Attīstībai un Izaugsmei
Kas īsti ir Blended learning jeb jauktā tipa mācības?
Es ticu blended learning jeb jauktā tipa mācībām. Manā pieredzē tas ir visefektīvākais veids, kā organizācijā sabalansēt mācību izmaksas, nodrošinot un pārliecinoties, ka visa līmeņa darbinieki tiek iesaistīti viņiem nepieciešamās mācībās. Tā kā darbiniekiem ir dažādi informācijas uztveres un mācīšanas stili, jauktā tipa mācīšanās nodrošina, ka darbinieki nepieciešamās zināšanas apgūst visefektīvāk.
Maija Dobele, Blend Consulting
Ko tad īsti nozīmē "Blended learning"?

Klasiski tā ir mācību pieeja, kas, papildu klātienes mācībām, ietver arī e-mācības, kā arī to abu kombināciju. Es pie jauktā tipa organizāciju mācību sistēmas pieskaitu arī darbinieku individuālo un komandu konsultēšanu jeb koučingu, kā arī dažādus prasmju treniņus un darba grupu seminārus, kuros tiek meklētas praktiskas atbildes konkrētām biznesa situācijām. Manā pieredzē tās visas ir efektīvas organizācijas mācību sistēmas sastāvdaļas, kas palīdz apgūto teoriju pielietot praksē un iedzīvināt iegūtās zināšanas ikdienas darbā.

Protams, klātienes mācībām ir daudzi ieguvumi gan dalībniekam, gan uzņēmumam, jo treneris var sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti, kā arī pielāgot kursa materiālu konkrētai auditorijai. Taču vai vienmēr uzņēmuma vadītāji ir pārliecināti, ko tieši treneris iemācīs un vai saturs un atziņas tiešām atbildīs mācību vajadzībām? E-mācībās ir daudz efektīvāk iespējams novērtēt iegūtās zināšanas ar testu vai e-simulāciju palīdzību, tāpat mācību saturu – gan iekšējo ekspertu veidotos gan gatavos e-kursus – var iepriekš pārbaudīt un apstiprināt. E-mācības var uzskatīt par vairāk uz dalībnieku orientētu mācību veidu, jo darbinieks var mācīties sev piemērotā tempā, sev ērtā laikā un vietā. E-mācības iespējams pārtraukt un atkal turpināt citā piemērotā laikā, var veltīt vairāk laika jaunam materiālam, neiedziļinoties jau zināmajā.
Viens no e-mācību ir ieguvumiem ir mazākas izmaksas, ja nepieciešams apmācīt lielu darbinieku skaitu. Ja uzņēmumā kādā kritiskā amatā (piemēram, klientu apkalpošanas jomā) ir liela darbinieku mainība vai ir ap 100 darbiniekiem, kas saskaņā ar likumdošanu, iekšējiem normatīviem aktiem vai citu iemeslu dēļ, ir regulāri par kādu konkrētu tēmu ir jāapmāca, noteikti ir vērts apsvērt ieviest uzņēmumā vienu vai vairākus e-kursus. Lai izvērtētu finansiālo ieguvumu, jāņem vērā dalībnieku atalgojuma izmaksas par laiku, kas tiek pavadīts mācībās, kā arī darba laika izmaksas iekšējiem darbiniekiem mācību organizēšanā un administrēšanā. Ārējo mācību izmaksās noteikti ir vērts ierēķināt kā trenera izmaksas, tā telpu un kafijas paužu izmaksas. Savukārt, arī iekšējiem treneriem ir uz mācībām attiecināms apmaksājamais darba laiks un, iespējams, ceļa izmaksas
Nav vienotas atbildes, no cik darbiniekiem ir vērts apsvērt E-mācības kā daļu no uzņēmuma mācību sistēmas.
Kursu tēmas, ko uzņēmumi bieži izvēlas e-mācību veidolā ir, piemēram, darba drošība, minimālas higiēnas prasības, klientu apkalpošanas standarts. Ir uzņēmumi, kas arī daļu no "Jauno darbinieku ievadapmācības" izstrādā elektroniskā formātā, ar dažādu situāciju palīdzību izskaidrojot jaunajiem darbiniekiem uzņēmuma vērtības, un tādējādi veicinot to piesaisti organizācijai. Izmantojot e-mācības var mācīties arī par jaunajiem produktiem / pakalpojumiem, uzņēmuma procesiem un daudz ko citu. Šobrīd Baltijas tirgū lokālā valodā ir pieejami arī gatavie e-kursi vadības prasmju jomā – www.vaditajaabc.lv –, kas ietver tādas tēmas kā mērķu un uzdevumu noteikšana, deleģēšana, atgriezeniskā saite, darbinieku attīstība, kā arī e-kursi, kas palīdzēs vadīt un labāk apzināt sevi – emociju vadība un darbu atlikšana.E-mācības sastāv no teksta materiāliem, audio, video, interaktīviem uzdevumiem, kā arī animācijām un spēļu elementiem, lai mācīšanās būtu aizraujoša. Lai e-mācības apgūtu, nav nepieciešamas telpas, ir nepieciešams portatīvais vai planšetdators un internets.

E-mācībās ir daudz efektīvāk iespējams novērtēt iegūtās zināšanas.
Ar pārdomāti izveidotu blended jeb jaukto mācību pieeju, ir iespējams veicināt arī jaunākas paaudzes darbinieku piesaisti uzņēmumam. Lai izdodas!

Citi e-mācību ieguvumi uzņēmumam:
  • Vienots standarts: visi saņem vienādi kvalitatīvu informāciju neatkarīgi no tā, kad un kur mācās.
  • Rezultātu uzskaite: vadītājs var uzzināt, kā darbiniekam veicas mācību kursa apguvē.
  • Sociāli atbildīga mācīšanās: tiek saudzēti dabas resursi, ietaupot uz materiālu drukāšanu un transportu nokļūšanai mācību vietā.
  • Zināšanu novērtēšana: dažāda veida testi savu iegūto zināšanu novērtēšanai gan mācību procesā, gan kursa noslēgumā.
Maija Dobele
Organizāciju attīstības konsultante
Blend Consulting