21.11.2019. | SmartHR seminārs "Kultūra, vērtības un uzņēmums" |

Ekstraordināras komandas kods |
Laura Kunstberga | Biznesa izaugsmes koučs

Kādēļ dažas uzņēmumā ieviestās aktivitātes un inicatīvas rosina cilvēku iesaisti un kļūst par uzņēmuma tradīcijām, bet citas nē? Kādas tradīcijas ieviest uzņēmumā, lai komanda būtu iedvesmota doties uz darbu, būtu produktīva un efektīva?

Ieskats Višena Lakhiani, Mindvalley dibinātāja, jaunajā grāmatā "Code of Extraordinary Team", kas lasītājiem būs pieejama 2020.gada pavasarī.
CITI Video no 21.11.2019. | SmartHR semināra "KULTŪRA, VĒRTĪBAS UN UZŅĒMUMS" |