Figure Baltic Advisory

Let's figure out what matters!

Figure Baltic Advisory ir vadošais darba tirgus pētījumu un konsultāciju uzņēmums Baltijā. Kopš 2007. gada mēs veicam atalgojuma pētījumus un konsultējam klientus ar tiem saistītos jautājumos visās trīs Baltijas valstīs. Agrāk Figure Baltic Advisory Igaunijā un Latvijā bija pazīstama kā Fontes. Lietuvā mūsu pētījumi tika veikti ar nosaukumu Baltic Salary Surveys.
Baltijā lielākie atalgojuma pētījumi
Baltijā lielākie atalgojuma pētījumi
Ik gadu Figure Baltic advisory veic dažādus atalgojuma pētījumus Baltijas valstīs

Tie sniedz pilnu informāciju par atalgojuma un labumu noteikšanas praksi darba tirgū, kā arī par personālvadības politiku, labumiem, piemaksām, prēmijām, prognozēm

Elektroniskais analīzes rīks nodrošina pārskatāmus organizācijas atalgojuma datus, lai analizētu un pieņemtu nepieciešamos lēmumus atalgojuma jomā

Atalgojuma pētījums ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas, uzzināt tendences un prognozes darba tirgū, pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem.
Ieguvumi, piedaloties pētījumā

Pamatalgām, prēmijām un piemaksām;
Atvieglojumiem un labumiem;
Atalgojuma politikas tendencēm;
Prognozētajām atalgojuma izmaiņām.


Atalgojuma pētījums ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū, pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem.

Ērti izmantojama informācija, kas kalpo kā iekšējā taisnīguma mēraukla un ir vērtīgs palīgs algu budžeta plānošanai un pamats atalgojuma pārskatīšanai.

Organizācijas atalgojuma konkurētspējas salīdzinājums un analīze, kā arī katra darbinieka atalgojuma salīdzinājums ar līdzīgiem amatiem darba tirgū, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā. Atalgojuma pētījums ietver analīzi par:
Amatu vērtēšana un atalgojuma sistēmu izveide
Mēs veidojam atalgojuma sistēmu, kas atbilst organizācijas mērķiem, kultūrai un iespējām.

Godīga samaksa par talanta lojalitāti šodien ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. No vienas puses, darba tirgus virzās uz lielāku individualitāti – talanti sagaida, ka viņu ieguldījums tiks novērtēts un atalgots plašāk, nekā tas bija agrāk, vienlaikus ņemot vērā savas īpašās vajadzības. No otras puses, svarīga ir arī atalgojuma politikas caurskatāmība un šajā jomā ieguldīto līdzekļu atdeve. Organizācijai tas nozīmē, ka ir jābūt atalgojuma sistēmai, kas atbilst šīm prasībām.
Ieguvumi, pilnveidojot atalgojuma sistēmu
Atalgojuma stratēģijas un atalgojuma sistēmas pārskatīšana;

Skaidras, strukturētās un caurspīdīgas atalgojuma sistēmas izveide

Organizācijas amatu vērtēšana un atalgojuma noteikšana katram amatam

Efektivitātes piemaksu modeļa izveide, atalgojuma sasaista ar darba sniegumu

Apmācības un semināri atalgojuma jomā, konsultācijas par komunikāciju atalgojuma jautājumos

Labumu un priekšrocību ietekmes kartēšana, organizācijas un tās darbinieku vajadzībām atbilstoša risinājuma izstrāde
Dace Tauriņa
Figure Baltic Advisory, leading consultant
Phone: +371 26 467 561
E-mail: dace.taurina@figure.lv