Attīstībai un Izaugsmei
E-mācības: ar ko sākt?
Ja uzņēmums ir e-mācību ieviešanas sākumā, jārēķinās ne tikai ar kursu izstrādes izmaksām, bet arī ar vajadzību pēc e-mācību platformas. Tieši e-mācību platforma ir tā, kas nodrošina kursu statistiku, piemēram, kuri darbinieki e-kursus ir izgājuši, kuri nē, un kādi ir bijuši rezultāti. Pats e-kurss ir tikai mācību materiāls, kas tiek pasniegts interesantā veidā.
Lai izvēlētos piemērotāku e-mācību platformu, ir svarīgi saprast mācību vajadzības un to, kādiem kursiem un darbinieku grupām e-mācības tiks izmantotas. Tāpat ir nepieciešams apzināt administrēšanas vajadzības – vai darbiniekus un tiem paredzētos kursu varēs pievienot vadītājs vai tikai galvenais administrators, piemēram, Personāla nodaļā.
Ir iespēja arī izīrēt e-mācību platformas (skat. www.intea.lv), ja tiek iegādāti gatavi e-kursi. Tas protams būs gan lētāk, gan ātrāk. Ja e-mācības ir vienreizējs projekts vai e-mācību stratēģija vēl nav skaidra, tas noteikti ir labākais risinājums!

Pastāv bezmaksas e-mācību platformas, piemēram, atvērtā koda platforma Moodle. Taču ir jārēķinās, ka arī to pielāgošanai un administrēšanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un laika resurss uzņēmuma iekšienē. Izvēloties e-mācību platformu, noteikti ir jāpārliecinās, vai tā ir ērti lietojama, vai katru reizi būs nepieciešama IT speciālistu iesaiste? Kāda ir IT speciālistu noslodze un kompetence? Cik daudz personāla speciālisti ir gatavi apgūt tehniskās zināšanas? Moodle vai citas bezmaksas platformas nereti uzņēmumi izvēlas e-mācību izmantošanas sākumā un obligātajām mācībām, kur īpaši netiek domāts par dalībnieku iesaisti un e-kursa interaktivitāti. Tiklīdz e-mācības tiek izmantotas intensīvāk, arī šīm e-mācību platformām tiek veidotas nākamās versijas, kas jau prasa vairāk resursus un izdevumus. Piesaistot ārējos konsultantus, visbiežāk tas notiek ātrāk un ar mazākiem kopējiem izdevumiem.

Tāpat kā citās industrijās, arī e-mācību platformas ir dažādas – "Mercedes galā" ir tādas platformas kā Learning Gateway, CrossKnowledge Learning Suite, spēļotā Growth Academy, kur jārēķinās ar ieviešanas investīcijām, sākot no 10000 EUR, un ikgadēju abonēšanas maksu. Šie risinājumi tiek piedāvāti kā mākoņrisinājums (Software as a Service), un tos lieto tūkstoši kompāniju un miljoni apmācāmo visā pasaulē. Tāpat ir iespēja pirmajos e-mācību izmantošanas gados ieviest tepat Latvijā izstrādātu e-mācību platformu – miniLMS. Tā atbalsta pamata dalībnieku un e-kursu pievienošanas funkcijas, ko ir iespējams arī deleģēt filiāļu vadītājiem un centralizēti kontrolēt, vai visi darbinieki ir piešķirtās e-mācības izgājuši.

Vēl viens solis, protams, ir pašu e-kursu ražošana, ko ievietot e-mācību platformā. Arī šeit ir pieejami dažādi varianti – sākot no gatavo e-kursu iegādes līdz uzņēmumam individuāli izstrādātajam e-kursam. Lai e-kursi tiktu lietoti un tie motivētu darbinieku mācīties, tiem ir jābūt ne tikai interaktīviem, bet arī glītiem (labs dizains). Savukārt, lai ieviestu e-mācības uzņēmumā ieteicams, ka ir pieejami dažādi e-kursi un pēc iespējas vairāk darbinieku grupām. Ja vien tas nav testa vai pilotprojekts, tad darbinieki gaidīs nākamos e-kursus vai vismaz skaidrību par kopējo mācību sistēmu. Lai ražotu e-kursu, ir nepieciešams uzņēmuma iekšējais eksperts, kas sagatavo saturisko materiālu. E-mācību speciālisti uz tā bāzes izveidos scenāriju, piedāvās dizaina un tehniskos risinājumus un kopīgiem spēkiem, ja nav būtisku aizķeršanos, pāris mēnešu laikā sagatavos e-kursu. Taču citkārt uzņēmumiem sākuma stadijā par veiksmīgu risinājumu var kalpot uzņēmumā esošo Ms Powerpoint prezentāciju pielāgošana un dizaina uzlabojumi. Tēmām, kas ir universālas visiem uzņēmumiem, piemēram, vadītprasmju pamati, finanšu zināšanas, emociju vai stresa vadība daudz lētāk, ātrāk un vienkāršāk ir iegādāties gatavos e-kursus, pielāgojot tikai uzdevumus un situācijas uzņēmuma specifikai.
Ir dažādi e-mācību platformu varianti, gan cenas, gan lietošanas ērtības, gan funkcionalitātes ziņā.
Vairāk informācijas – www.vaditajaabc.lv
Maija Dobele
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting