MAIJA DOBELE
SmartHR konsultante organizācijas kultūras jautājumos

LinkedIn profils
Palīdz uzņēmumiem:

 • izpētīt organizācijas iekšējo kultūtu un transformēt to
 • izstrādāt personāla vadības stratēģiju
 • veikt darbinieku mācību procesa auditu
 • izveidot mācību programmas darbinieku attīstībai
 • realizēt pārmaiņas vadības projektus
 • attīstīt līderību uzņēmumā

Maijas Dobeles pieredze

 • 20+ gadu pieredze cilvēkresursu vadības un organizāciju attīstības jomā

 • ir pieredze darbā vadības komandā personāla vadītāja amatā šādos uzņēmumos: Elko grupa, Ernst&Young, LIDO

 • ir pieredze konsultācijas projektu realizēšanā par efektīvām pārvaldības pieejām, personāla vadības funkcijas pilnveidi, uzņēmuma zināšanu vadības un efektīvu procesu izstrādē un iedzīvināšanā

 • sniegusi organizācijām atbalstu izaicinošās biznesa situācijas, kas saistītas ar organizāciju kultūras transformāciju, biznesa mērķu sasniegšanu, darbinieku iesaistes veicināšanu, organizācijas vadības un līderības kapacitātes stiprināšanu, sadarbības uzlabošanu

 • vadījusi mācības dažāda līmeņa darbiniekiem, tai skaitā veidojusi jaukto mācību un e-mācību programmas. Darbs veikts ražošanas, viesmīlības, tirdzniecības, mēdiju, izglītības, valsts pārvaldes u.c. sektoros
 • ir maģistra grāds ES likumdošanā un biznesa administrācijā; apguvusi koučinga, komandas supervīzijas un sistēmiskā darba metodes.