Mārketings personālvadībā
22. februāris | "Teikums"
22. februārī kopstrādes telpās "Teikums" notika cilvēkresursu un personāla vadības konceptuālā projekta "SmartHR" seminārs par mārketinga lomu personālvadībā.
Seminārā bija pārstāvēti uzņēmumi kā no maziem, tā vidējiem un lieliem uzņēmumiem, kas norāda uz tendenci meklēt arvien jaunus rīkus un metodes, lai piesaistītu, iesaistītu un noturētu ne tikai potenciālos, bet arī esošos darbiniekus.

Personāla vadības un mārketinga nodaļas ir vērstas uz vēlamās rīcības motivēšanu. Lai to panāktu, abās pusēs sākotnēji jāizprot cilvēki un cilvēku psiholoģija, domāšana, uzvedības paradumi. Arvien vairāk uzņēmumu sāk apzināties personālvadības un mārketinga sadarbības iespējas un tās sniegtās priekšrocības - efektīvāka izpilde, lielāka produktivitāte, inovāciju ieviešana. Katrā jomā pastāv prasmju un spēju kopums, ko tās var mācīties viena no otras.

Nemainīgi par aktuālāko jautājumu uzņēmumā semināra dalībnieki min motivācijas un iesaistes veicināšanu, darbinieku piesaisti, pareizo darbinieku atlasi un individuālo un komandas attīstību.

Lai arī atbildes svārstījās starp "grūti" un "rindā stāv", vidēji februāra SmartHR semināra dalībnieki izvirzīto jautājumu, cik viegli uzņēmumam ir piesaistīt darbiniekus, vērtēja ar vidējo atzīmi 4,9. Dalībnieki norāda, ka HR mārketings un komunikācijas kampaņas lielākoties tiek vadītas uzņēmuma ietvaros vai piesaistot ārpakalpojumus.
Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt par vadošo uzņēmumu realizētajiem projektiem, ekspertu viedokļiem un mācīties no pieredzes stāstiem.
 • "Nelielies. Neapzīmogo visu. Neatklāj visu." – trīs "Nē" stratēģijas pieturas punkti.

  Zīmolu stratēģis Kristps Siliņš dalījās savā pieredzē ar to, ko nedarīt un kādas kļūdas nepieļaut brendingā. Atklāja savu pieredzi iekšējā mārketinga izstrādē uzņēmumam TWINO un ārējā mārketingā - uzņēmumā Evolution Latvia - lai piesaistītu ne tikai jauniešu uzmanību, bet arī iesaisti.
 • Swedbank ir rūpīgi izvērtējuši iespējas, ko piedāvā iekšējais darba tirgus. Rita Majore dalījās uzņēmuma pieredzē tādas vides veidošanā, kas kultivē esošo darbinieku attīstību. Lai atrastu un noturētu talantus uzņēmuma iekšienē, uzņēmums veic virkni dažādu pasākumu, lai rosinātu darbinieku attīstību - starp tiem ir atgriezeniskās saites un "learning to learn" kultūras veidošana, ieguldījums līderu attīstībā un atbalsts karjeras attīstībā, "Then&Now" darbinieku pieredzes stāstu kampaņas veidošana gan iekšējās, gan ārējās komunikācijas nolūkā.
 • Vairāk kā 7 gadus Jānis ir bijis tieši šajā "frontes līnijā", vadot personāla atlases un piesaistes procesus cīņā par jauniešiem tādos uzņēmumos, kā H&M Baltics, L'Oréal, Euro Live Technologies. Seminārā bija dzirdami Jāņa pieredzes stāsti par to, kas izdevies, un kādas atziņas gūtas procesā.

  "Kā piesaistīt jauniešus?" Jāņa atbilde uz šo jautājumu sākas ar to, ka, kaut arī formālas, starp jebkuru darba devēju un darba ņēmēju ir attiecības. Lai piesaistītu un noturētu jaunos, skaistos un valodas zinošos, attiecībām ir jābūt cilvēcīgām – tām jābalstās uz savstarpēju uzticēšanos, drošību un sajūtām (kā jebkurās attiecībās, ir jābūt tai odziņas sajūtai). Tāpēc arī komunicēšanas veidam jābūt cilvēcīgam un patiesam.
Visiem semināra apmeklētājiem bija iespēja piedalīties SmartHR darbnīcās un klātienē izrunāt aktuālākos jautājumus komunicējot ar ekspertiem jau mazākās darba grupās
 • Lai sarunātos ar paaudzi Z un X uzņēmuma zīmola veidošana pieprasa jaunu pieeju mārketingā. Viņi informāciju patērē, uztver un uzticas tai pavisam citādi, nekā tas ir noticis iepriekš. Būtiskākās izmaiņas – ticības maiņa informācijai, satura patēriņš un attieksme pret zīmoliem. Seminārā Linda pievērsa uzmanību informācijas uztverei, mediju lietošanai un attieksmes ieradumiem, ticībai, kā arī sociālo mediju lomai un nozīmei.
 • Paplašinot savas uzņēmuma robežas un uzņēmumam ienākot pavisam jaunā tirgū - Latvijā - Webhelp saskārās ar dažādiem izaicinājumiem - ne tikai īsto talantu piesaistīšanā, bet arī darba devēja tēla veidošanā un pozīciju nostiprināšanā. Seminārā Ksenija Feldmane un Anželika Razgale runāja par to, kādus tūļus (tools) Webhelp izmantoja, lai piesaistītu jaunus, motivētus un mācīties gribošus darbiniekus un dalījās savā pieredzes stāstā, kā uzņēmums izmantoja gan tradicionālos piesaistes veidus, gan jaunus un Latvijas tirgum unikālu pieeju.
 • Lai arī lielākā daļa uzņēmumu saprot mūsdienīgas personāla vadības svarīgumu, ļoti reti tā iegūst mārketinga kampaņām un pārdošanas atbalstam līdzvērtīgu "prioritāro iekāpšanu". Izsist savu vietu pie galda ir viena no personāla vadītāju vērtīgākajām kompetencēm.

  Šajā seminārā Raivis Freimanis un Natālija Knaidele rosināja dalībniekiem paskatīties uz darbiniekiem kā prasīgiem klientiem. Eskperti dalījās ar iekšējā mārketinga piemēriem no lieliem Baltijas un Zviedrijas uzņēmumiem, kā veiksmīgi iegūt un noturēt darbinieku uzmanību, kombinējot mārketinga paņēmienus ar INTEA zināšanām par pieaugušo mācīšanos un spēļošanu (gamification).