5 mēneši SmartHR
2017. gads ir ienesis daudz pārmaiņu personalvadības pasaulē. Latvijas mērogā viena no tām ir konceptuālais projekts "SmartHR". Un kā katrs, arī 2017. gads, liekas, ir palidojis. Vēl ātrāk ir palidojuši šī gada pēdējie pieci mēneši, kuros "SmartHR" ir tapis, attīstījies un pilnveidojies.
Projekta pirmajos piecos semināros tika pārstāvēti uzņēmumi kā no maziem, tā vidējiem un lieliem uzņēmumiem. Dalībnieki pārstāvēto uzņēmumu tehnoloģisko attīstību vērtējuši ar 6,3 - uzturēto Excel failu skaits arvien pārsniedz piecus, neskatoties uz pēdējā gada laikā ieviestajām vadības sistēmām.
 • Jaunākās tendences un ekspertu ieteikumi / 22.08.2017
  Augusta seminārā iepazīstinājām ar personālvadības konceptuālo projektu "SmartHR". Projekta misija - radīt komunikācijai un idejām atvērtu vidi, kur iegūt zināšanas, apmainīties ar pieredzi un veicināt kreatīvu ideju attīstību personāla un darba resursu pārvaldības jomā, lai motivētu nozares attīstību Latvijā.

  Projekta pirmajā seminārā tika pārstāvēti kā mazi, tā arī vidēji un lieli uzņēmumi. Šajā seminārā, un arī turpmākajos, dalībnieki bija vecumā no 26 līdz 44 gadiem. Pārstāvētie uzņēmumi tika novērtēti ar vidējo 6,7 - Excel'is tajos tiek plaši izmantots paralēli pēdējo 12 mēnešu laikā ieviestajām vadības sistēmām.
 • Tradicionālās un e-apmācības / 21.09.2017
  Šajā seminārā tika apspriesta tradicionālo apmācību un e-apmācību mijiedarbība, plusi un mīnusi katrai no "frontēm", tika apskatītas pasaules tendences apmācību jomā, Latvijas izstrādātāju pieredze pasaules un vietējā tirgū, kā arī pieredzes stāsti par veiksmīgas izaugsmes un mācību kultūras veidošanu.

  Lai arī vairumam apmācību semināra apmeklētāju uzņēmumos pēdējā jaunā vadības sistēma ieviesta pēdējā gada laikā, personālvadības vidējais tehnoloģiskais pašvērtējums arvien palika nemainīgais 6,7, un, lai cik gudri un attīstīti arī nekļūtu, lielākais vairākums uzņēmumu uztur vismaz 3 Excel failus.
 • Stress, veselība, labsajūta / 24.10.2017
  Darbinieka veselība - gan fiziskā, gan garīgā - nenoliedzami ietekmē gan savstarpējās kolēģu attiecības, gan paša darbinieka attieksmi pret darbu un vidi, kurā tas atrodas. Rūpes par to jāuzņemas ne tikai pašam darbiniekam, bet arī darba devējam, un tās sākas jau no pirmās dienas uzņēmumā. Tāpēc šajā seminārā tika apskatīta darbinieku stresa, fizisko aktivitāšu un labsajūtas saikne ar produktivitāti darba procesos.

  Stresam un veselībai darbavietā veltītajā "SmartHR" seminārā dalībnieku profils palika nemainīgs - mazu, vidēju un lielu uzņēmumu pārstāvji, lielākoties vecumā no 26 līdz 44 gadiem. Šī semināra dalībnieki gan savu uzņēmumu tehnoloģisko attīstību vērtēja zemāk, ar vidējo 6,3. Tāpot apmeklētāji norādīja, ka ikdienā darbinieki sakaras ar vidēju vai augstu stresa līmeni, vienlaikus norādot, ka uzņēmumos tiek motivēta veselīga dzīvesveida kultūra.
 • Ilgtspējīga organizācijas kultūra / 23.11.2017
  Sadarbības kultūra. Mācīšanās kultūra. Koučinga kultūra. Inovāciju kultūra. Augstas izpildes kultūra. Digitālā kultūra. Cita kultūra… Apjukums… Kurā virzienā doties? Seminārā tika norādīts uz to, ka korporatīvā kultūra pastāv neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. HR profesionāļiem jāpiemīt izcilām līderības prasmēm, lai sasaistītu trīs pilārus - cilvēkus, organizācijas nolūkus, struktūru - dodot virzienu orgaizācijas dzīvotspējai un izaugsmei.

  Arī šī gada ceturtajā "SmartHR" seminārā tika pārstāvēti gan mazi uzņēmumi, gan lielas organizācijas. Organizācijai kultūrai veltītajā seminārā dalībnieki tehnoloģisko risinājumu ieviešanā savus uzņēmumus vērtēja ar 5,4. Līdzīgi tika novērtēta iekšējā komunikācija - ar vidējo atzīmi 5,7. Izvirzītajam apgalvojumam "Personīgā un karjeras izaugsme mūsu uzņēmumā tiek veicināta" 40% klātesošo nepiekrita.
 • Atgriezeniskās saites nozīme / 14.12.2017
  Būt novērtētām un pieņemtam ir cilvēku pamata vajadzība. Attīstīties un pilnveidoties - mūsdienu nepieciešamība un profesionālā motivācija. Atgriezeniskā saite ir veids, kā sniegt novērtējumu un norādīt uz pilnveidošanās iespējām. Seminārā ļāvām padomāt par prāta atvēršanu atgriezeniskai saitei (jeb feedback), par tā izmantošanu snieguma atraisīšanai, kā arī par piesardzības elementiem.

  Seminārā, gandrīz vienādās daļās, tika pārstāvēti uzņēmumi kā no maziem, tā vidējiem un lielajiem uzņēmumiem, kas norāda uz atgriezeniskās saites nozīmi uzņēmuma attīstībā, neatkarīgi no tā lieluma. Uzņēmumu tehnoloģiskais pašvērtējums decembra seminārā bija 6,5. Piecu mēnešu laikā "SmartHR" dalībnieku uzņēmumos arvien nav izskausta Excel lietošana, tomēr arvien tiek ieviestas jaunas vadības sistēmas, pēdējā, lielākajā daļā pārstāvēto uzņēmumu, - 12 mēnešu laikā.
Kopumā "SmartHR" seminārus ir apmeklējuši gandrīz 300 dalībnieku no 85 dažādiem uzņēmumiem, tajos ar savu pieredzi un zināšanām ir dalījušies 24 savas nozares speciālisti. "SmartHR" mājaslapa 5 mēnešu laikā ir skatīta vairāk kā 20 000 reižu.
Šī ir statistika, ar kuru lepojamies - tā parāda, ka esam uz pareizā ceļa.

Tiekamies!