21.05.2020. | SmartHR vebinārs "Ārpus biroja - attālinātam darbam pielāgota uzņēmuma un komandu vadība" |

Kā palīdzēt sev un komandai saglabāt sniegumu un dzīvesprieku, strādājot attālināti | Intellego | Video

Maruta Freimane | Dr, psych., Psiholoģijas un KBT centra "Intellego" vadītāja

Strādāšana attālināti var radīt negatīvas emocijas un stresu, kas ietekmē ne vien savstarpējo komunikāciju komandā, bet arī darba izpildi. Prezentācijā par to, kā vadīt savas emocijas un atbalstīt komandu, kā mazināt komunikācijas šķēršļus un veidot ieradumus, kas ļauj saglabāt darba produktivitāti.
CITI Video no 21.05.2020. | SmartHR vebināra "ĀRPUS BIROJA - ATTĀLINĀTAM DARBAM PIELĀGOTA UZŅĒMUMA UN KOMANDU VADĪBA" |