INTA BUŠA
SmartHR konsultante produktivitātes jautājumos

LinkedIn profils
Palīdz uzņēmumiem uzlabot komandas produktivitāti

Intas Bušas pieredze

  • ieviesusi 6h darba laiku
  • lektore RSU, pasniedz kursu par produktivitāti un kursu par mārketingu
  • dibinājusi AI tehnoloģijas jaunuzņēmumu "Dealita"
  • ex-CEO vadošajā trade mārketinga uzņēmumā Latvijā
  • 10 gadi mārketinga indrustrijā
  • strādā pie dažādiem biznesa attīstības projektiem, tostarp, LU Akadēmiskā centra biznesa attīstības projektu