26.aprīlis 2022.gads
Seminārs:
Stratēģiskā personālvadība / Strategic HR
Seminārā piedalās:
2022.gada 26. aprīlī norisināsies "SmartHR" komandas rīkotais ikmēneša seminārs: Stratēģiskā personālvadība!

Semināru iespējams apmeklēt klātienē, kā arī tiešraidi skatīties attālināti ( sk. vairāk).

Pēdējo divu gadu notikumi ir ievērojami mainījuši mūsu ikdienu, un kā gandrīz ikvienu industriju, bez izmaiņām nav atstājuši arī personāla vadību.

Papildus jau redzamajām pārmaiņām - pārejai uz attālinātā jeb hibrīddarba režimu, strauji sarūkošajam darbinieku skaitam un sīvajai konkurencei par labākajiem talantiem, ir arī virkne iekšējo procesu pārmaiņas.

Par piemēru var minēt uzņēmumu procesu automatizāciju un digitalizāciju, lai atbalstītu attālinātā/hibrīddarba iespējas un nodrošinātu procesu nepārtrauktību. Tāpat arī strauja uzņēmumu stratēģiju maiņa, pielāgojoties dinamiskajai situācijai pasaulē. Ne mazāk svarīgas ir arī vadības stila un lēmumu pieņemšanas procesu izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai saglabātu uzņemuma konkurētspēju tik mainīgos apstākļos.

Šajā laikā personāla vadītājiem ievērojami pieaudzis gan atbildības slogs, gan nepieciešamās zināšanas, lai varētu atbalstīt uzņēmumu tā mērķu sasniegšanā,

Ko īsti nozīmē personāla vadības stratēģija, un kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par svarīgu sadarbības partneri uzņēmuma mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā?

Ko īsti nozīmē personāla vadības stratēģija, un kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par svarīgu sadarbības partneri uzņēmuma mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā?

Semināru viesiem būs iespēja iegūt pieredzi no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem un dalīties zināšanās ar citiem savas nozares ekspertiem.
26.04.2022.
14:00 - 17:00
13:30 - 13:55
Reģistrēšanās
PREZENTĀCIJAS:
14:00 - 14:20
Kas mainījies, kad visam bija jāmainās?
Nu jau vairāk kā 5 gadus projekts SmartHR ir bijis klātesošs Latvijas personālvadības attīstībā. Esam vērojuši kā mainās gan tehnoloģijas, gan procesi un izpratne par tiem. Parasti pārmaiņas notiek ļoti lēni. Tik lēni, ka pat ar desmitgadi būtu par maz, lai radušās izmaiņas nosauktu par vērā ņemamām.

Pēdējie 2 gadi bijuši pavisam citādi. Mainījušies gan procesi, gan tehnoloģijas, gan uztvere par pašām izmaiņām un to nepieciešamību. Seminārā dalīšos ar novērojumiem un tendencēm, ko redzam pēc sarunām ar vairāk kā 150 Latvijas lielāko uzņēmumu personāla vadītājiem.
14:20 - 14:50
Pasaules pārmaiņas
Pārsla Baško, Stratēģiskās cilvēkresursu un komunikāciju vadības konsultāciju uzņēmuma "ERDA Group" biznesa partnere
Pasaulē notiekot milzīgām tektoniskām pārmaiņām, skaidri iezīmējas pārmaiņas arī ikviena cilvēka pasaules redzējumā, vērtībās un attieksmē. Kopīgi noskaidrosim, kas ir, manuprāt, svarīgākās pārmaiņas un kā tās ietekmē personāla vadītāja lomu un atbildību uzņēmumā.

Pārsla Baško ir viena no Baltijas vadošajām ekspertēm stratēģiskajā personāla vadībā, korporatīvā zīmola, komunikācijas un darba devēja zīmola veidošanā. Vairāk nekā 25 gadu pieredze stratēģiskā personāla vadībā, pārmaiņu vadībā, komunikācijā un zīmola vadībā Rimi Baltic grupā, Aldaris (daļa no Carlsberg grupas), Schneider Electric.
14:50 - 15:10
Personāla stratēģijas virziens
Laura Pļavniece, "TV3 Group" personāldaļas vadītāja
Šis ir pēdējais mirklis, kad apstāties un noteikt personāla stratēģijas virzienu un ķerties klāt to īstenošanai. Darbinieku resursam kļūstot arvien grūtāk pieejamam, pieaug stratēģiskas personālvadības nozīme.

