NAURIS VĪTOLS
SmartHR konsultants digitālo risinājumu jautājumos

LinkedIn profils
  • konsultē par HR procesu digitalizācijas iespējām
  • palīdz piemeklēt uzņēmumam piemērotāko IT risinājumu
  • palīdz strukturēt IT risinājuma ieviešanas procesu

Naura Vītola pieredze

  • palīdzējis organizācijām izstrādāt un ieviest iesaistes un motivācijas risinājumus iekšējai komunikācijai, personāla atlasei, apmācību vadībā un darbā ievadīšanā

  • veicis HR procesu digitalizācijas pētījumu Latvijas uzņēmumos 2020.g. – 2022.g.

  • pārzina vairāk, nekā 200 dažādus HR risinājumus kandidātu piesaistē, atlasē, darbinieku ievadīšanā (onboarding), apmācību vadībā, personāla iesaistē, labbūtībā un motivācijā, iekšējā komunikācijā, administratīvajos procesos un dokumentu vadībā

  • konsultējis vairāk, nekā 180 organizācijas HR procesu digitalizācijā vietējā un starptautiskā mērogā

  • veicis 50+ tirgus izpētes projektus, palīdzot organizācijām atlasīt efektīvākos HR rīkus un platformas

  • 2018. - 2020. gadā valdes loceklis Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā