Personāla pašapkalpošanās portāls

Automatizēti personāla vadības procesi, kas mazina personāla vadītāja ikdienas izaicinājumus un atvieglo dzīvi uzņēmuma darbiniekiem.

Droši vien esi saskāries ar kādu no šiem izaicinājumiem savā darba ikdienā:
- Uzņēmuma struktūra

Uzņēmums sastāv no vairākiem saistītiem uzņēmumiem vai tā daļas atrodas vairākās valstīs un darbinieku koordinācija notiek attālināti.

- Datu uzskaites kultūra

Ar personālu saistītā informācija atrodas vairākos savstarpēji nesaistītos Excel failos.

- Dažādi uzņēmuma darbinieki

Nereti uzņēmumā strādā cilvēki, kuri nepārzina valsts valodu vai neizmanto datoru, bet tas nav arguments informācijas nenodošanai.

- Normatīvo aktu pārzināšana

Ir virkne lietu, kurās jāorientējas jebkurā diennakts stundā: pabalsti, prombūtnes, cik stundas var strādāt u.c.
Panorama 365 ir kā saikne starp uzņēmuma darbiniekiem un uzņēmuma biznesa resursu uzskaites jeb ERP sistēmu.
Portāla funkcionalitāte:
 • 1
  Pieteikumu un iesniegumu pārvaldība
  Pārskatāma un ērta atvaļinājumu, slimības lapu, komandējumu, mācību u.c. pieteikumu ievade darbiniekiem un apstrāde viņu vadītājiem. Pielāgotas apstiprināšanas plūsmas atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
 • 2
  Atlīdzības pārskats
  Darbiniekiem pieejama informācija par viņu algām, ieturētajiem nodokļiem un VSAO iemaksām.
 • 3
  Uzdevumu un mērķu pārvaldība
  Mērķu uzstādīšana ar termiņiem, uzdevumiem un prioritātēm, visaptveroša statistika par veicamo darbu progresu.
 • 4
  Darba laika uzskaite un plānošana
  Darbā pavadītā laika un paveikto uzdevumu fiksēšana, dienas, nakts un virsstundu uzskaite un šīs informācijas nodošana grāmatvedības sistēmai.

  Ērta maiņu plānošana un darbinieku informēšana, ja nepieciešams – integrācija ar caurlaižu sistēmu.

  Automatizēta valstī noteikto svētku dienu iekļaušana kalendārā, brīvdienas piešķiršana pirmdienām, ja valsts svētki ir bijuši brīvdienās.

  Vadītājs var sekot līdzi saplānotajām maiņām, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas un nosūtīt informāciju darbiniekam par izmaiņām.
 • 5
  Darbinieku apziņošana un anketēšana
  Operatīva darbinieku informēšana, izmantojot paziņojumus portālā un nosūtot tos automātiski SMS vai e-pasta formātā.
 • 6
  Dokumentu pārvaldība
  Darba veikšanai svarīgu sertifikātu apkopojums un automatizēta informācijas nodošana darbiniekiem par termiņa tuvošanos.
 • 7
  Darbinieku personīgā informācija
  Iespēja piekļūt sev interesējošai informācijai, kā arī veikt izmaiņas, piemēram, kontaktinformācijā, bankas kontā u.c.
 • 8
  Darbiniekiem piešķirtā inventāra pārvaldība
  Ērti sekot līdzi piešķirtajam inventāram gan darbiniekiem, gan vadībai, kas īpaši noderīgi ir kadru vai inventāra maiņas gadījumos.
Ko vēl iegūst portāla lietotājs?
Viss minētais balstās uz lietotāju tiesībām, uzstādījumiem un piešķirtajām lomām - uzņēmums var pats noteikt, cik daudz katrs darbinieks vai nodaļa redz portālā. Līdzīgi iespējams noteikt apstiprināšanas plūsmas kārtību.

Drošība autorizācijā – izmantojot Microsoft, Google kontu vai lietotājvārdu un paroli.

Portāla ziņojuma dēlis, kas ziņo par prombūtnēm, pasākumiem, uzkrāto atvaļinājumu vai arī informē par darba laiku, maiņām u.c., ko vien uzņēmums vēlas komunicēt.

Iespēja pārslēgties starp latviešu, angļu, igauņu vai lietuviešu valodām.

Darbinieku informācija un atalgojums, informācija par amatu, nostrādātajām stundām, komandas biedriem, pārbaudes termiņa beigām, uzkrātajām atvaļinājuma dienām, piešķirtajām iekārtām, kā arī darbinieks var apskatīt savu algas lapiņu, kas ir pieejama tikai viņam.

Portāls nodrošina statistiku par darbinieku prombūtnēm, kas ir ērti skatāma nodaļu vadītājiem.
Ilze Ošiņa
ELVA Klientu attiecību vadītāja
Phone: +371 29149448
E-mail: ilze.osina@elva.lv