darbinieku pieredze

Desmit veidi, kā uzlabot darbinieku pieredzi jūsu uzņēmumā

Raksta autore: Diāna Keminga (Diana Kaemingk), 2019. gada 21. maijs
Mūsdienās vairs nepietiek ar to, ka uzņēmumi piedāvā darbiniekiem tādas pamata priekšrocības kā apmaksātu atvaļinājumu un veselības apdrošināšanu. Ir jāvelta īpašas pūles, lai nodrošinātu darbiniekiem izcilu pieredzi darba vietā. Darbinieku pieredze ir jūsu darbinieku mijiedarbības ar uzņēmumu kopums. Tajā ietilpst kultūra, priekšrocības, fiziskā darba vide un sekmīgam darbam piedāvātie rīki, un tas ir saistāms ar peļņu. Ir zināms, ka uzņēmumi ar augstu darbinieku iesaistes līmeni gūst 2,5 reizes lielākus ieņēmumus nekā uzņēmumi ar vāju iesaistes līmeni.

Ja vēlaties uzlabot talantu piesaistes efektivitāti un samazināt personāla mainību, izmantojiet desmit padomus par to, kā nodrošināt lielisku pieredzi jūsu darbiniekiem.
 • 1
  Izmantojiet darbinieku ceļa kartes
  Darbinieka ceļa karte ir darbinieka uzņēmumā pavadītā laika vizualizācija pa posmiem. Tā ļauj noteikt "sāpīgās vietas" un kritiskos brīžus, kad nepieciešama darbinieku atsaucība un rīcība, lai pietuvinātu reālo situāciju vēlamajai. Vislabākās ceļa kartes ir tās, kurās vispirms nosaka skaidri definētus mērķus, izmanto pieredzes (X) un darbības (O) datus un iesaista organizācijas svarīgākās grupas. Darba attiecību dzīves ciklam ir kritiska nozīme, jo pat tad, ja veicat ikgadējās darbinieku iesaistes aptaujas, katrs darbinieks atrodas savā nodarbinātības fāzē, un var būt grūti saprast, kā personīgā pieredze iespaido tādus darba pieredzes rādītājus kā iesaiste, motivācija vai produktivitāte.
 • 2
  Uzlabojiet iekšējo komunikāciju
  Iekšējās komunikācijas komandas ne tikai izplata informāciju uzņēmuma iekšienē. Tās veido kopības sajūtu, rosina darbiniekus sadarboties kopīgam mērķim un veido vienotu uzņēmuma kultūru. Ja darbiniekiem ir mērķa sajūta, viņi ir produktīvāki un kļūst par jūsu uzņēmuma zīmola sejām un vēstniekiem. Iekšējā komunikācija ir jāizmanto, lai uzturētu saikni ar darbiniekiem un iegūtu viņu uzticību.

