paneļdiskusija
ko vēlas ceo? 2019
21. maijā, kopstrādes telpās "Teikums"
21. maijā kopstrādes telpās Teikums notika cilvēkresursu un personāla vadības projekta SmartHR Latvija paneļdiskusija - par personālvadības lomu uzņēmumā.
Ko dara uzņēmumu vadītājs? Izpilddirektors, direktors, CEO (juridiski vai de facto) - tie ir nosaukumi, kas slēpj pozīciju ar vislielākajām iespējām un reizē arī pienākumiem.

Un kā ir ar HR jeb "personālvadību"? Šī ir struktūrvienība, kuras pienākumi un mērķi, iespējams, visvairāk transformējušies pēdējo gadu laikā. Bieži vien uzņēmumos personāla vadības nodaļa ir kā "universālais kareivis", kas dara visu.

Taču kas ir tas, ko sagaida no veiksmīgas personāla daļas?

Semināra dalībnieki kā svarīgāko HR pienākumu min kultūras veidošanu uzņēmumā (57% respondentu), kam seko darbinieku atlase un personāla apmācības (49%), taču kā mazāk svarīgu min iekšējo komunikāciju (35%) un stratēģisko plānošanu (29%). Neskatoties uz to 76% dalībnieku uzskata, ka HR un CEO sadarbība ir stratēģiska nepieciešamība uzņēmumā.

Jautājumā par to, kas sastāda HR speciālistu ikdienas pienākumus, vairums atbild - runā ar darbiniekiem (69%), meklē darbiniekus (65%), pieņem darbiniekus un organizē pasākumus (50%), mazāk semināra dalībnieku uzskata, ka tie taisa sludinājumus (38%) un atlaiž darbiniekus (33%).

Kādas tad ir šī brīža aktualitātes uzņēmumos, kuru darbinieki apmeklēja semināru?

47% dalībnieku atbildēja, ka tā ir darbinieku motivācijas un iesaistes veicināšana, gandrīz tikpat liels skaits (45%), ka tā ir darbinieku piesaiste, par mazāk aktuālām dalībnieki atzina darbinieku apmācības, novērtēšanu un komandu attīstību (18%).

Uz jautājumu ''Kādi ir trīs svarīgākie jautājumi, kuru risināšanā būtu jāsadarbojas CEO un HR?'' pārliecinoši dominē stratēģiskās attīstības un mērķu noteikšana, tas nozīmē, ka dalībnieki uzskata, ka HR ir būtiska loma uzņēmuma attīstībā.

Ieskats SmartHR semināra "Ko vēlas CEO" dalībnieku profilā. SmartHR semināru pirmo reizi apmeklēja nepilna trešdaļa dalībnieku (27%), atlikušie dalībnieki bijuši vai nu vairāk par vienu reizi (42%) mūsu semināros vai arī tiem jau ir iegādāts abonements (31%).

Kāda ir mūsdienu personālvadības loma uzņēmuma attīstībā - vai tai ir izpildfunkcija, vai arī HR var būt uzņēmuma stratēģiskais partneris? Kādi ir pienākumi un kāds ir rezultāts, kas būtu jāsasniedz? Uz šiem jautājumiem aicinājām atbildēt semināra ekspertiem.

I DISKUSIJA
Ko vēlas CEO?
 • Moderatore: Olga Dzene | Triviums apmācība Līderības attīstības eksperte un konsultante
  Olga Dzene pieredzējusi līderības attīstības eksperte un koučs ar ievērojamu praktisko pieredzi personāla vadībā organizācijas, komandas un personības attīstībā, vadības kompetenču novērtēšanā, karjeras konsultēšanā, kompetenču modeļu veidošanā, darbinieku novērtēšanas sistēmas izstrādē.
 • Sandis Kolomenskis
  Squalio Group (DPA) valdes priekšsēdētājs
  Sandis Kolomenskis ir tehnoloģiju uzņēmējs ar inovatīvu un radošu skatījumu uz ikvienu biznesa procesu. Sandis uzskata, ka vislielākā uzņēmuma vērtība ir cilvēks un zināšanas. Tieši tāpēc viņš vienmēr azartiski ir iesaistījies uzņēmuma kultūras veidošanā un personāla attīstībā.

