Darbinieku motivācijas SMART kritēriju noteikšana 2018. gadam

Oriģinālraksta autors : Kara Simon
Katrs gads nes jaunu iedvesmu un motivāciju pārmaiņām. Personīgo un profesionālo mērķu apņemšanos ir daudz, un jaunais gads var nest jaunas iespējas programmu un organizācijas iniciatīvu pielāgošanai.
Šajā gadā jūsu organizācija varētu pārveidot darbinieku motivāciju. Apskatīsim SMART kritērijus un kā tie var palīdzēt īstenot pārmaiņas jūsu komandā, nodaļā vai organizācijā kopumā.

Kā piemēru aplūkosim plaši izplatītu apņemšanos: šogad es nodarbošos ar sportu.

Kas nepieciešams, lai šī mērķa izvirzītājs justos to piepildījis? Ja tā būtu jūsu apņemšanās, vai jūs justos to izpildījis, ja nodarbotos ar sportu reizi mēnesī visu gadu? Visticamāk – nē, lai arī tehniski mērķis būtu izpildīts arī, sportojot vienu vienīgu reizi pa gadu.

Salīdzinājumam aplūkosim alternatīvu apņemšanos: es visu gadu sportošu trīsreiz nedēļā grupas fitnesa nodarbībās pēc darba.

Ir pilnīgi skaidrs, kas šī mērķa izvirzītājam ir jādara, lai gada beigās viņš justos mērķi piepildījis. Kura apņemšanās, jūsuprāt, piepildīs lielo mērķi uzlabot veselību?

Mērķu nospraušana komandās, nodaļās vai organizācijā darbojas līdzīgi. Ja mērķis šogad ir „paaugstināt darbinieku motivāciju", kā zināsiet, ka tas ir sasniegts? SMART kritēriju noteikšana ir īpaši svarīga komandas mērķu izvirzīšanā, kuru pamatā ir citu personu iesaiste.

SMART mērķi ir:
 • Izmērāmi
  Kā zināsiet, ka mērķis ir sasniegts? Vai „motivācijas uzlabošanas" gadījumā apsekosiet piedalīšanos programmā, darbinieku apmierinātības rezultātus vai noturēšanu? Tie ir tikai daži no piemēriem, bet ir redzams, kā katrai organizācijai ir nepieciešama atšķirīga pieeja darbinieku motivācijai un izpratne par to, ko var izmērīt un kas jau tiek mērīts.
 • Aktuāli
  Pajautājiet sev, vai esat pareizais cilvēks, kuram noteikt šo mērķi. Ar ko jums ir jāsadarbojas, lai to sasniegtu? Sadarbība ar personāla daļu, mārketingu, klientu apkalpošanas daļu u.c. motivācijas uzlabošanas pasākumos var sniegt daudzas praktiskas priekšrocības, piemēram, paplašināt mērījumos izmantoto datu apjomu, sniegt izpratni par motivācijas ietekmi organizācijā un saņemt atbalstu laika, līdzekļu un pūļu ieguldīšanai motivācijas jautājumos no augstākā līmeņa vadības.
 • Sasniedzami
  Lai noteiktu, vai jūsu mērķis ir reāls, pajautājiet sev, kas stāv ceļā starp jums un tā sasniegšanu. Kāpēc tas līdz šim nav sasniegts? Piemēram, padomājiet, vai jums ir finanšu resursi, atbalsts no augstākā līmeņa vadības un līdzekļi, lai ietekmētu darbinieku motivāciju organizācijā. Kādi šķēršļi ir jūsu priekšā, un kā jūs tos varat pārvarēt?
 • Konkrēti
  Ir jāatbild uz pieciem „K" jautājumiem: kurš, kas, kur, kāpēc un kuri resursi būs nepieciešami mērķa sasniegšanai.
 • Terminēti
  Kad zināsiet, ka šis mērķis ir sasniegts? Ja mērķi sadalītu sava veida rīcības plānā, kādi starpposmi ir jāsasniedz kādā termiņā, lai nenovirzītos no mērķa?
Šis ir īstais gads, lai risinātu motivācijas trūkumu jūsu organizācijā. SMART kritēriju noteikšana var palīdzēt piepildīt plašāko redzējumu un būt laba prakse arī personīgo mērķu noteikšanai un sasniegšanai.
Vai jūs sakārtosiet motivāciju 2018. gadā?
Kara Simon oriģinālraksts

Raksts tapis sadarbībā tulkošanas biroju un rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv