KATRI VINTIŠA
SmartHR konsultante darbinieku snieguma vadības jautājumos

LinkedIn profils
Palīdz uzņēmumiem:

  • izveidot atalgojuma un snieguma vadības sistēmu
  • izstrādāt biznesam piemērotāko kompetenču modeli
  • izstādāt un ieviest personāla atlases procesus
  • izpētīt darbinieku apmierunātību ar darbu un iesaisti
  • izstrādāt stratēģiju un KPI sistēmu tās mērķu sasniegšanai

Katri Vintišas pieredze

  • HR LABORATORY īpašniece, vadītāja

  • Pieredze stratēģiskajā cilvēku vadībā no 1999. gada

  • Konsultē publiskā un privātā sektora organizācijas

  • Eksperte Eiropas Savienības un OECD/SIGMA projektos atalgojuma un organizāciju snieguma novērtēšanas jomā

  • Strādā ar dizaina domāšanas un koprades metodēm, vada dizaina domāšanas darbnīcas, apmāca dizaina domāšanas trenerus.