  Šobrīd Sandis vada starptautisku IT un datu pakalpojumu uzņēmumu Squalio Group, kas ikdienas palīdz gan maziem uzņēmumiem, gan lielām organizācijām un valsts sektoram radīt inovācijas caur datiem un progresīviem tehnoloģiju rīkiem.
 • Uzņēmuma "Omniva" vadītāja Latvijā kopš 2017.gada. Pirms tam vairāk nekā 10 gadi pavadīti banku sektorā, pēdējie 4 no tiem vadot nozīmīgu biznesa nišu.

  Omniva darbojas biznesā, kas ik gadu aug vismaz par 30%, tāpēc vadības komandai jāspēj vienlaikus sabalansēt gan izaugsmes tempi, gan klientu, gan arī darbinieku apmierinātība.
 • Jānis Vimba
  Latvijas Nacionālā teātra vadītājs
  Jānis Vimba ir profesionāls aktieris ar maģistra grādu režijā, no 2018. gada jūnija Latvijas Nacionālā teātra direktors. Savulaik studējis arī ekonomiku un strādājis Finanšu ministrijā, Jānis redz ne tikai teātra māksliniecisko vīziju, bet iedziļinās arī skaitļos un ekonomiskajos procesos.
 • KRASSKY grupas uzņēmumu un restorāna BARENTS līdzīpašnieks. Trīspadsmit gadu laikā no 80 m2 liela flīžu salona Barona ielā attīstījis KRASSKY līdz starptautiskam uzņēmumam ar interjera saloniem Rīgā, Maskavā un Londonā. Salonā pārstāvēti tikai izmeklēti dizaina mēbeļu, paklāju, virtuvju, gaismekļu, apdares materiālu un dekoru zīmoli.
II DISKUSIJA
Kādām jābūt HR kompetencēm?
 • Mečislavs Maculēvičs kopš 2018.gada maija veic personāla direktora pienākumus Rimi Baltic, ko raksturo kā uzņēmumu, kas patstāvīgi attīstītās koncentrējoties uz attiecību veidošanu ar klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem un sabiedrību kopumā.

  Pirms pievienošanās Rimi, Mečislavs Eiropā un ASV ieņēmis vairākus vadošus amatus personālvadībā. Viņam ir darba pieredze stratēģisko biznesa partnerattiecību jomā, tostarp kā personāla vadītājam Procter & Gamble Lodz Manufacturing Campus un European Planning Services organizācijā. Mečislavs ir absolvējis Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, iegūstot Ekonomikas un biznesa administrācijas MBA grādu.
 • Santa Rožkalna
  Solvay HR vadītāja
  Santa Rožkalna ir strādājusi personāla vadības nozarē gandrīz 10 gadus, no kuriem pēdējos 5 gadus ir Solvay personāla daļas vadītāja. Solvay ir globāls augsto tehnoloģiju un ķīmijas uzņēmums, kuram Latvijā ir administratīvo funkciju atbalsta centrs ar 180 darbiniekiem. Santa ir studējusi Politikas zinātni, un Personālvadību gan Latvijā, gan Francijā, un šobrīd ir uzsākusi Biznesa vadības studijas. Santa ir strādājusi arī kā personāla pakalpojuma nodaļas vadītāja Solvay globālajām ražotnēm. Tas ir sniedzis izpratni, kā atšķiras administratīva personāla funkcija un biznesa personāla partneris.
 • Sandra Siliniece
  Cognizant Latvija HR vadītāja
  Sandrai ir vairāk kā 12 gadu pieredze HR jomā, kur nozīmīgākā pieredze iegūta strādājot Swedbank Latvijā. Šajā laikā Sandra uzņēmumā ieņēmusi dažādus ar cilvēkresursu vadību saistītus amatus, kā arī vadījusi dažādus projektus Latvijā un Baltijā, tikusi iesaistīta nozīmīgos pārmaiņu procesos. Šobrīd Sandra ir HR vadītāja Cognizant Latvija.

 • Katri Vintiša
  Valsts kancelejas HR politikas nodaļas vadītāja
  Katri Vintiša darbojas stratēģiskajā cilvēkresursu vadības jomā vairāk nekā 20 gadus. Kopš 2018. gada aprīļa Katri ir pievienojusies valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības komandai Valsts kancelejā, iesaistoties tādos Valsts kancelejas projektos kā CIVIS – vienotās cilvēkresursu vadības platforma - un inovāciju laboratorija cilvēkresursu jomā, lai panāktu uzrāvienu cilvēkresursu vadības procesu efektivitātē.