Kā tehnoloģijas palīdz darbiniekiem kvalitatīvāk atpūsties?

Uzzini, 5 veidus, kā digitālie risinājumi darbavietā var veicināt komandas efektivitāti!
Starptautiski pētījumi rāda, ka vairāk kā puse darbinieku neizmanto ikgadējo atvaļinājumu vai turpina pildīt darba pienākumus savas atpūtas laikā, strādājot virsstundas vakaros un brīvdienās, galarezultātā izjūtot no tā stresu.

Årī SmartHR LinkedIn aptauja apliecināja, ka trīs no četriem sekotājiem pieslēdzas darba jautājumiem atvaļinājuma laikā.

Spēja nodalīt darbu no atpūtas attālināta darba režīmā ir vēl lielāks izaicinājums, tādēļ uzņēmuma vadībai ir svarīgi rūpēties par savu darbinieku atpūtu, jo tā sekmē virkni lietu, kas ietekmē biznesa attīstību.

Ko iegūst darbinieks, ļaujot savam prātam atslēgties atpūtas brīžos?

  1. Labāk risina problēmas
  2. Attīsta radošumu
  3. Ir produktīvāks lēmumu pieņemšanā
  4. Ir motivētāks pabeigt iesākto un uzņemties atbildību

Ko iegūst uzņēmums?

  1. Uzlabotu darba efektivitāti
  2. Atvērtību uz pārmaiņām
  3. Uz sadarbību vērstu komandu
  4. Veselīgu organizācijas iekšējo kultūru

Kā panākt, lai darbinieki dotos atpūtā?

Viens no risinājumiem, kas var palīdzēt risināt darba un atpūtas līdzsvara jautājumu komandā, ir pašapkalpošanās portāla ieviešana.

Šāds personāla portāls ir radīts arī Latvijā, un tā nosaukums raksturo risinājuma visaptverošās funkcijas – Panorama 365. To izstrādājuši ELVA eksperti, apkopojot dažādu uzņēmumu vadītāju vajadzības, domājot par viņu darbinieku ērtību un nodrošinot, ka visa informācija, kas svarīga organizācijai un darbiniekiem, ir atrodama vienkopus, tā atjaunojas un ir savienojama ar algu sistēmu, piemēram, Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Atgādinājums par atvaļinājumu
Katrs darbinieks savā Panorama 365 kontā var skaidri redzēt viņa neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu uz konkrēto brīdi un visam atlikušajam gadam kopā, kā arī no sistēmas saņemt savlaicīgu atgādinājumu. Ja informācija ir pieejama ik dienu un ir vizuāli skaidri noformēta, tā labāk paliek atmiņā un ikreiz, kad darbinieks izmanto portālu, viņš tīši vai netīši atjauno šo informāciju savās domās un rezultātā izprot brīvdienu izmantošanas nozīmīgumu.

Darba laika un brīvdienu skaidrs sadalījums
Portālā ir integrēts kalendārs, kas sniedz darbiniekiem detalizētu informāciju par to, cik mēnesī ir darba dienas un brīvdienas, kā arī svētku dienu kalendārs, kas norāda uz dienām, kad oficiāli pienākas brīvas dienas – šī darba un atpūtas dienu nodalīšana no vadības puses ir efektīvs veids, kā iemācīt darbiniekam izvērtēt laiku, kas jāvelta darbam un savai privātajai dzīvei. Ja uzņēmums to pozicionē kā svarīgu un vērā ņemamu informāciju, ar ko "dzīvo" visi darbinieki, ir lielāka iespēja, ka brīvdienas bez darba un iekļaušanās darba stundās būs arvien izteiktāka un pašsaprotamāka darbinieku dzīves parādība.

Darba plānošanas nozīme
Pašapkalpošanās risinājums piedāvā pārskatāmi strukturēt un plānot darbinieku uzdevumus un to vēlamo izpildes laiku. Zinot nosacījumus, mērķi un veicamā darba nozīmi pēc prioritātes, darbinieks spēj labāk plānot savus darbus un mazāk veikt savus pienākumus ārpus sava darba laika, kas bieži vien nav ne produktīvs, ne radošs, jo ir veikts ar enerģijas izsīkumu un zināmu devu stresa.

Precīza maiņu plānošana
Maiņu plāna precīzāka plānošana – pateicoties intuitīvajam portāla izskatam, pārredzamajai tabulai, kurā apkopoti visi darbinieki, uzņēmuma vadība var plānot darba maiņu grafikus tā, lai darbinieki justos pietiekami atpūtušies, respektīvi – optimāli plānot pareizu darba laika un brīvdienu balansu.

Skaidra statistika vadībai
Svarīgi, ka šis risinājums dod ieskatu statistikas datos, piemēram, vizualizē informāciju par darbinieku stāžu, izmantotajiem vai neaizmantotajiem atvaļinājumiem – šie fakti ļauj vadībai secināt, kuram darbiniekam draud psiholoģiskā izdegšana vai kuru vairāk jāmotivē atpūsties, kā arī ļauj atbildēt uz jautājumu – kā panākt, lai atvaļinājumi ir izmantoti regulāri visa gada garumā, nevis koncentrētā veidā vienas sezonas ietvaros, kas var apgrūtināt biznesa procesu dinamisku funkcionēšanu.
Šie ir tikai neliela daļa no ieguvumiem, ko sniedz ELVA personāla pašapkalpošanās portāls Panorama 365. Iesakām iepazīties ar klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas sniegs priekšstatu, kā risinājums spēj uzlabot personāla procesu vadību ikdienā, vai sazināties ar mūsu ekspertiem ŠEIT.
26.07.2023

Ja jūsu uzņēmums meklē risinājumus efektīvākai darba organizācijai, aicinām pieteikties sarunai ar SmartHR konsultantu

Palīdzēsim novērtēt esošo atlases procesu, rast uzlabojumu iespējas un piemeklēsim piemērotāko IT rīku to īstenošanai.

Citi raksti SmartHR lasītavā