HR un TEHNOLOĢIJAS
Digitālo rīku izmantošana personāla vadībā

CV-Online veiktā aptauja atklāj, ka 56% darba devēju personāla vadības procesiem izmanto digitālos rīkus.
Vairāk nekā puse jeb 56% aptaujāto darba devēju norādīja, ka ikdienā personāla vadības procesiem izmanto digitālos risinājumus. Visbiežāk digitālos rīkus darba devēji izmanto komunikācijai (22%), apmācībām (16%), kā arī aptauju veikšanai (15%), secināts vadošā interneta personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia veiktajā aptaujā.
Salīdzinoši retāk digitālo rīku izmantošanai tika atzīmēti tādi varianti kā personāla iesaiste (13%), personāla novērtēšana (12%), produktivitātes uzlabošana (11%), zināšanu pārbaudes (7%), darbinieku apbalvošana (3%), kā arī citas vajadzības.
Mūsdienās daudzi procesi tiek digitalizēti, arī personāla vadībā un atlasē un šī tendence turpina attīstīties, par ko liecina arī Virtuālās Karjeras dienas, piedāvājot jaunu personāla atlases kanālu, inovatīvu veidu darba devēja tēla veidošanā, laika ekonomiju, ātru un ērtu komunicēšanas iespēju. Digitālie rīki ļauj ne tikai uzņēmumam būt mūsdienīgam un modernam, bet arī efektivizēt liela apjoma darbus, kā arī ir nozīmīgi risinājumi, strādājot ar darbiniekiem, kuri lielākoties ikdienā darbus veic attālināti.
Krista Roziņa, CV-Online Latvia mārketinga un komunikācijas vadītāja
Personālvadības nozares eksperti kā galvenos ieguvumus, ieviešot un izmantojot digitālos risinājumus, uzsver produktivitātes uzlabošanu un darbinieku iesaistes veicināšanu.
Ņemot vērā jaunās paaudzes pastiprināto mainību, pieaug pieprasījums risinājumiem, kas vienkāršo procesus, nodrošinot to caurspīdīgumu, samazina laika patēriņu un piedāvā datu analīzi lēmumu pieņemšanai. Arī darbinieku iesaistes un motivācijas jomā vērojamas straujas pārmaiņas. Jau sen pagājuši laiki, kad produktivitāti varēja panākt, liedzot pieeju internetam vai ierobežojot mobilo ierīču lietošanu. Šobrīd darbinieki un tehnoloģijas ir neatdalāmi, tāpēc aizvien vairāk tiek domāts, kā mobilās ierīces un "gadžetus" izmantot darbinieku novērtēšanā, atgriezeniskās saites radīšanā, apbalvošanā un iesaistē. Pieaug pieprasījums pēc uzņēmumu iekšējiem sociāliem tīkliem ātrākai komunikācijai, spēļošanas risinājumiem procesu uzlabošanai un darbinieku motivēšanai, kā arī virtuālajām apmācību platformām zināšanu nodošanai un pārbaudei. Personāla vadības rīki vairs neasociējas tikai ar gigantiem kā "SAP" vai "Oracle" , ir attīstījies plašs specializēto HR rīku tirgus, kas pakāpeniski ienāk arī Latvijā.
Juris Zalāns, uzņēmuma Benefits Latvija vadītājs
Aptaujā noskaidrojot faktorus, kāpēc uzņēmumi neizmanto digitālos risinājumus secināts, ka joprojām trūkst informācija par pieejamajām iespējām. Puse jeb 52% no tiem, kuri ikdienā neizmanto, norādīja, ka trūkst informācijas par iespējām, 25% uzskata, ka tiem ir pārāk augstas izmaksas, bet 23% atklāja, ka ir dažādi citi iemesli, piemēram, cilvēciskais faktors.
Interneta personāla atlases uzņēmuma CV-Online Latvia veiktā aptauja, kas veidota sadarbībā ar darbinieku iesaistes risinājumu izstrādātāju Benefits Latvija, norisinājās no šī gada 6. līdz 21. jūnijam interneta vidē. Kopumā aptaujā piedalījās 145 darba devēji.
Interneta personāla atlases uzņēmums CV-Online Latvia 01.08.2017