OĻEGS ŅIKITINS
SmartHR konsultants darba vides jautājumos

LinkedIn profils
Palīdz uzņēmumiem:

  • apzināt komandas vajadzības, izvēloties jaunu biroju
  • pielāgot esošo biroju hibrīddarbam
  • aprēķināt budžetu plānotajām pārmaiņā biroja iekārtojumā
  • noformulēt prasības biroja iznomātājam
  • rast veidus, kā veicināt darbinieku labsajūtu birojā

Oļega Ņikitina pieredze

  • Oļegs palīdz uzņēmumiem izveidot tādu darba vidi, kas iedvesmo darbiniekus un padara darba devēju konkurētspējīgāku talantu piesaistē

  • Veicis stratēģisko darba vides plānošanu vairākiem darba devējiem Latvijā: Swedbank, Luminor, If, Latvijas Banka, Helmes, Pearl, Tieto un dažām valsts institūcijām

  • Izstrādā darba vides stratēģiju, sagatavojo biroja izveides business cases, formulē telpu tehniskās prasības, telpu programmu, ieviešot elastīgo biroju un arī pilnībā vada biroja izveides un pārbūves projektus.

  • Darba pamatā ir lietotāju pieredzes modelēšana.