HR un TEHNOLOĢIJAS

SmartHR pētījums: cik digitalizēti ir HR procesi Latvijas uzņēmumos?

SmartHR veiktais pētījums atklāj, ka 44% darba devēju devēju plāno jaunu HR rīku ieviešanu tuvākā gada laikā.
2021. gadā no 1.-31. maijam SmartHR Latvija veica pētījumu, lai noskaidrotu personāla vadības digitalizācijas tendences Latvijā, kurā piedalījās 244 respondentu.


Pētījuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja aizpildīt aptauju, norādot sev zināmākos personāla vadības rīkus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī paplašināti atbildēt uz jautājumiem, par tuvāko 12 mēnešu plānotajām aktualitātēm uzņēmumā.

Aptaujas dalībnieki vienlīdzīgi pārstāvēja gan Latvijas vietējos uzņēmumus (51%), gan starptautiskus uzņēmumus un to pārstāvniecības Latvijā (49%).

Pēc aptaujas datiem var secināt, ka lielākā daļa respondentu savas zināšanas par pieejamajiem pakalpojumu sniedzējiem un digitālajiem risinājumiem Latvijā novērtē, kā vidējas ( 65% ) vai zemas (12%), un mazāk par vienu ceturtdaļu (23%) uzskata, ka labi pārzin HR tehnoloģijas un to piedāvājumu.

 • Zemas
 • Vidējas
 • Augstas
Respondenti tika aicināti norādīt arī zināmākos risinājumus, kurus uzņēmumos izmanto paši, vai par kuriem zināms no nozares kolēģiem. Respondenti vidēji nosauca 5-8 risinājumus vai pakalpojumu sniedzējus, pārstāvot galvenokārt "core HR" sistēmas, atlases rīkus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī darbinieku iesaistes rīkus un e-mācību risinājumus.
Šis arī novērojams pētījuma rezultātos, vidēji no 30 pakalpojumu sniedzējiem un risinājumiem, lielākā daļa respondentu (69%) atpazīst ne vairāk par 12 zināmiem pakalpojumu sniedzējiem vai risinājumiem.
Tas ir tikai mazliet vairāk par vienu trešdaļu no piedāvātajiem. Tāpat arī 59 % no respondentiem atzīmēja vidēji 17 no 30 risinājumiem, kā tos, kuri nav pazīstami vispār, vai redzēti pirmo reizi.

Starp zināmākajiem HR pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ierindojās Fontes, Visma, Peero, TrainingLab un Manpower, kam sekoja MeetFrank, Sympa, Benefits, Zalaris, Intea, MobillyTX, Sage un vēl vairāk kā 15 citu risinājumu un pakalpojumu sniedzēju.

Biežāk zināmie un izmantotie risinājumu, pakalpojumu sniedzēji saistīti ar darbinieku atlasi, apmācībām un kopējo HR procesu digitalizāciju.
Lielākā daļa respondentu (52%) atzīmēja "Kopējo HR procesu digitalizāciju", kā galveno jomu, kur būtu nepieciešams plašāks risinājumu klāsts un pakalpojumu sniedzēju klāsts. Otrajā vietā, pēc respondentu atbildēm (43%), ierindojās "darbā ievadīšana" jeb onbordings. Trešā vieta pēc nepieciešamības ir "Kompetenču vadības" digitālajiem rīkiem (42%). Ceturtajā vietā ierindojās "Snieguma novērtēšana" (39%), savukārt topa piektajā vietā "Darbinieku iesaistes"(36%) risinājumi un pakalpojumu sniedzēji.

Tāpat, pēc respondentu sniegtajām atbildēm, varam secināt, ka būtu nepieciešamība pēc plašāka "Mācību un apmācību vadības" digitālo risinājuma klāsta (35%), risinājumiem, kas palīdzētu "Karjeras plānošanas" lauciņā (34%), kā arī "Dokumentu vadības" un "Aptaujas un atgriezeniskās saites" nodrošināšanai (31%) .

Kuriem HR procesiem būtu nepieciešams plašāks HR risinājumu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājums?
 • Kopējā HR procesu digitalizācija
  52%
  1
 • Darbā ievadīšana (onboarding)
  43%
  2
 • Kompetenču vadība
  42%
  3
 • Snieguma novērtēšana
  39%
  4
 • Darbinieku iesaiste
  36%
  5
 • Mācības un apmācības
  35%
  6
 • Karjeras plānošana
  34%
  7
 • Dokumentu vadība
  31%
  8
 • Aptaujas un "feedback"
  31%
  9
 • Darbinieku atlase
  30%
  10
 • Darbinieku labumu vadība
  30%
  11
 • Darbinieku piesaiste
  29%
  12
 • Iekšējā komunikācija
  24%
  13
 • Darba devēja tēla veidošana
  22%
  14
 • Laika uzskaite
  21%
  15
Pēc prombūtņu vadības, atalgojuma un izmaksas risinājumiem novērojams krietni mazāks pieprasījums, nepārsniedzot 20% robežu. Tāpat arī par darba drošības, darba ergonomikas un darbinieku labbūtības risinājumiem un pakalpojumu sniedzējiem 2021. gadā pieprasījums samazinājies un nepārsniedz 10% robežu.
//
Pēdējais attālinātā darba posms ievērojami izmainījis gandrīz visas nozares, un arī personāla vadība nav palikusi neskarta. Ja iepriekšējos gados HR procesu digitalizācija pārsvarā bija novērojama tikai lielajos uzņēmumos, tad šobrīd redzam, ka par to ļoti aktīvi domā arī mazie un vidējie uzņēmumi. Ņemot vērtā, ka daudzi uzņēmumi šobrīd pārgājuši jaukta darba režīmā ( gan attālināti, gan klātienē), tad novērojama šī brīža aktualitāte ir attālināta/digitāla darbā ievadīšana un attālināta snieguma novērtēšana. Tāpat redzam, ka par "core HR" digitalizāciju sāk domāt jau mazie un vidējie uzņēmumi, kas iepriekš nebija novērojams. Iespējams, ka liela daļa uzņēmumu mācās no šī pandēmijas laika, un digitalizējot procesus, nodrošinās nākotnei. Arī pakalpojumu sniedzēju klāsts kļūst arvien plašāks. Pēdējā gada laikā vien Latvijā parādījušies vairāk, kā 15 jauni ārvalstu risinājumi, kam iepriekš Baltijā nebija pārstāvniecību. Tas nozīmē, ka pieprasījums turpina pieaugt un tuvāko gadu laikā personālvadības digitalizācija būs nozares aktualitāšu topā. /

Juris Zalāns
SmartHR Latvija vadītājs
Ja vēlies uzzināt vairāk par risinājumiem un pakalpojumu sniedzējiem personāla vadības procesu digitalizācijas jomā, piesakies konsultācijām SmartHR Latvija