Ko īsti nozīmē apstāties ikdienas darbu viesulī un sākt stratēģiski pieiet uzņēmuma mērķu sasniegšanā ar personāla vadības līdzdalību ? Kā tiekties būt starp labākajiem un neļaut, ka Tevi apēd "lauva".
15:10 - 15:40
Talantu metaverse
Nora Kalniņa ir vadītājs ar plašu pieredzi, vadot daudznacionālu un dažādu kultūru komandu. Koncentrēšanās uz pragmatiskām pieejām un stratēģiskā plāna izpildi, vienlaikus saglabājot empātisku un atvērtību dažādiem viedokļiem.

Nora pastāstīs par Talantu vadības specifiku un darbības sinerģiju Brīvības 40, kur viens Talantu Direktors vada 8 mediju un reklāmas aģentūru talantus, pielietojot Agile HR metodes praksē.
15:40 - 16:00
Pauze ieelpai
(kafija, vīns, eklēri un sarunas)
16.00 - 17.05
DISKUSIJU PANELIS:
"Stratēģiskā personālvadība šodien un nākotnē".
Personāla nodaļas vadītāju darba apraksts un pienākumi katrā organizācijā ir atšķirīgi. Tikpat atšķirīga var būt personāla vadītāja loma lēmumu pieņemšanā un uzņēmuma stratēģisko mērķu realizēšanā. Atkarībā no uzņēmuma situācijas un stratēģiskajiem mērķiem HR vadītāji realizē kādu konkrētu funkciju - resursu attīstītājs, tehnoloģiju ieviesējs, personāla vadības eksperts, stratēģiskais atbalsts. Dažkārt, pat visas augšminētās lomas vienlaicīgi.

Diskusiju panelī runāsim par to, kā mainījusies HR loma jau šobrīd, un kādas tendences saskatāmas nākotnei. Runāsim arī par to, ko tad īsti nozīmē "stratēškiskā personālvadība" un kādas kompetences nepieciešamas, lai to realizētu.
Vija Vītola, Rail Baltica Personālvadības un Administrācijas vadītāja
Vija Vītola ir Rail Batica megaprojekta ieviešanas kompānijas "RB Rail AS" Personālvadības un Administrācijas vadītāja. Vairāku gadu pieredzi guvusi A/S Air Baltic, SIA Nords Porter Novelli un SIA Viva Agency.
Mečislavs Maculēvičs, "Rimi Baltic" personāldaļas vaditājs
Mečislavs Maculēvičs kopš 2018.gada maija veic personāla direktora pienākumus Rimi Baltic, ko raksturo kā uzņēmumu, kas patstāvīgi attīstītās koncentrējoties uz attiecību veidošanu ar klientiem, darbiniekiem, piegādātājiem un sabiedrību kopumā.

Pirms pievienošanās Rimi, Mečislavs Eiropā un ASV ieņēmis vairākus vadošus amatus personālvadībā. Viņam ir darba pieredze stratēģisko biznesa partnerattiecību jomā, tostarp kā personāla vadītājam Procter & Gamble Lodz Manufacturing Campus un European Planning Services organizācijā. Mečislavs ir absolvējis Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, iegūstot Ekonomikas un biznesa administrācijas MBA grādu.
Santa Rožkalna, "Printful" personāla direktore
Santa Rožkalna, Printful personāla direktore. Santa vada globālo Printful personāla komandu, kura atbalsta visus Printful darbiniekus Eiropā un Ziemeļamerikā. Santai ir vairāk kā 10 gadu personāla vadības pieredze strādājot administratīvo pakalpojumu, ražošanas, un šobrīd e-komercijas nozarē. Santa ir strādājusi Amerikas, Beļģijas un Norvēģijas uzņēmumos.

Šodienas personāla vadības aktualitāte ir radīt darba vidi, kas veicina uzņēmuma virsotņu iekarošanu un vienlaikus ir autentiska un personīgi motivējoša katram darbiniekam. Santai ir bakalaura grāds politikas zinātnē, maģistra grāds personāla vadībā un biznesa vadības maģistrs no Rīgas zviedru ekonomikas augstskolas.
PIETEIKTIES SEMINĀRAM
Aizpildiet pieteikuma formu un mēs ar Jums tuvākajā laikā sazināsimies.
Vēlos piedalīties pasākumā:
Informācija par dalībnieku
*Uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins.
Seminārs notiek:
JAUNĀ TEIKA

Gustava Zemgala gatve 74a,
Pasākumu vietā: FANTADROMS

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv