Partneriem
SmartHR Latvija
SmartHR ir kustība, tas ir pasākumu kopums un līdzīgi domājošu nozares profesionāļu satikšanās vieta, kur uzzināt par inovācijām un iespējām, iegūt jaunus kontaktus un dalīties ar pieredzi pārdomātu personāla vadības procesu veidošanā. SmartHR ir vērsts uz inovācijām cilvēkresursu un personāla vadībā, tehnoloģisko attīstību un izaugsmi.

Visa gada garumā, vismaz vienu reizi mēnesī, SmartHR organizēs regulārus seminārus un darbnīcas. Semināru sērijā to apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par tendencēm, aktualitātēm un rīkiem, kas saistās ar personāla vadību visos darbinieka mūža posmos – sākot no piesaistes un atlases un beidzot ar darba attiecību pārtraukšanu.

SmartHR projekta darbības laikā tiek uzturēta mājaslapa smarthr.lv, kurā ievietot aktuālo informāciju par projekta ietvaros notiekošajām aktivitātēm, informāciju par sadarbības partneriem un ekspertiem, kā arī to veidotu saturu.
Ieguvumi sadarbības partneriem
SMART HR mājaslapa
Mājaslapa tiek veidota kā rīks/palīgs tās apmeklētājiem, ar kuras palīdzību iespējams atrast risinājumu, konsultāciju vai ekspertu, kas gatavs dalīties ar pieredzi par aktuālo tēmu. Mājaslapā tiek izveidotas sadaļas par visiem ar cilvēkresursu vadību saistītajiem procesiem, katrā no tiem dodot mājaslapas apmeklētājiem iespēju apskatīt risinājumus, uzņēmumus vai ekspertus, kas var sniegt konsultācijas vai palīdzēt.
Sadarbības partneru profils

Sadarbības partneriem tiek izveidots uzņēmuma profils ar informāciju par pašu uzņēmumu, tā piedāvātajiem risinājumiem vai pakalpojumiem, uzņēmuma pārstāvja jeb "eksperta" profilu un kontaktinformāciju. Sadarbības partnera profils tiek sasaistīts ar "lasītavā" vai citos interneta resursos ievietotajiem rakstiem un publikācijām, dodot apmeklētājiem iespēju iegūt vairāk informāciju.


Eksperta profils

SMART HR mājaslapā tiek izveidots pārstāvja jeb eksperta profils, kurā ievietot informāciju par eksperta pieredzi, kompetencēm un jautājumiem, kuros tas var sniegt konsultācijas vai palīdzēt.


Lasītava

SMART HR lasītavā sadarbības partneriem ir iespēja publicēt savus oriģinālrakstus, pētījumus vai veikto aptauju rezultātus, kas būtu aktuāli lapas apmeklētājiem. Tāpat lasītavā drīkst ievietot tulkotus rakstus par pasaulē aktuālām tēmām cilvēkresursu vadības vai personāla vadības sfērā, norādot atsauci uz oriģinālrakstu. Visi sadarbības partnera ievietotie raksti tiek sasaistīti ar tā profilu SMART HR lapā.


Statistika

Sadarbības partneri iegūst regulāru statistiku par sava uzņēmuma profila, eksperta profila un lasītavā ievietoto rakstu apmeklētību.
SMART HR Semināri
Visa SMART HR projekta darbības laikā, 12 mēnešu garumā, tiek organizēti regulāri semināri ar darbnīcām, nosedzot visu darbinieku dzīves cikla procesus, kā arī citas cilvēkresursu un personāla vadības sfēras.
Semināru un darbnīcu struktūra

Seminārs kopā ar darbnīcām norit 4h garumā, ceturtdienās vai otrdienās plkst. 16.00 –20.00.


Pirmā daļa. Seminārs

Katrā seminārā ir 3 eksperti. Pirmie divi (2 x 20–30 min.) sniedz ieskatu aktualitātēs Latvijā vai pasaulē, pastāsta par kādu risinājumu vai metodiku, sniedz atskatu par pētījumiem/aptaujām vai informē par inovācijām vai tehnoloģiskajiem sasniegumiem.
Trešais eksperts ir kāda uzņēmuma pārstāvis, kas dalās ar savu vai uzņēmuma reālo pieredzi par šādu vai līdzīgu risinājumu ieviešanu, metodikas adaptāciju, to plusiem un mīnusiem, pēc būtības nodrošinot "reality check" funkciju.


