17.10.2019. | SmartHR seminārs " Inhouse or outsourced HR" |

Ar personālu saistītajai dokumentācijai uzņēmumā jābūt nevainojamai! | Jūlija Jerņeva | VILGERTS

Uzņēmējiem derētu ielāgot, ka tad, kad konflikts noved līdz tiesai, lai pierādītu savu taisnību, darba devējam kā darba tiesisko attiecību spēcīgākajai pusei ir jāiesniedz pierādījumi. Bieži vien tādi nemaz nav vākti. Tāpēc attiecībā uz personālu vajadzētu pamatot un rakstiski dokumentēt ikvienu darba devēja lēmumu un rīcību, kas var novest pie konflikta veidošanās. Atcerēsimies, ka, uzteicot darba līgumu, darba devējam ir pienākums rakstveidā paziņot darbiniekam par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā, nepietiek tikai ar likuma panta piesaukšanu. Tas pats attiecas uz disciplinārsodiem. Ar personālu saistītajai dokumentācijai uzņēmumā jābūt tik nevainojamai, it kā jau rīt būtu jāierodas uz tiesas sēdi!
CITI Video no 17.10.2019. | SmartHR semināra " Inhouse or outsourced HR" |