Seminārs: Organizācijas kultūra - ko gaidīt pārmaiņu laikā?
27.oktobrī norisināsies "SmartHR" komandas rīkotais ikmēneša seminārs par šobrīd aktuālu tēmu personālvadībā: Organizācijas kultūra - tās veidošana un pārveidošana.

Pandēmija un pēdējā laika notikumi ir ienesuši pārmaiņas ne tikai biznesa modeļos, bet arī veidā, kā mēs strādājam. Laikā, kad attālinātais darbs un Zoom/Teams sapulces kļuvušas par normu un ikdienu, arī katra darbinieka personīgās vērtības ir mainījušās atbilstoši jaunajai situācijai.

Ir mainījies veids, kā uzņēmumi komunicē, atbalsta un motivē savus darbiniekus. Tāpat ir mainījies arī tas, kas būtisks uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem. Izmaiņas uzņēmumu vērtībās un kultūrā ir neizbēgamas!Semināra dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī uzdot jautājumus ekspertiem tiešsaistē.

Programma
Ceturtdiena, 27. oktobris, Jaunā Teika, "Fantadroms"
Seminārs: 14:00 - 17:30
14:10 - 14:40
"Vajag darīt tā, kā darīt vajag, bet darīt tā, kā nevajag darīt, nevajag." -Vinnijs Pūks
Laura Pļavniece
Head of Human resources, TV3 Group Latvija
Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaramies šobrīd, ir noturēt spēcīgu uzņēmuma kultūru. Bet vai to pār visām varītēm nepieciešams noturēt, vai arī ļaut tai mainīties līdzi laikam? Kas ir tie grābekļi, uz kuriem veiksmīgi var arī neuzkāpt, un kā ļaut uzņēmuma kultūrai augt un attīstīties līdzi laikam? Šis būs pieredzes stāsts par "grābekļiem" un veiksmes stāstiem, kas sastrādāts apvienojot, pielāgojoties un mainoties uzņēmuma kultūrai.
14:40 – 15:10
Organizācijas vērtību apzināšanās un iedzīvināšana
Ilona Balcere
PEERO, Customer Success Specialist
Organizācijas kultūras neatņemama daļa ir organizācijas vērtības, vērtības kuras darbinieki izprot, atbalsta un saskata ikdienas darbībās. Spēcīga kultūra, kas ir balstīta uz vērtībām, ir cieši saistīta ar darbinieku apmierinātību, iesaisti un pat vēlmi ilgtermiņā strādāt jūsu organizācijā. Ļoti svarīgs ir vērtību definēšanas un iedzīvināšanas process. Peero pieredzes stāsts iedzīvinot vērtības reģiona vadošajos uzņēmumos.
15:10 – 15:40
Learning Culture: Is it Alive or Dead?
Agu Remmelg
Management Trainer, CEO, and Founder of Coursy.io
It's a common misbelief that if everyone in the organization is learning then we have a learning organization. In this discussion, we explore what are the major ingredients of learning culture, where we stand now as organizations, and what awaits us ahead.
15:40 – 16:10
Kafijas pauze ar vīnu un eklēriem
16:10 – 16:40
Vērtības – organizācijas kultūras mugurkauls
Jānis Gredzens
Organizācijas attīstības centrs Spring Valley, izpilddirektors, konsultants, pasniedzējs
Vērtības ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas palīdz veidot biznesa identitāti un korporatīvo kultūru organizācijā. Tās kalpo kā kritēriji vai standarti indivīda uzvedībai, t.i. tās nosaka veidu, kā cilvēki organizācijā rīkojas, izdara izvēles un pieņem lēmumus, īpaši neregulētās situācijās un dilemmās, ja nav skaidru instrukciju, kas nosaka noteiktu uzvedību.

Vienmēr aktuāls ir jautājums, kā šo vērtību instrumentu organizācijā darbināt praktiski, ja vērtības ir jau skaidri definētas, izstrādāti uzvedības kritēriji un tās ir komunicētas organizācijā.

Ir dažādas pieejas, idejas un praktiski risinājumi. Mēs piedāvājam iepazīstināt ar praktisku metodi vērtību iedzīvināšanai organizācijā visos līmeņos – Vērtību spēli, kuru esam izveidojuši sadarbībā ar Igaunijas mācību uzņēmumu DevelopDesign.

Rūta Lūse
Organizācijas attīstības centrs Spring Valley, Attīstības direktore, konsultante, pasniedzēja
16:40 – 17:10
"Organizācijas kultūras loma Rail Baltica megaprojekta ieviešanas uzņēmumā"
Kādi faktori ietekmē un nosaka organizācijas kultūru. Kā personālvadības prakses var ietekmēt kultūru. RB Rail AS pieredze.
Vija Vītola
Personālvadības un adminsitrācijas departamenta vadītāja, RB Rail AS
Vija ir pieredzējusi multidisciplināra profesionāle. 17 gadus viņa strādāja nacionālajā aviokompānijā airBaltic ieņemot dažādu amatus, tajā skaitā Kravu departamenta vadītāja un Korporatīvo kominikāciju vice prezidente. No 2015. gada Vija pievienojās tikko izveidotajai RB Rail AS komadai un piedalījās organizācijas veidošanā no pašiem tās pirmssākumiem.
Vijai ir bakalaura grāds angļu filoloģijā, profesionālais psihoterapeita diploms un maģistra grāds personāla un organizacijas vadībā.
Vebināra ieraksts notiek:
JAUNĀ TEIKA

Gustava Zemgala gatve 74a,
Pasākumu vietā: "Fantadroms"

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv