīt, un ko ar šiem datiem darīt?
Viktors Oškukovs
Visma Enterprise Klientu panākumu vadītājs
Kādas stratēģiskās priekšrocības var iegūt uzņēmums, gudri ieskatoties darbinieku datos? Kā tie var palīdzēt attīstīt darbinieku talantus un palielināt motivāciju? Kā BI datu analīze ļauj objektīvi un nepārtraukti mērīt darbinieku sniegumu dažādās jomās, sasaistot uzņēmuma stratēģiskos mērķus ar katra uzņēmuma darbinieka mērķiem? Dati ir mūsu spēks! Tos pareizi izmantojot, ikviens darbinieks var kļūt par uzņēmēja sabiedroto kopīgu mērķu sasniegšanā!
15:00 – 15:30
Kas kopīgs cilvēkresursu vadībai un alķīmijai?
Juris Zalāns
SmartHR Latvija vadītājs
Saka, ka alķīmistiem esot bijuši trīs galvenie uzdevumi: radīt veselības un mūžīgās jaunības formulu, pārvērst jebkuru resursu citā, un atrast "filosofu akmeni" - alķīmijas mistiskās terminoloģijas centrālo simbolu, kas iemieso perfekciju tās labākajā nozīmē, kā arī pilnīgu apgaismību. Lai gan alķīmija un cilvēkresursu vadība reti kad tiek pieminētas vienā teikumā, tām daudz vairāk kopīga, kā varētu likties.
15:30 – 16:00
Kafijas pauze ar vīnu un eklēriem
16:00 – 16:30
Kick Start people analytics in Your Company
Janis Kolomenskis
Biznesa attīstības vadītājs, Peero App
Leveraging people analytics might seem like a heavy lift, but getting started can be simple and straightforward. Peero story will touch base on new People Analytics trends and show specific milestones You can accomplish to make Your business truly data driven.
16:30 – 17:20
Kāda atgriezeniskā saite no kolēģa un tiešā vadītāja ietekmē darbinieka iesaisti darbā.
Iveta Bikse
Uzņēmuma attīstības vadītāja AS Putnu fabrika Ķekava
2022.gada pavasarī tika veikts pētījums par atgriezeniskās saites un iesaistes darbā kopsakarībām aptaujājot 500 mazkvalificētā darba veicējus vairākos ražošanas uzņēmumos Latvijā. Rezultātā tika noskaidroti tie atgriezeniskās saites faktori, ko darbinieks saņem no kolēģiem un no sava tiešā vadītāja un kuri veicina iesaisti darbā.
Vebināra ieraksts notiek:
JAUNĀ TEIKA

Gustava Zemgala gatve 74a,
Pasākumu vietā: "Fantadroms"

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv