Darbinieku risku ziņojumu sistēma – solis pretī incidentu cēloņsakarību analīzei darba aizsardzībā

Uzzini par sistēmu, kas nodrošina iespēju jebkuram darbiniekam dažādos veidos ziņot par darba vides riskiem un sekot līdzi to novēršanai
Rakstu sagatavoja: SmartHR partneris SUNSTAR® GROUP
Publicēts: 31.03.2024.
Viens no darbinieka uzdevumiem ir nekavējoties informēt darba devēju par jebkuru bīstamo situāciju un risku darba vidē, nodrošinot ātru atbildīgo reaģēšanu. Savukārt darba devēja pienākums ir nodrošināt šo ziņojumu reģistrēšanu un cēloņu izmeklēšanu.

Sunstar Group sadarbībā ar Meemo ir izstrādājuši atsevišķu sistēmu, kas nodrošina iespēju jebkuram nodarbinātajam dažādos veidos ziņot par dažādiem darba vides izaicinājumiem, automātiski e-pastā informējot atbildīgos un nodrošinot vienotu pieteikumu apstrādi ar skaidru atbildīgo sadalījumu, terminiem un statusiem. Turklāt, pēc pieteikuma apstrādes, iesniedzējs automātiski tiek informēts par veiktajām izmaiņām. Zemāk ir aplūkots katras funkcionalitātes praktiskais pielietojums.

Ģeogrāfisko lokāciju QR kodi

Sistēmā ir pieejama iespēja katram nodarbinātajam uztaisīt personalizētu QR kodu. Šī koda priekšrocība ir tāda, ka to izmantojot, automātiski pieteikuma formā tiek ievadīts pieteicēja vārds. Šos kodus izmanto izvietojot uz nodarbināto fiziskām kartiņām vai saglabājot viedierīcē. Neatkarīgi kurš QR kodu veids tiek izmantots, tālākās darbības ir identiskas.

Personalizētie nodarbināto QR kodi

Sunstar Group saviem klientiem nodrošina pilnībā digitāli aizpildāmu obligātās veselības pārbaudes (turpmāk OVP) karti! Tas nozīmē, ka darba devējam vairs nav nepieciešams tās drukāt, parakstīt fiziski, reģistrēt ārsta norādījumus vai iziešanas datumu. Viss tiks pārvaldīts vienā sistēmā.

Iespēja ziņojumu iesniegt tiešsaistē

Nodarbinātajiem, kam ikdienā viegli ir pieejama iespēja autorizēties pašā sistēmā. Šajā gadījumā pieteikuma forma arī būs identiska un tajā arī automātiski tiks identificēts pieteicēja vārds.

Iespēja ziņojumu iesniegt no stacionāri izvietotām vadierīcēm

Šī ir lieliska alternatīva, ja nodarbinātajiem nav pieejami viedtelefoni vai tos ir stingri aizliegts lietot darba vidē. Daudzās darba vietās dažādiem nolūkiem tiek izmantoti pašapkalpošanās monitori vai datori. Ja tie ir pieejami, sistēmā ir iespējams izveidot speciālu saiti šim konkrētajam monitoram un to tajā saglabāt viegli pieejamā vietā uz darba virsmas vai interneta pārlūkā. Tādējādi jebkurš, kas vēlas ziņot par kādu incidentu, var viegli tiem piekļūt. Šajā gadījumā, lai identificētu ziņotāju un nodrošinātu iespēju nodot atgriezenisko saiti, tam ir iespēja ziņojuma formā šos datus ievadīt pašam. Vieta no kurienes tiek ziņots vairs nebūtu jāievada, jo būs zināms, ka tas tiek darīts no konkrētā pašapkalpošanās monitora lokācijas.

Atgriezeniskās saites saņemšana

Neatkarīgi, kurš pieteikuma iesniegšanas veids tiek izmantots, sistēmā pastāv iespēja pie jebkādas pieteikuma izmaiņas (tiek mainīts statuss, atbildīgais, termiņš), ziņot par to automātiski e-pastā pašam iesniedzējam. Tas ļauj uzlabot informācijas apriti un reizē motivēt nodarbinātos to darīt nākotnē atkal.

Vienots reģistrs

Šis reģistrs kalpo kā centrālā pieteikumu apstrādes vieta, ar ko strādā atbildīgie. Tajā iespējams deleģēt atbildīgos, uzdevuma izpildei paredzētos termiņus un sekot līdzi to izpildei. Šis reģistrs arī tiešā veidā izpilda prasību par šo pieteikumu fiksāciju un izsekojamību, ko prasa direktīva. Pieteikumus ir iespējams filtrēt pēc statusiem, termiņiem, atbildīgajiem un citiem rādītājiem.

Statistika

Sistēma piedāvā dažāda veida statistiku – gan apstrādāt pašā sistēmā, gan izgūt to darīt ārpus sistēmas Excel failu veidā. Tā mērķis ir padziļinātā veidā analizēt pieteikumus, to tendences un problēmu cēloņus.

Drošības apgaitas jeb līderības vizītes

Šī funkcionalitāte ļauj izvirzīt mērķus tiešajiem vadītajiem un drošības speciālistiem par nepieciešamo darba vides apgaitu skaitu un šīs apgaitas arī faktiski sistēmā fiksēt. Apgaitu jeb vizīšu laikā atbildīgie proaktīvi runā ar nodarbinātajiem un fiksē dažādas problēmas iepriekš minēto pieteikumu formā, kas tiek apkopots jau minētajā reģistrā. Vizītes palīdz nodrošināt regulāru atbildīgo klātbūtni darba vidē, kas demonstrē līderību un veicina drošas darba vides kultūras veidošanos. Katras apgaitas rezultātus var izgūt PDF formā vieglākam pārskatam.

SUNSTAR® GROUP mērķis ir transformēt darba aizsardzības procesu pārvaldību, kur galvenais fokuss ir cilvēks un tā labbūtība, bet normatīvu izpilde tiek padarīta ērta un vienkārša.

Grupa sastāv no četriem savstarpēji saistītiem pakalpojumu virzieniem.

  • Sunstar palīdz ieviest atbilstošāko darba aizsardzības procesu uzraudzības modeli.
  • Meemo nodrošina datos balstītu procesu pārvaldību ar vienota IT risinājuma ieviešanu.
  • Academy organizē praktiskas un personalizētas nodarbināto apmācības darba vidē.
  • Optiv veic regulāras nodarbināto izbraukuma un klātienes veselības pārbaudes

Apmeklē SUNSTAR mājaslapu, lai pieteiktos un uzzinātu vairāk!

    Citi raksti SmartHR lasītavā