46% darba ņēmēju strādā ar iegūto izglītību nesaistītā specialitātē

Uzzini "CV-Online Latvia" veiktās aptaujas rezultātus!
46% darba ņēmēju šobrīd strādā ar iegūto izglītību nesaistītā specialitātē, secināts interneta personāla atlases uzņēmuma "CV-Online Latvia" veiktajā darba devēju un darba ņēmēju aptaujā. Pēc mācību iestādes absolvēšanas gatavība darba tirgum novērtētā kā vidēja, skalā no 1 līdz 7 iegūstot atzīmi 3,8. No mācību iestādēm darba devēji sagaidītu, ka tās absolventiem būtu prasme mācīties, profesionālās mācību iestādes absolventiem pamatprasmes un teorētiskās zināšanas izvēlētajā profesijā, bet augstskolu absolventiem teorētiskas zināšanas un praktiska pieredze izvēlētajā jomā, kā arī analītiskā un loģiskā domāšana.
Novērtējot kandidātu atbilstību konkrētai amata pozīcijai, darba devēji par būtiskāko kritēriju izvēlas iepriekš veiktos darba pienākumus, tad darba meklētāja personības iezīmes jeb soft skills, bet profesionālās prasmes, tehniskās un specifiskās zināšanas jeb hard skills kā trešo nozīmīgāko kritēriju. Savukārt pēc tam seko iegūtā izglītība un iepriekšējais amats.
Vērtējot darbinieka personības iezīmes, darba devēji biežāk akcentēja komunikācijas un sadarbības prasmes, patstāvību (spēju noteikt prioritātes, darba un laika plānošanu), kā arī sevis pilnveidošanu, pašizaugsmi un attīstību. Toties no profesionālajām prasmēm jeb hard skills - digitālās un valodu prasmes, kā arī profesionālās nozares zināšanas.
Savukārt darba ņēmēji, vērtējot, ko darba devējs vēlas redzēt savos darbiniekos, kā būtiskus atzīmējuši un papildinājuši sarakstu ar stresa noturību un prasmi veikt vairākus darbus vienlaicīgi.
"Ņemot vērā, ka šobrīd populārs ir hibrīddarba modelis, kas sevī ietver gan darbu veikšanu klātienē, gan atrodoties ārpus biroja, būtiska ir darba un laika plānošana, prioritāšu noteikšana, tāpat arī vajadzība pēc digitālajām iemaņām tikai pieaug. Lai mūsdienu straujajiem un mainīgajiem apstākļiem spētu pielāgoties un saglabāt konkurenci, būtisks aspekts darba ņēmējiem ir vēlme un prasme mācīties un apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot esošās, kā arī izglītības sistēmas un darba devēju aktīva sadarbība," stāsta CV-Online Latvia mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.
Ņemot vērā, ka šobrīd populārs ir hibrīddarba modelis, kas sevī ietver gan darbu veikšanu klātienē, gan atrodoties ārpus biroja, būtiska ir darba un laika plānošana, prioritāšu noteikšana, tāpat arī vajadzība pēc digitālajām iemaņām tikai pieaug. Lai mūsdienu straujajiem un mainīgajiem apstākļiem spētu pielāgoties un saglabāt konkurenci, būtisks aspekts darba ņēmējiem ir vēlme un prasme mācīties un apgūt jaunas zināšanas un pilnveidot esošās, kā arī izglītības sistēmas un darba devēju aktīva sadarbība.
Stāsta CV-Online Latvia mārketinga un komunikācijas vadītāja Krista Roziņa.
Darba devēju aptauja norisinājās interneta vidē 2023. gadā no 10. līdz 18. oktobrim, kopumā aptaujājot 80 uzņēmumu pārstāvjus no dažādām nozarēm, bet darba ņēmēju aptauja – no 10. līdz 23. oktobrim, aptaujājot gandrīz 500 respondentus.
Krista Roziņa
CV-Online Latvia mārketinga un komunikācijas vadītāja

Citi raksti SmartHR lasītavā