Attīstībai un Izaugsmei
MĀCĀMIES MĀCĪTIES PA JAUNAM
Laikā, kad ir pieejamas tādas tiešsaistes mācību vietnes kā Coursera, edX, Udemy un citas, domājams arī uzņēmumu dienas kārtībā vairs it kā nevajadzētu būt jautājumam: Vai e-apmācības ir nepieciešamas? Taču kā liecina CV-Online Latvia veiktais pētījumus, mazliet vairāk kā puse aptaujāto darba devēju (52%) atzīst, ka viņi atturas no digitālo risinājumu izmantošanas informācijas trūkuma dēļ. Tāpēc par un pret šo jautājumu diskutēja personālvadītāji SmartHR Latvija septembra cikla organizētajā seminārā: E-apmācības: Par/Pret
Kur esam un ar ko sākt?

Apmācības digitālajā vidē ir nākotne, tāpēc, veiksmīgi apvienojot tradicionālās un e-apmācības, uzņēmums veic ilgtermiņa ieguldījumu darbiniekos – tātad uzņēmuma izaugsmē kopumā. Tas prasa elastīgumu un spēju pielāgoties no personālvadības speciālistu puses, jo iespējams tieši viņi būs celmlauži savā uzņēmumā, kuriem jāpārliecina vadību un darbiniekus par e-apmācību nepieciešamību un ieguvumiem. Lūk, pieredzējušu uzņēmumu padomi, kādi varētu pirmie soļi, uzsākot šo ceļu …
Atkārtojiet uzņēmuma stratēģiju un izveidojiet mācību plānu

Kā uzsvēra Raivis Freimanis (INTEA) un Maija Dobele (BLEND consulting), paradoksāli, bet Latvijā lielai daļai uzņēmumu nav digitalizācijas plāna, taču e-apmācību ieviešana bez skaidra plāna nav iedomājama. Tāpat ir nepieciešams kliedēt mītus, kuri vedina domāt par darbinieku apmācībām kā vienreizēju vai kampaņveidīgu pasākumu. Gluži pretēji –apmācībām ir jākļūst par stratēģiski izvērtētu ikdienas sastāvdaļu. Tām ne tikai jāatbilst uzņēmuma vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem, bet jāpiedāvā darbiniekiem ļoti saskaldītu informāciju, kura ir pieejama jebkurā laikā pēc pieprasījuma.

Saprotiet uzņēmuma vērtības

Taču pirms digitalizācijas plāna apspriešanas un īstenošanas, uzņēmumam ir jāizdara vēl kāds mājas darbs. Proti, jātiek skaidrībā ar uzņēmuma vērtībām. Lai varētu šķist, ka par uzņēmuma vērtībām neko jaunu nevar pateikt, to nozīmīgumu un patieso būtību ir vērts atgādināt. Gan topošajiem, gan esošajiem vadītājam ir jāsaprot, ko darbinieki vēlās, un uzņēmumam jāatspoguļo tās vērtības, kuras par svarīgām uzskata tur strādājošie cilvēki. Electrum olimpiskā centra vadītāja Zane Grundiņa-Arāja dalījās savā pieredzes stāstā: e-apmācību projekts tika uzsākts, izzinot visu uzņēmuma darbībā iesaistīto pušu vērtības – sākot no tehniskā, beidzot ar administratīvo personālu. Šāds vērtību atlases un definēšanas process nodrošina, ka uzņēmums patiesi iemieso vērtības un darbinieki uzticas vadībai, kas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, ieviešot jaunus darba modeļus, tai skaitā, e-apmācību izskatā. Sekmīgi atrodot balansu starp tradicionālajām un e-apmācībām, kā arī cienot darbinieka laiku un nodrošinot drošības sajūtu un atbalstu, ir iespējams nodot ne tikai ar profesiju saistītu informāciju, bet arī stiprināt uzņēmuma vērtības.
Nepieciešams kliedēt mītus, kuri vedina domāt par darbinieku apmācībām kā vienreizēju vai kampaņveidīgu pasākumu.

Izvērtējiet darbinieku gatavību

Vēl tikai domājot par e-apmācībām, vispirms ir jāizvērtē darbinieku digital readiness jeb digitālās prasmes un kompetences ar darbu saistītu pienākumu veikšanai. Ja uzņēmuma līdzšinējā darbība nav bijusi vērsta uz jaunāko tehnoloģiju ieviešanu uzdevumu organizēšanā un efektivitātes uzlabošanā, pirms e-apmācību ieviešanas uzmanība ir jāpievērš darbinieku funkcionālajām un uzvedības prasmēm digitālajā vidē un darbā ar online platformām. Tehniskās prasmes ir iemācāmas jebkuram, taču e-apmācību veiksmes stāstu būtībā rakstīs darbinieki, diendienā tiekot galā vai gluži otrādāk – apjūkot darbā ar digitālajiem risinājumiem...

Uzsāciet pamazām un analizējiet pirmos rezultātus

Uzsākt digitālo apmācību ceļu var ar vienkāršām, bet obligātām apmācībām. Daļai darbinieku ļaujot mācīties, sekojot ierastajām metodēm, daļai – ļaujot izmēģināt jaunumus. Atgriezeniskā saites uzturēšana un darbinieka profesionālā snieguma analīze sniegs ieskatu plusos un mīnusos.

Ieviesiet digitālos risinājumus

Ir vērts ieklausīties arī auditorkompānijas Deloitte 2017.gadā veiktajā pētījumā par tendencēm cilvēkresursu sfērā. Tas liecina, ka spēju pilnīgi koncentrēties un veltīt uzmanību tiešajiem darba pienākumiem ar pieaugošu spēku apgrūtina dažādi traucēkļi – sākot no ienākošajām ziņām e-pasta kastītē, beidzot ar runātīgiem kolēģiem un sociālo tīklu nebeidzamo vilinājumu. Cīņā par darbinieka uzmanību uzņēmumam ir jāspēj apiet traucēkļus – tas nozīmē fundamentālas apmācību koncepta izmaiņas. Darbinieku apmācībām ir jākļūst par ikdienas sastāvdaļu, ko veiksmīgi palīdz īstenot digitālie risinājumi (kurus Latvijā piedāvā ne mazums uzņēmumu). Micro learning jeb apmācības ar ļoti saskaldītu saturu, paredzētu apguvei mobilajās ierīcēs, ir iespēja dažas minūtes veltīt apmācībām jebkurā sev brīvā brīdī, kuras citādi nebūtu iespējams noorganizēt.

Micro learning ir iespēja dažas minūtes veltīt apmācībām jebkurā sev brīvā brīdī
Raksts tapis sadarbībā ar karjeras iedvesmas, izaugsmes un iespēju satura mediju Monday.

Uz oriģinālrakstu monday.lv