Semināru mērķis ir ne tikai izglītot to apmeklētājus par iespējām, inovācijām un risinājumiem, bet arī dot iespēju uzzināt uzņēmumu reālo pieredzi par to ieviešanu un ikdienā strādājot ar tiem.


Pauze ( vīns, kafija, tēja, uzkodas)


Katram sadarbības partnerim semināros gada laikā tiek nodrošinātas vismaz 2 prezentācijas (20–30 min.). Semināram tiek nodrošināta 60–80 cilvēku auditorija, telpas, kafija, tēja, vīns un uzkodas, tehniskais nodrošinājums ar semināra video ierakstīšanas funkcijām un pieeja semināru apmeklētāju datubāzei.


Otrā daļa. Ekspertu darbnīcas

Pasākuma laikā notiek 4 ekspertu darbnīcas paralēli, kur mazākas grupas ietvaros, klātienē ir iespēja apspriest noteiktu procesu vai risinājumu aktualitāti, pārrunāt jaunu tehnisko risinājumu ieviešanas procesu uzņēmumos, klātienē apskatīt, aptaustīt un pārbaudīt dažādu pakalpojumu un risinājumu funkcionalitāti un iespējas, kā arī iegūt un dalīties zināšanās ar citiem nozares pārstāvjiem un ekspertiem.


Darbnīcas ilgums līdz 1h.


Katram sadarbības partnerim ir tiek nodrošinātas vismaz 4 darbnīcas (līdz 1h) semināros gada laikā. Darbnīcām tiek nodrošināta 15–20 cilvēku auditorija, telpas, kafija, tēja, vīns un uzkodas, tehniskais nodrošinājums ar semināra video ierakstīšanas funkcijām un pieeja darbnīcu apmeklētāju datubāzei.
Mārketings
Semināri

Tiek veidota mājaslapas apmeklētāju datubāze, kas vēlas saņemt aktuālo informāciju par SMART HR aktivitātēm.

Par katru semināru tiek sagatavots apraksts, un izsūtīts potenciālo apmeklētāju datubāzei, informējot par tēmām un "spīkeriem". Informācija par plānotajiem semināriem tiek publicēta arī Facebook un Linked-in portālos.

Noteiktu uzņēmumu pārstāvji tiek personīgi uzaicināti apmeklēt semināru un darbnīcas.

Pēc semināriem un darbnīcām tiek sagatavotas preses relīzes un nosūtītas medijiem, aprakstot pasākumā skartās tēmas, seminārā pārstāvētos uzņēmumus un ekspertus, kā arī semināra apmeklētājus.

Semināri tiek filmēti un pēc semināriem tiek izveidots konspektēts video atskats par interesantākajām tēmām un notikumiem semināra laikā. Video tiek publicēts SMART HR portālā un sociālo tīklu profilos.

Informācija par noritējušo pasākumu tiek ievietota arī SMART HR lasītavā, kā arī publicēta Facebook un Linked-in portālos. SMART HR sadarbības partneri un eksperti tiek aicināti dalīties ar šo informāciju savos sociālo tīklu profilos, ja saturs atbilst to darbībai.


Lasītava

Par jaunumiem un rakstiem, kas publicēti, tiek nosūtīts e-pasts visiem SMAR HR semināru apmeklētājiem un tiem, kas pietiekušies jaunumu abonēšanai e-pastā.

Visi ievietotie raksti tiek pārpublicēti Facebook un Linked-in portālos, un sadarbības partneri un eksperti tiek aicināti dalīties ar šo informāciju savos sociālo tīklu profilos, ja saturs atbilst to darbībai.


E-pastu mārketings

Projekta ietvaros tiek veidota e-pastu datubāze gan semināru apmeklētājiem, gan mājaslapas viesiem, kuri vēlas saņemt regulāru informāciju par SMART HR aktivitātēm.

Informācija, kuru saņem e-pastā:
- uzaicinājums uz plānoto semināru;
- atskats par notikušajiem semināriem ( ar video ierakstu);
- informācija par jaunu publikāciju SMART HR lasītavā.


Pasīvais mārketings

Projekta ietvaros sadarbības partneriem un ekspertiem tiek nodrošināta redzamība SMART HR mājaslapā, uzņēmuma un eksperta profils un atskaite par to statistiku, iespēja sazināties ar interesentiem, kā arī iespēja publicēt rakstus projekta mājaslapas lasītavā.
Rīga, Brīvības iela 91
Latvija, LV - 1001
Telefons: +371 2017 2099
E-pasts: birojs@smarthr.lv
"Par inovācijām, tehnoloģijām un attīstību"