Intensīvākais HR pieredzes kurss 2022. gadā
SmartHR Akadēmija
Kopstrādes telpās "Teikums" notiks HR kurss 2022. gada tendencēs: cilvēkresursu vadība, HR tehnoloģijas un inovācijas. Praktiski piemēri un apmācības risinājumiem.

SmartHR komanda strādā pie 2022. gada programmas.
40 stundas
5 dienas
10 tēmas
20 eksperti
PIRMDIENA
15. augusts 09.30 - 17.00
Stratēģiskā personālvadība un analītika
Visa pamatā ir dati! Uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana nav tikai tendence, bet gan stratēģiska nepieciešamība. Tā ļauj uzņēmumiem izmantot resursus efektīvi, lai pārvaldītu darbiniekus, samazinātu mainību un veicinātu iesaisti, pastiprinot personāla vadības lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Kādas ir jaunākās HR tendences? Kā iegūt datus ne tikai no esošajiem, bet arī bijušajiem darbiniekiem? Kā iegūt datus vienkāršā veidā? Un kā tos pasniegt vadībai pievilcīgā veidā?
OTRDIENA
16. augusts 09.30 - 17.00
Darbinieku piesaiste & atlase
Esošajā darba tirgus situācijā, kad talantu piesaiste, noturēšana un iesaiste kļūst arvien grūtāka, pareizo "talantu" un jau esošo darbinieku uzmanības pievēršana nereti ir arī personāla vadības galvenais uzdevums. Kāda ir darba tirgus situācija? Kādi ir populārākie un katra uzņēmuma specifikai atbilstošākie veidi darbinieku piesaistei un atlasei? Kā izlemt par metodēm, ko izmantot kandidātu atrašanai, lai izvairītos no resursu izšķērdēšanas?
TREŠDIENA
17. augusts 09.30 - 17.00
Iekšējā komunikācija & iesaiste
Darbinieku sniegums var gan veicināt, gan sagraut uzņēmuma plānus, tādēļ svarīgi izzināt darbinieka motivācijas virzītājus un veidus, kā tos ietekmēt. Pētījumi norāda, ka lielāka darbinieku iesaiste noved pie augstākas produktivitātes, un uzņēmumi ar augstu darbinieku iesaisti ir pat par 200% rezultatīvāki mērķu sasniegšanā. Kā parādīt darbiniekiem, ka viņu darbs ir nozīmīgs un tiek novērtēts? Kādas ir darbinieku iesaistes un motivācijas tendences? Kā izvērtēt motivācijas risinājumu atbilstību?
CETURTDIENA
18. augusts 09.30 - 17.00
Izaugsme & mācības
Apmācības ir lieliska iespēja paplašināt darbinieku zināšanu bāzi un nodrošināt attīstību gan personālam, gan arī organizācijām. Tās nodrošina konkurences priekšrocības, tomēr attīstības iespējas nereti ir dārgas un laikietilpīgas. Paralēli apmācību izmaksām, ir dzirdēti komentāri, ka apmeklējot mācības, tiek zaudēts darba laiks, kas var kavēt arī projektu paveikšanu laikā. Ne velti lielāko uzņēmumu apmācību plāna izstrādei tiek veltīti mēneši, lemjot par pareizāko risinājumu un metožu izmantošanu. Kā novērtēt mērķim un laikam atbilstošas darbinieku attīstības investīcijas? Kā nodrošināt darbinieku izaugsmi un kā - jēgpilnas līderības stratēģiju?
PIEKTDIENA
19. augusts 09.30 - 17.00
Komanda & kultūra
Korporatīvā kultūra pastāvēs neatkarīgi, vai tā ir vai nav skaidri definēta, aprakstīta, komunicēta vai iedzīvināta. Kultūras tendencēm ir paradums dziļi iesakņoties. Vērojot dažādas komandas darbībā, var viegli pamanīt, kāda ir valdošā kultūra uzņēmumā. Vai mēs pamanām paradumus? Cik motivēti un drosmīgi esam iesaistīties, lai veidotu un dzīvotu tādā kultūrā, lai bizness plauktu? Kā radīt efektīvas un veiksmīgas komandas?
Cenu plāns
*SmartHR semināru Corporate abonements iekļauj 1 dienu SmartHR Akadēmijā.
Vienas dienas apmācības
€ 150 + PVN
  • Dalība vienā SmartHR akadēmijas dienā
  • Četras darbnīcas izvēlētajā akadēmijas dienā
  • Pusdienu pauze
  • Iespēja satikt darbnīcu vadītājus pēc lekcijas
Pieteikties
Trīs dienu apmācības
€ 400 + PVN
  • Dalība trīs SmartHR akadēmijas dienās
  • Četras darbnīcas izvēlētajās akadēmijas dienās
  • Pusdienu pauzes
  • Iespēja satikt darbnīcu vadītājus pēc lekcijas
11% atlaide
Pieteikties
SmartHR Akadēmija:
Gudrā rajona JAUNĀ TEIKA
kopstrādes un eksperimentu telpās Teikums

Gustava Zemgala gatve 78,
Biroju ēkā AUSMA,

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv