Semināra
"Darbinieku mācības un attīstība" atziņas

Uzzini vērtīgākās atziņas no SmartHR semināra, kas tika veltīts darbinieku apmācību un attīstības jautājumiem
2023. gada 26. oktobrī SmartHR aizvadīja ikmēneša semināru, kuru veltīja darbinieku apmācību un attīstības jautājumiem.

Pasākumā piedalījās:


Pasākuma noslēgumā notika darbnīca "Saturs, cilvēki, tehnoloģijas. Iepazīsti apmācību nākotni, kas apvieno elastību, uzvedības maiņu un biznesa vērtību", kuru vadīja mācību uzņēmuma FranklinCovey Latvia trenere Anita Kalnina un apmācību stratēģijas ieviešanas speciāliste Linda Martinsone

PASĀKUMA FOTOGALERIJA

Zemāk esam apkopojuši vērtīgākās atziņas, ar kurām dalījās runātāji.

Slaids no Janas Stupānes prezentācijas (Zalaris)

Skaidra darbinieku apmācību stratēģija kā pamats lēmumiem par LMS ieviešanu

Zalaris vecākā konsultante Jana Stupāne uzsvēra, ka pirms ieviest mācību vadības sistēmu jeb LMS, uzņēmumam ir jābūt skaidrībai par 5 jautājumiem:

1. Kāda ir organizācijas mācību stratēģija?

Piemēram, vai tā ir vērsta tikai uz šī brīža vajadzību apkalpošanu vai arī ir saistīta ar talantu vadības procesiem un tās mērķis ir mērķtiecīgi virzīt komandu uz nākotnē aktuālo prasmju apgūšanu.

2. Kāda ir darbinieku apmācību pieeja?

Piemēram, vai organizācijā ir kādas obligātas mācības, vai arī darbiniekiem tiks piedāvāts saraksts ar mācībām un viņi izvēlas paši, kuras prasmes apgūt.

3. Kāds saturs ir pieejams?

LMS izvēles brīdī mācību saturam ir jābūt gatavam, jo platformas izvēli var ietekmēt satura daudzums, formāts, administrēšanas un dalībnieku iesaistes iespējas utml.

4. Kur glabājas darbinieku dati?

Lai LMS varētu funkcionēt, tai ir nepieciešami dati par jūsu darbiniekiem, tāpēc pirms izvēlēties risinājumu, jātiek skaidrībā ar to, kur atrodas dati par darbiniekiem un kā tos varēs importēt izvēlētā sistēmā.

5. Kādi resursi ir pieejami LMS ieviešanas projektam?

Apziniet un ieplānojiet resursus, kas ir nepieciešami veiksmīgai projekta ieviešanai. Piemēram, cik liela projekta komanda ir vajadzīga, cik daudz stundu aizņems platformas ieviešana, kurš administrēs sistēmu, kurš kontrolēs satura kvalitāti utml.
Slaids no Janas Stupānes prezentācijas (Zalaris)

Mācību platforma - mērķtiecīgai mācību pieredzes vadībai vai darbinieku pašvadītai attīstībai?

J. Stupāne minēja divus mācību platformu veidus - LMS jeb mācību vadības sistēmas un LXP - mācību pieredzes platformas. Galvenā atšķirība starp šiem risinājumiem ir organizācijas loma un mērķis darbinieku apmācību procesā. LMS ir domātas darbinieku apmācību vadībai, analītikai, mērķtiecīgai attīstībai, savukārt LXP risinājumi piemēroti, ja uzņēmums ļauj darbiniekiem pašiem izvēlēties, kādas prasmes apgūt un kādā tempa to darīt.
Slaids no K. Bošas prezentācijas | SmartHR Latvija
Slaids no Agu Remmelg prezentācijas (Coursy)

7 biežākās kļūdas, ieviešot mācību vadības sistēmas

Agu Remmelg veltīja savu prezentāciju 7 biežākām kļūdām, ko pieļauj uzņēmumi, kuri ievieš LMS. Tās ir:

1. Biznesa vajadzību ignorēšana
2. Pārņemtība ar funkciju daudzumu
3. Projekta vadītāja neesamība
4. Gala lietotāju vajadzību ignorēšana
5. Pārmaiņu vadības prasmju trūkums
6. Projekta komandas neesamība
7. Piegādātāja piedāvāto iespēju neizmantošana
Slaids no Gunitas Peipiņas prezentācijas (Kvadrapak)

Kāpēc mācības nemotivē darbiniekus?

Situācijās, kad mācības nemotivē darbiniekus, Gunita Peipiņa aicina uzņēmumus izvērtēt potenciālos iemeslus, kas varētu būt laika trūkums, negatīva pieredze, neaktūāla tēma. Tāpat padziļināti būtu jāpapēta situācijas, kad darbinieku aktivitāte un atsauksmes par mācībām ir labas, bet darba ikdienā tik un tā nekas nemainās.
Slaids no Gunitas Peipiņas prezentācijas (Kvadrapak)

Mācības kļūst par motivējošo faktoru, kad ir apmierinātas darbinieka pamatvajadzības

Atsaucoties uz Maslova un Hercbergera teorijām, G. Peipiņa uzsvēra, ka mācības kļūst par darbinieku motivatoru tikai tad, kad ir apmierinātas viņu pamatvajadzības, jeb higiēnas faktori, proti, tad, kad darbiniekam ir atbilstošs atalgojums, fiziski un emocionāli droša darba vide, piesaiste organizācijai, pienākumi, kas atbilst viņa prasmēm.
Slaids no Kristapa Vergina prezentācijas (dots.)

3 pīlāri veiksmīgam darbinieku apmācību procesam: personalizēšana, ātrums un prasmju trūkuma mērķtiecīga novēršana

Atsausoties uz virkni starptautisko pētījumu un tendencēm tehnoloģiju jomā, Kristaps Vergins aicināja plānot darbinieku apmācības, balstoties uz trīs pīlāriem:

1. personalizēšana: mācības, kas pielāgotas konkrēta darbinieka vajadzībām, digitālām prasmēm, satura patēriņa paradumiem

2. ātrums: īsas, regulāras lekcijas, darbiniekam ērtākajā laikā, kā arī optimizēts mācību satura radīšanas process

3. zināšanu plaisu aizlāpīšana: analītika par apgūto prasmju pielietošanu, regulāra prasmju analīze, mācīšanās kultūras veidošana uzņēmumā

Slaids no Lauras Šīmanes-Vīgantes prezentācijas (Tripod Link)

Nav sliktu vai labu īpašību, ir konkrētam amatam piemērotas un nepiemērotas

Laura Šīmane-Vīgante uzsvēra, ka personības testi ir efektīvs instruments, kas palīdz ne tikai atlasīt piemērotāko kandidātu, bet arī attīstīt komandu. Zinot darbinieka personības īpašības, HR komandai un vadītājiem kļūst skaidrāka bilde par konkrēta kolēģa izaugsmes iespējām un mācību vajadzībām.

Runātāja minēja vairākus piemērus, kas apliecināja, ka dažādība komandā veicina tās attīstību. Tādēļ ir svarīgi palīdzēt darbiniekiem attīstīt viņu individuālās stiprās puses, nevis mēģināt panākt, lai visi komandas dalībnieki būtu maksimāli līdzīgi pēc savām personības iezīmēm.
30.10.2023.

Atziņas apkopoja:
Elīna Harčenko, SmartHR komunikācijas projektu vadītāja
Citi raksti SmartHR lasītavā