SEMINĀRS
Why to Engage Mi?
Darbinieku iesaiste dažādās paaudzēs
26. martā kopstrādes telpās Teikums notiks cilvēkresursu un personāla vadības projekta SmartHR Latvija seminārs par darbinieku iesaisti dažādās paaudzēs.

Profesionālajā pasaulē mileniāļiem pavisam noteikti ir pretrunīgs publiskais tēls. Vecākās paaudzes pārstāvju acīs tie ir izauguši par pašapmierinātiem narcisiem, kuriem raksturīgs uzticības un darba ētikas trūkums. Mīliet vai ienīstiet, no realizātes izvairīties nevar neviens. Arī darba devējiem tas ir jāaptver, ja viņiem ir dārga savu uzņēmumu konkurētspēja šajā skaudrajā un mainīgajā laikā.

Nav jau tikai tā, ka tikai mileniāļu paaudze ir nākusi ar savām ambīcijām un prasībām - arī iepriekšējās pāaudzes ir mainījušas darba un korporatīvo kultūru. Vienīgā atšķirība ir tā, ka mēs jau esam pie tām pieraduši un aizmirsuši, pieņemot to kā normu.

Vai tie būtu mileniāļi vai baby boomers, tas, kāds būs jūsu ieguldījums iesaistes veicināšanā, ir tikpat atšķirīgs, cik atšķirīgi ir uzņēmumi. Vienai organizācijai nav katrā ziņā jāatdarina citas organizācijas iesaistes paradumi vai jāizmanto tās mainīgie iesaistes lielumi, lai gūtu panākumus. Mērķis ir izzināt, mācīties un saprast, kā pielāgoties pārmaiņām, lai tās kļūtu par jaunu degvielu, nevis bremzēm. Vadītāju un personālvadības nozares speciālistu izaicinājums (viens no daudziem) ir apzināties un pieņemt paaudžu atšķirības. Tieši tāpat atšķiras jūsu darbinieku dzinuļi un motivatori strādāt. Un ziniet, ka tā iesaistes stratēģija, kas liek zelt un plaukt jūsu konkurenta, biznesa partnera vai mātes uzņēmumam, var vienkārši neradīt labumu jūsu uzņēmumā.

Pielietojot šīs zināšanas praksē, vadītājiem vajadzētu uzsākt sarunu, kas mudina saprast jūsu darbinieku iesaistes veicinātājus un ne mazāk svarīgi - mazinātājus.

Darba tirgus nav tikai baby boomers vai tikai mileniāļi. Tas ir dažāds. Nav runa par to, ka nākotnes uzņēmumi dzīvos multi-paaudžu vidē, bet par to, ka šodienas uzņēmumi tādā jau dzīvo!

Kā noskaidrot jūsu uzņēmumam atbilstošos iesaistes veicinātājus? Vai iespējams vienlaicīgi apmierināt visu paaudžu vajadzības un vai tas ir nepieciešams?
26.03.2019 | Teikums | 14:00 - 17:30
13:30 - 13:50
Reģistrēšanās
14:00 - 14:20
Ievads: par gudru cilvēku vadību un darbinieku novērtēšanu
SmartHR misija ir radīt komunikācijai un idejām atvērtu vidi, kur iegūt zināšanas, apmainīties ar pieredzi un veicināt kreatīvu ideju attīstību personāla un darba resursu pārvaldības jomā, lai veicinātu nozares attīstību Latvijā.
14.20-14.50
Vai gaidāmi paaudžu kari?
Sniedze Sainsa
Attīstības sesiju vadītāja, supervizors, koučs, Workshop Academy dibinātāja
Paaudžu atšķirības organizācijā. Katra paaudze citādāka, katrai paaudzei savi ieradumi un prasmes. Vai tas var izraisīt konfliktus, nepieņemšanu, ietekmēt komandu sadarbību, pārmaiņu realizāciju? "Boomeru" ienākšana darba tirgū izraisīja iepriekšējo paaudžu šoku 1968. gadā, vai būsim jauna šoka priekšā darba tirgū ienākot Alpha paaudzei?
14.50 - 15.20
Z un Y paaudžu kopīgais un atšķirīgais darba meklēšanas un sociālo tīklu izmantošanas paradumos
Vineta Bērziņa
Personāla atlases speciāliste uzņēmumā WorkingDay Latvia
Darba tirgū ienāk jaunākā paaudze - Z paaudze, taču Y paaudze (Millennium) jau vairāk kā 10 gadus ir darba tirgū. Aktuāls jautājums ir kā šīs jaunākās paaudzes piesaistīt un atlasīt, kādus sociālos tīklus izmantot, lai veiksmīgāk piesaistītu Z un Y paaudzes.

Lekcijā Vineta dalīsies ar sava maģistra darba pētījuma rezultātiem par jaunākās paaudzes darbinieku paradumiem Latvijā.
15.20 - 16.00
What does Gen Z want?
Asnate Loakman
Talent Acquisition Manager/HR Business Partner at Evolution Gaming

Samir Aghayev, SPHRi
HR Excellence Manager at Evolution Gaming Latvia and Romania
There is a new generation entering the workforce. The generation that has its own mindset and ambitions. The generation that outnumbers many other generations. It's the Generation Z.
We study their minds, watch their behavior and speak their language.
We try to understand what their life and work priorities are.
We will share with you our findings on what Generation Z wants in our reality.
16.00-16.30
Kafijas pauze
16.30 - 17.30
Ekspertu darbnīcas
Kā pārvarēt tehnoloģiju barjeru jeb kā iesaistīt X paaudzi un Baby Boomers?
Mūsdienās pieņemts runāt par Millennials paaudzi, kā tehnoloģiski attīstītāko, neviļus "norakstot" iepriekšējās paaudzes spējas modernajās tehnoloģijās. Bieži vien tieši šādi stereotipi traucē uzņēmumiem veiksmīgi ieviest tehnoloģiskās inovācijas.

Darbnīcā apskatīsim veiksmīgus piemērus inovāciju ieviešanai multi-paaudžu uzņēmumos, paaudžu pieeju atšķirības un 5 kļūdas, no kurām izvairīties, ieviešot tehnoloģiskās inovācijas uzņēmumu procesos.
Laika diktētās izmaiņas uzņēmuma iekšējā komunikācijā
Ieva Veidemane
Iekšējās komunikācijas eskperts
Darbnīcā Ieva Veidemane apskatīs reālus piemērus, kā iesaistīt jauno paaudzi, kā mūsdienu ārējā vide maina iekšējās komunikācijas tēmas, formu un saturu un ko nozīmē moderna iekšējā komunikācija?
Spēles un metodes darbinieku iesaistei ne-digitālā veidā
Zane Veinberga
Psiholoģe, mācību vadītāja, Stāstu stāstiem izstāstīju spēļu izstrādātāja
Dažādas paaudzes, dažādas vērtības, dažādi pasaules redzējumi...Bet kas mūs vieno? Kā varam izjust cilvēcīgu kopības un piederības izjūtu? Ko varam darīt, lai saliedētu dažādu cilvēku komandu un iedvesmotu viens otru? Latvijā ir radītas daudzas interesantas un efektīvas metodes un spēles, kuras uzņēmumos ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Pieredzes stāsti, reāli piemēri un praktiskas metodes.
Seminārs notiek:
Gudrā rajona JAUNĀ TEIKA
kopstrādes un eksperimentu telpās Teikums

Gustava Zemgala gatve 78,
Biroju ēkā AUSMA,
2. stāvā

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv