Fontes Vadības konsultācijas


Kvalitatīvs datu atbalsts un argumenti lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atalgojumu, atalgojuma sistēmu un darba tirgus aktualitātēm kopumā.
Palīdzam uzņēmumiem pieņemt pārdomātus lēmumus jau kopš 1996. gada, kad uzsākām darbību Latvijas tirgū.
Šobrīd esam vadošais konsultāciju uzņēmums Baltijas valstīs, kas atbilstoši visaugstākajiem profesionālajiem standartiem sniedz konsultācijas personāla vadības jomā.


„Mūsu pakalpojumi spēlē nozīmīgu lomu darba tirgū. Uzņēmumi vēlas saprotamu atalgojuma politiku un konkurētspējas novērtējumu, un mēs palīdzam to nodrošināt. Kā tirgus līderi Fontes komanda nodrošina augstākās kvalitātes konsultācijas ar atalgojumu saistītajos jautājumos."

Anta Praņēviča

FONTES
Pētījumu grupas vadītāja
Eksperti
Atalgojuma tirgus datu apkopošanā Latvijā un Baltijā un atalgojuma konkurētspējas novērtēšanā:

- Vispārējais atalgojuma pētījums;
- Organizāciju vadītāju un valdes locekļu atalgojuma pētījums;
- Sektoru pētījumi – Finanšu, Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, Loģistikas, Dalīto pakalpojumu centru, u.c.;
- Speciālās analīzes – izlases (≥11 organizācijas) atalgojuma analīze;
- Atalgojuma prognožu pētījums;
- Valdes prezentācijas un individuālas konsultācijas;
- Starptautiskie atalgojuma pētījumi un konsultācijas (sadarbībā ar mūsu globālo partneri Mercer)

Atalgojumu sistēmu izstrādē un ieviešanā;

Darba izpildes vadības sistēmu ieviešanā un pilnveidošanā;

Procesu, funkciju un pienākumu auditos.
Ieguvumi
Palīgs budžeta sastādīšanā, atalgojuma pārskatīšanā, atalgojuma robežu noteikšanā jaunajiem darbiniekiem, iekšējā taisnīguma veidošanai, konkurētspējas mērīšanai.

Fontes atalgojuma pētījumi ir ērts veids, kā gūt:

- priekšstatu par atalgojuma izmaiņu tendencēm un prognozēm, atalgojuma politikas elementiem, premēšanas shēmām, atvieglojumiem un labumiem, to robežām;

- detalizētu priekšstatu par atalgojuma finansiālo daļu katram amatam nozarē un/vai kopējā darba tirgū;

- priekšstatu par izmaiņām atalgojumā, atalgojuma fiksētās un mainīgās daļas proporciju.

Fontes atalgojuma sistēmu ieviešana nodrošina:

- saprotamu un sakārtotu atalgojuma sistēmu;

- caurspīdīgu un iekšēji taisnīgu atalgojumu organizācijas darbiniekiem.

Kofidencialitāte
Mēs savā darbā ievērojam augstākos konfidencialitātes un sadarbības ētiskos principus. Fontes ir atpazīstams zīmols ar augstu reputāciju darba tirgū, nodrošinot klientu uzticību jau vairāk kā 20 gadus.
Globāli
Mūsu globālais partneris Mercer – kvalitātes mēraukla vairāk kā 130 valstīs pasaulē uzņēmumu vadītājiem un personāla ekspertiem. Atalgojuma pētījumi un austa līmeņa konsultāciju projekti ar starptautisku pieredzi.
Skaitļos...
2017. gadā Fontes atalgojuma pētījumos Baltijā piedalījās 752 organizācijas un atalgojuma dati tika apkopoti par 138 967 darbiniekiem:
Lietuva
Analizēts 13 393 darbinieku atalgojums 120 organizācijās
Latvija
Analizēts 61 585 darbinieku atalgojums 286 organizācijās
Igaunija
Analizēti 63 989 darbinieku atalgojums 346 organizācijās
Anta Praņēviča
Fontes Vadības konsultācijas Pētījumu grupas vadītāja
+371 26477827
anta.pranevica@fontes.lv