Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politiskās vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumus, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem.

2020. gada Lursoft aprēķini rāda, ka tikai trešdaļā no visiem Latvijas uzņēmumiem (33,99%) vismaz viena no amatpersonām ir sieviete. Skatoties šī rādītāja dinamiku, jāteic, ka pēdējo gadu laikā šajā ziņā nav reģistrētas krasas izmaiņas, taču ir vērojams minimāls, bet pozitīvs pieaugums, jo vēl pirms pieciem gadiem sievietes – amatpersonas bija 32,9% uzņēmumu, tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds kampaņas "Tas nav par dzimumu" ietvaros organizē diskusiju, kuras laikā eksperti, darba devēji un darba ņēmēji dalīsies ar savu un pasaules pieredzi dzimumu diskriminācijas un līdztiesības jomā.
Diskusijas laikā dalībnieki atbildēs uz jautājumiem par sievieti un vīrieti biznesā un ģimenē - Vai biznesā ir vieta sievietēm? Kāpēc pastāv stereotipi par to, ka sievietes vieta ir pie ģimenes katla bet vīrieša – pelnīt naudu? Vai abi dzimuma pārstāvji var vienlīdzīgi labi tikt galā kā ar uzņēmējdarbību, tā arī ar mājas darbiem? u.c.
 • Zaiga Pūce
  Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore
  Z. Pūcei ir ilggadēja pieredze gan privātajā sektorā, gan nevaldības organizāciju sektorā. Z. Pūces vadībā veikta apjomīga Sabiedrības integrācijas fonda reorganizācija, lai tas kļūtu par mūsdienīgu, profesionālu līderi sabiedrības ilgtspējas attīstības politiku īstenošanā.
 • Gatis Smidrovskis
  Tēvu radio veidotājs. Biedrības "Tēvi" valdes loceklis
  Gatis personiskā līmenī runā ar vīriešiem par viņu ikdienas izaicinājumiem, reālo dzīvi un kā tas ir – būt iesaistītam un mīlošam tēvam, finansiāli nodrošināt ģimeni un pielāgoties jaunajiem vīrietības standartiem
 • Inese Putniece
  Psihoterapeite, apmācīt tiesīgs supervīzors
  Jau vairāk kā 15 gadus, terapeita kabinētā šķetina jautājums par abu dzimumu savstarpējām attiecībām un mijiedarbību gan mājās, gan darba vietā.
 • Zane Drinķe
  Asoc. prof., Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes dekāne
  Zanei ir ilggadēja pieredze uzņēmējdarbībā, vadot dažādus starptautiskus uzņēmumus. Savas iegūtās zināšanas, iedvesmas stāstus un pieredzi, kā sabalansēt karjeru, biznesu ar ģimenes dzīvi, viņa nodod tālāk studentiem - topošajiem uzņēmējiem.
 • Ilze Ogle
  AS "SEB banka" Personāla pārvaldes vadītāja
  Ilze ir cilvēku cilvēks, patīk savs darbs, jo strādājot vairāk nekā 15 gadus dažādu jomu uzņēmumos cilvēkvadības jomā, ir iespējams palīdzēt cilvēkiem un uzņēmumiem būt līdzsvarā, atrast labākos risinājumus savstarpējai mijiedarbībai un izaugsmei. Joprojām turpina sabalansēt dažādību un vienlīdzību.
 • Kristīne Garklāva
  TV rīta ziņu programmas vadītāja, žurnāliste un "Pasaules Dabas fonda" vēstnese
27.09.2022. 13:30 - 16:30

Dalība seminārā: BEZMAKSAS
Pasākuma apmeklēšanai klātienē vietu skaits ierobežots

(iekļauta kafija, tēja, eklēri un diskusijas pēc pasākuma)
Pasākumu organizē:
 • Sabiedrības integrācijas fonds
  Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina efektīvu sabiedrības saliedēšanas politikas īstenošanu un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.
Atbalsta:
Seminārs notiek:
JAUNĀ TEIKA

Gustava Zemgala gatve 74a,
Pasākumu vietā: "Laika"

+371 2017 2099

birojs@smarthr.lv