Nauris Vītols

SmartHR konsultants digitālo risinājumu jautājumos
 • konsultē par HR procesu digitalizācijas iespējām
 • palīdz piemeklēt uzņēmumam piemērotāko IT risinājumu
 • palīdz strukturēt IT risinājuma ieviešanas procesu
Nauris Vītols
SmartHR konsultants digitālo risinājumu jautājumos
 • konsultē par HR procesu digitalizācijas iespējām
 • palīdz piemeklēt uzņēmumam piemērotāko IT risinājumu
 • palīdz strukturēt IT risinājuma ieviešanas procesu

Naura Vītola pieredze

 • palīdzējis organizācijām izstrādāt un ieviest iesaistes un motivācijas risinājumus iekšējai komunikācijai, personāla atlasei, apmācību vadībā un darbā ievadīšanā

 • veicis HR procesu digitalizācijas pētījumu Latvijas uzņēmumos 2020.g. – 2022.g.

 • pārzina vairāk, nekā 200 dažādus HR risinājumus kandidātu piesaistē, atlasē, darbinieku ievadīšanā (onboarding), apmācību vadībā, personāla iesaistē, labbūtībā un motivācijā, iekšējā komunikācijā, administratīvajos procesos un dokumentu vadībā

 • konsultējis vairāk, nekā 180 organizācijas HR procesu digitalizācijā vietējā un starptautiskā mērogā

 • veicis 50+ tirgus izpētes projektus, palīdzot organizācijām atlasīt efektīvākos HR rīkus un platformas

 • 2018. -2020. gadā bijušais valdes loceklis Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā