Kā tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot darbinieku iesaisti?

Darbinieku iesaistes līmenis organizācijās pastāvīgi samazinās. Covid šo problēmu ir tikai pastiprinājis. Zema darbinieku iesaiste ietekmē uzņēmumu centienus atrast un noturēt talantīgus darbiniekus.
Daudzas organizācijas cenšas veidot tādu kultūru, kas palīdzētu tām izcelt uzņēmuma zīmolu, tādā veidā piesaistot labākos resursus. Tomēr, pat ja izdodas izveidot šo uzņēmuma kultūru, to reti kad izdodas labi parādīt arī uz āru, savukārt, tas kavē zīmola atpazīstamību. Viens no iemesliem ir atšķirīga satura veidošana un nodošana uzņēmumu darbiniekiem un to klientiem. Šādā veidā radot sadrumstalotu priekšstatu par organizāciju.
Social Seeder ir zīmola popularizēšanas platforma, ka palīdz organizācijām veidot darba devēja tēlu. Veidojot un attīstot tās vēstnešus no esošajiem uzņēmuma darbiniekiem. Ar platformas palīdzību ir iespējams celt darbinieku iesaisti, iegūt jaunus darbiniekus un radīt veiksmīgu uzņēmuma tēlu.
Ideja par Social Seeder radās tā vadītājam, Patrick De Pauw, tiekoties ar Google. Pasākums bija veltīts ceļojuma kompānijām un to popularizēšanai internetā. Šī pasākuma laikā Patriks nonāca pie atziņas, ka vislabākā reklāma, ir reklāma, kas tiek nodota no mutes mutē. Šī senā metode iespējams ir visspēcīgākais veids kā piesaistīt jaunos darbiniekus, potenciālos klientus un veicināt iesaisti. Platformas izveidotāji uzskata, ka darbinieks ir labākais vēstnesis un autentiskākais uzņēmuma informācijas avots, ko izmantot, lai veicinātu darbinieku iesaisti un veidotu uzņēmuma tēlu.
Platformas darbība notiek sekojoši:
Mārketinga vai zīmola veidošanas komanda veido saturu, kuru nosūta izvēlētajiem iekšējiem vēstnešiem.
Šie darbinieki brīvprātīgi, izmantojot sociālos tīklus, dalās ar to informāciju, kas pašiem ir saistoša. Tas dod cilvēcisku pieskārienu un patiesuma sajūtu.
Platforma apzināti ir izvairījusies no spēļošanas elementiem, lai nodrošinātu, ka vēstnieki dalās ar informāciju, kura tiem šķiet saistoša, nedarot to punktu krāšanas dēļ.
Turklāt, uz KPI balstītā platforma apkopo datus par iesaistes līmeņiem, lai sniegtu uzņēmumam atgriezenisko saiti par vēstnieku publikācijām, to izmantoto valodu un stilu, analizē ietekmi no darbinieku izplatītā satura. Kā arī, izmantojot gadu gaitā apkopotos datus, Social Seeder dod iespēju salīdzināt sasniegumus ar citiem tās pašas nozares dalībniekiem.
Šī platforma ir vienkāršs un ērts veids kā uzlabot darbinieku iesaisti. Ņemot vērā katras organizācijas unikalitāti. Risinājums tiek pielāgots un optimizēts, kopīgi tiek definēti organizācijas mērķi, nodrošināts atbalsts piekļuvei un lietošanai.

Nākotnē ar platformas palīdzību ir plānots uzlabot arī korporatīvās sociālās atbildības līmeni, ļaujot vēstniekiem dalīties un aktualizēt dažādus sociālo jautājumus.