interaktīvas mācības personāla vadītājiem līderības prasmju pilnveidošanai ar Agitu Kalviņu un Oskaru Priedi
11. - 12. oktobrī, 2023

HR līderības akadēmija

Ietekme ir tā, kas atšķir vadītāju no citiem organizācijas darbiniekiem.

Tomēr izmantot ietekmi nav tik vienkārši, jo HR vadītāja ikdienā ir daudzi izaicinājumi, kuri, ja netiek risināti, postoši ietekmē darbiniekus un organizāciju kopumā.

11. - 12. oktobrī aicinām personāla vadītājus uz HR līderības akadēmiju
kopā ar Agitu Kalviņu
un Oskaru Priedi!

Divu dienu klātienes mācībās palīdzēsim HR vadītājiem atraisīt līderības potenciālu un stiprināt savu lomu uzņēmumā
Līderības trenere Agita Kalviņa
Agitai Kalviņai ir ilgstoša pieredze un ekspertīze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā un stratēģiskajā personāla vadībā, kas gūta dažādās Latvijas un starptautiskajās organizācijās.

Šobrīd Agita ir Valsts Administrācijas skolas direktore. Viņas vadībā iestāde ievieš inovatīvas mācības un procesus, kas valsts pārvaldei sniedz iespēju savā darbā izmantot tādas metodes, kā LEAN, Agile. No ārvalstu prakses pārņemts publiskā pakalpojuma dizains, ieviestas jaunas mācību metodes – spēļošana, interaktīvas e-mācības, gadījumu analīze, valsts pārvaldes iekšējo treneru sagatavošana.
Prezentēšanas prasmju treneris
Oskars Priede
Oskars Priede ir prezentēšanas prasmju treneris, viņa specializācija ir publiskā runa un prezentēšana. Oskara inženiera (Mg.sc.ing.) un biznesa vadības (MBA) izglītība, analītiskā domāšana, kā arī ilggadīga praktiskā uzstāšanās pieredze ļauj palīdzēt klientiem noteikt organizācijas/produkta vērtības piedāvājumu un noprezentēt to ietekmīgā veidā.

Oskars interesējas par veiksmīgas publiskas uzstāšanās faktoriem, kā arī par jaunākajām tendencēm prezentāciju gatavošanā un spēcīga iespaida radīšanā, rūpīgi analizē oratorus un palīdz uzlabot runas prasmes, nodrošinot uzstāšanās prasmju treniņus uzņēmumos un atvērtajās grupās, kā arī konsultējot individuāli.

HR līderības akadēmijas programma

11. oktobrī plkst. 11.00 - 17.00
Dalībnieki caur spēļošanas pieeju attīstīs līderības prasmes simulācijas spēlē, kurā:

  • apgūs instrumentus efektīvai komunikācijai ikdienā un pārmaiņu situācijās

  • apzināsies darbinieku iesaistes lomu organizācijas sniegumā

  • sapratīs, kāpēc darbinieki mēdz pārprast vadītāju lēmumus, uzvedību un attieksmi

10.45 - dalībnieku ierašanās, kafijas pauze
11.00 - simulācijas spēles pirmā daļa
12.30 - pusdienu pauze
13.00 - simulācijas spēles otrā daļa
15.30 - kafijas pauze
16.00 - refleksijas saruna
12. oktobrī plkst. 11.00 - 17.00
  • Dalībnieki veiks testēšanu pēc whole brain thinking metodoloģijas, lai saprastu savu individuālo līderības stilu un tā ietekmi uz komandas darbu

  • Katrs dalībnieks izstrādās personalizētu līderības prasmju attīstības plānu, lai uzreiz pielietotu praksē zināšanas, kas apgūtas divu dienu laikā

  • Mācību noslēgumā notiks Oskara Priedes meistarklase, kurā dalībnieki uzzinās, kā, tēmējot uz vietu pie galda lēmumu pieņēmēju lokā, komunicēt tā, lai tevī ieklausās; vai stāja ir tikai fiziska jeb tomēr arī mentāla lieta; kā attīstīt pārliecinātību, un vai tas automātiski nes līdzi pārliecināta cilvēka tēlu?

10.45 - dalībnieku ierašanās, kafijas pauze
11.00 - whole brain thinking testēšana
13.00 - pusdienu pauze
14.00 – refleksijas saruna
15.00 - O. Priedes meistarklase
Follow-up tikšanās novembrī plkst. 12.00 - 15.00 (datums tiks precizēts)
Dažas nedēļas pēc mācībām notiks grupas refleksijas saruna ar Agitu Kalviņu, lai apkopotu dalībnieku atgriezenisko saiti un izrunātu pirmos rezultātus
Mācību norises vieta: Zaļā iela 1, Rīga
Microsoft Latvija biroja telpās
Mācību maksa
417 EUR + PVN
Cenā ir iekļauti visi mācību materiāli, kafijas pauzes, pusdienas un follow-up tikšanās
Piesakies HR līderības akadēmijai jau šodien!
Ja rodas papildu jautājumi par HR Līderības akadēmiju, priecāsimies atbildēt!

Rakstiet mums uz birojs@smarthr.lv