  Turklāt iekšējās komunikācijas nozīme pieaug līdz ar darbaspēka decentralizācijas un mobilitātes pieaugumu. Ir svarīgi saglabāt neklātienes darbinieku iesaistes līmeni, un piemērotu komunikācijas rīku; piemēram, Slack vai Zoom, nodrošināšana visiem uzņēmumā strādājošajiem var palīdzēt pilnveidot darbinieku attiecības un atvieglot komunikāciju.
 • 3
  Nodrošiniet lielisku adaptācijas pieredzi
  Daudzos uzņēmumos nav darbinieku ievadinstruktāžas programmu, nemaz nerunājot par amatā ievadīšanu, lai cik tas būtu svarīgs darbinieka panākumu priekšnoteikums. Saskaņā ar Harvard Business Review datiem 33 procenti jauno darbinieku sešu mēnešu laikā sāk meklēt jaunu darbu, un tas lielā mērā ir saistīts ar adaptācijas pieredzi. Ir jāizveido programma ar izmērāmiem rezultātiem, kas paredzēta konkrētai mērķauditorijai (piemēram, tirdzniecības aģentu apmācība atšķiras no klientu apkalpošanas speciālistu apmācības), un skaidri noteiktiem mērķiem.
 • 4
  Ieviesiet palikšanas intervijas
  Noslēguma intervijas ir noderīgas, bet tās nepalīdzēs noturēt darbinieku, kurš nolēmis doties prom no uzņēmuma. Palikšanas intervijas ir individuālas sarunas starp vadītāju un darbinieku, kas palīdz uzņēmumam izprast darbinieka vajadzības, un savlaicīgi apzināt personāla noturēšanas aktualitātes. Tās būtu jāveido atklāta dialoga veidā un jāizmanto, veicinot darbinieka uzticēšanos, kā arī noskaidrojot viņa viedokli par gūto pieredzi. Saprotot, kas darbojas un kas nē, jūs varat noskaidrot darbinieka motivāciju, un iet uz mērķi, kas noturēs viņa interesi. Šī pieeja arī akcentē iekšējo talantu plūsmu un sniedz lielisku ieskatu par uzlabojumu iespējām uzņēmumā kopumā.
 • 5
  Ieguldiet darbinieku labklājībā
  Aktīviem darbiniekiem ir mazākas veselības aprūpes izmaksas, kas ļauj jūsu uzņēmumam ietaupīt laiku un naudu, taču darbinieku labklājība nav tikai fiziska. Intelektuālo, emocionālo un garīgo labklājību veicinošas programmas veicina darbinieku mundrumu, uzmanību un produktivitāti. Uzņēmuma piedāvātas veselības un sporta programmas, apmaksāts slimības, ikgadējais un bērna kopšanas atvaļinājums, sporta zāle un medpunkts darba vietā, veselīgas uzkodas ir tikai dažas no īstenojamajām idejām.
 • 6
  Izmantojiet darbinieku priekšrocību aptaujas
  Daudzi darbinieki dotu priekšroku papildu priekšrocībām, nevis paaugstinājumam amatā, apliecinot, ka piemērotas darbinieku priekšrocības ir svarīgs veids, kā noturēt un piesaistīt talantus. Priekšrocību aptaujas palīdz apzināt jūsu darbiniekiem svarīgākās priekšrocības. Tajās uzdod jautājumus par konkrētu priekšrocību kvalitāti, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem un papildu priekšrocībām, ko darbinieki vēlētos saņemt nākotnē. Tas var attiekties uz apmaksāto atvaļinājumu, veselības apdrošināšanu, bērna kopšanas atvaļinājumu, pensiju, uzņēmuma akcijām, bezmaksas ēdināšanu, u.c.
 • 7
  Reaģējiet uz darbinieku atsauksmēm
  Daudzas organizācijas izmanto darbinieku iesaistes un atsauksmju aptaujas, lai noskaidrotu darbinieku viedokli, taču ne visas rīkojas saistībā ar tām. Tas var nelabvēlīgi atsaukties uz darbiniekiem un būt par pamatu uzticības zaudēšanai. Pastāv lielāka iespēja, ka darbinieki dalīsies ar savu viedokli, ja viņi jūtas uzklausīti, un var paturēt savas domas neizpaustas, ja šķiet, ka viņus nedzird. Veiksmīgi uzņēmumi informē darbiniekus par saviem rīcības plāniem un ieceļ par pārmaiņu ieviešanu atbildīgu personu.
 • 8
  Piedāvājiet karjeras attīstības programmas
  Pastāv lielāka iespēja, ka darbinieki paliks uzņēmumā, ja viņi saskatīs karjeras attīstības iespējas. Ieviešot programmas nākamo līderu izveidei, jūs iegūsiet lojālus darbiniekus, kuri novērtē, ka ieguldāt viņos resursus. Vadītājiem ir jāizstrādā individuāls attīstības plāns katram darbiniekam un vismaz reizi gadā jāpārrunā karjeras mērķi. Darbiniekiem var arī nozīmēt mentoru, kas labi pārzina apgūstamās prasmes un spēj sniegt vērtējumu. Tas paaugstinās darbinieku iesaistes līmeni un paplašinās iekšējo talantu loku.
 • 9
  Dariet zināmas darbiniekiem klientu atsauksmes
  Pastāv nenoliedzama saikne starp darbinieku pieredzi un klientu pieredzi, un daudziem darbiniekiem palīdzība klientiem sagādā prieku. Tomēr klienta komplimenti reti nonāk līdz darbiniekam. Ļaujot klientiem sniegt atsauksmes un daloties tajās ar darbiniekiem, var paaugstināt darbinieku pārliecību un radīt sajūtu, ka viņu darbs ir novērtēts. Klientu atsauksmes ir jānodod visai organizācijai, izceļot ne tikai uzņēmuma, bet arī darbinieku panākumus.
 • 10
  Nodrošiniet apmācību vadītājiem
  Personīgās attiecības ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē darbinieku pieredzi, it īpaši darbinieku attiecības ar vadītājiem. Ja vadītāji neprot pareizi motivēt darbiniekus vai komunicēt ar viņiem, samazinās produktivitāte un agrāk vai vēlāk darbinieki atrod citu darbu. Vadītāju apmācībā ir jāietver pilnvaru deleģēšana, starppersonu saskarsmes prasmes, laika organizēšana, mērķu noteikšana un efektīva atsauksmju un uzslavu izteikšana.
Raksts tapis sadarbībā ar rakstisko un mutisko tulkojumu piegādātāju Tulkot.lv