IT kompānija dots. izstrādājusi risinājumu "Intervy" hibrīda darba komandām

Lai uzlabotu darbinieku savstarpējo sadarbību organizācijā, informācijas tehnoloģiju kompānija dots. ir izstrādājusi darbinieku iesaistes risinājumu "Intervy". Risinājums paredzēts sociālās mijiedarbības uzlabošanai attālināti strādājošās un hibrīda darba komandās. Izmantojot spēļošanas elementus, "Intervy" palīdz atklāt interesantus faktus par kolēģiem, tādējādi savedot kopā darbiniekus ar līdzīgām interesēm.
Spēļošana jeb gamification ir spēļu vai spēlēm līdzīgu elementu iekļaušana uzņēmuma organizācijas procesos, tādā veidā veicinot darbinieku iesaisti un savstarpējo sadarbošanos.
"Intervy" risinājuma prototipa versija ieguvusi augstu interesi dots. darbinieku starpā, kas ļāvis spert nākamo soli, risinājumu piedāvājot arī citiem interesentiem, kuri vēlas uzlabot darbinieku sociālo mijiedarbību hibrīda darba apstākļos.
Varam gana droši teikt, ka hibrīda darba modelis ir uz palikšanu. Gan darba devēji, gan ņēmēji novērtē hibrīddarba priekšrocības, kas palīdz apvienot labākās attālinātā un klātienes darba iespējas. Pie priekšrocībām noteikti var minēt lielāku elastību un iespēju darbiniekiem plānot savu laiku, tādējādi ļaujot katram nonākt pie labākās darba vides, lai palielinātu individuālo produktivitāti. Tomēr, salīdzinot ar klātienes darba modeli, hibrīddarbs nes arī savus izaicinājumus. Viens no būtiskākajiem ir darbinieku sociālā mijiedarbība, kas ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu darbinieku iesaisti un uzlabotu organizācijas veiktspēju. Ja strādājot klātienē, savstarpēja sastrādāšanās un kolēģu iepazīšana bija ikdiena, tad šobrīd, strādājot hibrīda darba modelī, tas ir būtisks izaicinājums
Kristaps Vergins
dots. (WeAreDots, SIA) Produktu grupas vadītājs.
"Intervy" ir Microsoft Teams čatbots, kas reizi darba dienā lietotājiem nosūta ziņojumu, kurā ietverts jautājums, kāda cita kolēģa iepriekš sniegtā atbilde un četri atbilžu varianti. Kā atbilžu varianti piedāvāti četru kolēģu vārdi, starp kuriem ir arī tas kolēģis, kas iepriekš atbildējis uz jautājumu. Uzdevums ir atklāt kolēģi, kurš sniedzis redzamo atbildi. Jautājumi, kas tiek uzdoti, ir visdažādākie un to mērķis ir ļaut uzzināt ko jaunu par kolēģiem. Jautājumu paketes iespējams papildināt, koriģēt un pielāgot uzņēmuma nepieciešamībām, komunikācijas valodai un interesēm.
Laikā, kad Personāla vadītāji un speciālisti ''žonglē' ar neskaitāmiem izaicinājumiem, lai nodrošinātu gan personāla vadības lietišķo un reglamentēto pusi, gan tik būtisko darbinieku piesaistes, iesaistes, motivācijas un efektivitātes faktoru, ir labi, ja ir kāds risinājums, kas palīdz uzturēt cilvēcisku saikni starp uzņēmuma darbiniekiem, turklāt attālinātās darba formas gadījumā - kaut nedaudz aizvieto mazās sarunas pie kafijas krūzes. Intervy nevar aizstāt individuālas sarunas, tomēr tas palīdz uzturēt pozitīvu kopējo atmosfēru, uz kuras bāzes turpināt stiprināt sadarbību.
Baiba Gibnere, dots. (WeAreDots, SIA) personāla daļas vadītāja
Bez sociālās mijiedarbības veicināšanas, "Intervy" risinājums piedāvā apgūt vai nostiprināt zināšanas par tādām organizācijām svarīgām tēmām kā darba aizsardzība un kiberdrošība, tās ar noteiktu regularitāti izplatot Microsoft Teams platformā. Risinājums palīdz personāla vadītājiem gūt priekšstatu par prasmju un zināšanu līmeņiem organizācijā, ļaujot izvēlēties organizācijai atbilstošāko mācību saturu.
Ikvienam interesentam šobrīd tiek dota iespēja "Intervy" izmēģināt 30 dienas bez maksas.
Pieteikties iespējams, aizpildot kontaktformu mājaslapā
Raksta autors
WeAreDots, SIA