ELĪNA STALAŽA
SmartHR konsultante personāla atlases jautājumos

LinkedIn profils
Palīdz uzņēmumiem:

  • izveidot darbinieku piesaistes stratēģiju
  • īstenot projektus darbinieku noturēšanai un lojalitātes veicināšanai
  • izstrādāt talantu vadības stratēģiju

Elīna Stalažas pieredze

  • 16+ gadu pieredze personāla vadībā, stratēģisko un operatīvo jautājumu risināšanā FMCG, mazumtirdzniecība, ražošana un telekomunikāciju nozarēs

  • ir pieredze pārmaiņu vadībā, darba devēja tēla un iekšējās kultūras veidošanā un stiprināšanā, cilvēkresursu plānošanā un personāla atlasē, kā arī talantu vadībā un profesionālās izaugsmes konsultāciju sniegšanā

  • šobrīd sniedz pilna spektra personāla vadības ārpakalpojumumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā dažāda izmēra un nozaru uzņēmumiem. Strādājot ar to vadītājiem, palīdz saplānot un rast piemērotākos risinājums darbā ar darbiniekiem, kā arī vienmēr paredz vairākus attīstības scenārijus

  • palīdz uzņēmumiem izveidot savu "sapņu komandu", pazīt un rūpēties par to, kā arī ikdienas domāt par efektīvāku savstarpējo sadarbību, kas ir nepieciešams veiksmīgam uzņēmumam, lai spētu sasniegt labākos biznesa rezultātus