Viss par SmartHR semināru

22. augustā aizvadījām pirmo SmartHR Latvija semināru kopstrādes telpās "Teikums".
Pirmā SmartHR semināra dalībnieku profesionālais profils izskatījās aptuveni šādi:

lielu, vidēju un mazu uzņēmumu pārstāvji,
kuru kolēģi lielākoties ir vecumā no 26 līdz 44 gadiem.
Lai arī vairumam semināra apmeklētāju uzņēmumos pēdējā jaunā vadības sistēma ieviesta pēdējo 12 mēnešu laikā, personālvadības vidējais tehnoloģiskais pašvērtējums ir 6,7, un, lai cik gudri un attīstīti mēs arī nekļūtu, absolūti lielākais vairākums uztur vairāk par 5 Excel failiem.

Uz jautājumu, kāda ir šī brīža aktualitāte uzņēmumā, vairāk kā 50% atbilžu sastāda "motivācijas un iesaistes veicināšana", "darbinieku piesaiste" un "pareizo darbinieku atlase".
Juris Zalāns
/
Benefits Latvija
Pastāstīja, kā radās ideja par SmartHR, un prezentēja tā mērķi, vīziju, misiju, mājaslapu – kā tā darbojas šobrīd un kā cer pavisam drīz attīstīties. Prezentējot jauno konceptu, tika pieminēta augošā vajadzība pēc vides, kas derētu par rīku gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem - vietas, kur dalīties pieredzē, idejās, informācijā un tehnoloģiskajā attīstībā. Juris iezīmēja jaunākās tendeces kā Latvijas tā arī starptaustiskā mērogā personālvadības progresā, atsaucoties uz CvOnline.lv un Deloitte veiktajiem pētījumiem.
Andželika Berga
/
Twino
Dalījās ar personīgo pieredzi par atšķirībām, kādas parādās strādājot tādā lielā uzņēmumā ar stabilām personāla vadības iestrādnēm un jaunā dinamiskā Start-up vidē kā Twino. Tika runāts par to, kā personāla vadības loma mainījusies un kādi šobrīd ir galvenie HR uzdevumi kā biznesa stratēģijas, zīmola mārketinga un komunikācijas apvienojums. Tāpat Andželika iedvesmoja ar pieredzi par darbinieku kultūras veidošanu un tās ietekmējošiem faktoriem kā darba devēja tēlu komunikāciju.
Jānis Dubinskis
/
CakeHR
Izklāstīja, kā personāla vadība attīstījusies cauri laikiem un kādi bija katra posma pārmaiņu definējošie notikumi. Sākot no pirmsākumiem, caur industriālajai revolūcijai un abiem pasaules kariem līdz pat mūsdienām. Semināra dalībnieki uzzināja, kā laika gaitā palielinājušās personāla vadības kompetences un kā tās transformējušās mūsdienās. Runājot par šī brīža situāciju un to, kas sagaidāms nākotnē, īpaši tika uzsvērta analītikas nozīme darbinieku tendenču noteikšanā un procesu vadībā, ko var veikt ar CakeHR paltformas palīdzību.
Gita Meldere
/ Lumina Learning
Runāja par cilvēka lomu organizācijā, kā vadītājam būtu jāskatās uz saviem darbiniekiem, kā ar Lumina Learning praktiski darboties ikdienā. Diskusiju laikā dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un apmainījās zināšanās un informācijā. Gita ieskicēja Learning & Development nozīme organizācijā un atbalstam vadībai.
Evita Brilte
/ Digital Journey
Iepazīstināja ar gudriem risinājumiem, ko iespējams izmantot gan personāla vadībā, gan uzņēmuma komunikācijā, un kas nav daļa no lielas un dārgas programmatūras. Kā sarežģīto padarīt par vienkāršu un ikdienišķos darbus automatizēt, savu uzmanību un resursus veltot, piemēram, iesaites un darba kultūras veidošanai, turklāt izmantojot rīkus, kas ir brīvi pieejami kā darbiniekiem, tā darba devējiem.
Juris Zalāns
/ Benefits Latvija
Pastāstīja nezināmo par zināmo - apskatīja spēļošanas plusus un mīnusus. Kā izveidot iesaistošu sistēmu ar spēļošanas elementiem, kurā darbinieki būtu ieintereseti. Dalībnieki tika iesaistīti diskusijās par labiem un sliktiem spēļošanas piemēriem, un dalījās ar pieredzi savos uzņēmumos. Tika runāts par spēļošanu gan digitālā, gan tradicionālā izpratnē.