Latvijā gandrīz katrs ceturtais darba ņēmējs būtu gatavs doties strādāt uz ārzemēm

Uzzini "Alma Career Latvia" veiktās aptaujas rezultātus!
Gandrīz katrs ceturtais jeb 22% Latvijas darba ņēmēju būtu gatavi doties strādāt uz citu valsti, 14% apsvērtu šādu iespēju, bet 64% darba dēļ nepamestu valsti, liecina personāla atlases uzņēmuma "Alma Career Latvia" (iepriekš "CV-Online Latvia") veiktā aptauja. Salīdzinājumā ar pārējām Baltijas valstīm, Lietuvā 80% darba ņēmēju norādīja, ka neizskatītu iespēju darbam citā valstī, bet Igaunijā tāpat kā Latvijā – 64%.

Turpat katrs trešais jeb 30% darba ņēmēju atzina, ka būtu gatavi darbam, kas nav saistīti ar šī brīža profesiju, bet 70% norādīja, ka dotos strādāt uz citu valsti, ja tas būtu saistīts ar viņu šī brīža specialitāti un nodarbošanos. Turklāt 51% aptaujas respondentu atzina, ka apsvērtu arī amatus, kas būtu zemāki par šobrīd esošo.

Galvenais motivators, lai pārceltos strādāt ārzemēs, ir labāks atalgojums (60% respondentu), kam seko iespēja emigrēt kopā ar ģimeni (40%). Arī nākotnes karjeras iespējas (28%) un atbalsts pārcelšanās procesā no darba devēja puses (17%) ir būtiski faktori. Tāpat svarīga ir iespēja iegūt jaunas prasmes un pieredzi (14%), kā arī politiskā un ekonomiskā situācija dzimtenē (14%).

Izvēloties galamērķi, Latvijas un Lietuvas darba ņēmēji izceļ Spāniju, savukārt Igaunijā populārākā izvēle ir Somija. Latvijas darbinieki arī bieži norāda uz Vāciju un Zviedriju kā potenciālajām darba vietām.

Kopumā starptautiskajā aptaujā secināts, ka vairāk pārcelties darba vajadzībām uz citu valsti izvēlētos darbinieki ar augstākiem ienākumiem, īpaši, ja būtu iespēja darbu veikt savā profesijā. Savukārt analizējot respondentu atbildes izglītības kontekstā, jāsecina, ka darba ņēmēji ar pamatizglītību un vidējo izglītību ir atvērtākie, apsverot biežāk dažāda darba iespējas, ka arī zemāku amatu nekā tas ir šobrīd.

"Aptaujas rezultāti norāda uz to, ka, neskatoties uz pozitīvām tendencēm atalgojuma līmeņa pieaugumā un darba iespēju dažādībā Latvijā, darbinieki saglabā augstu gatavību pēc jauniem profesionāliem izaicinājumiem ārvalstīs. Šī tendence akcentē būtisku aspektu - lai saglabātu un attīstītu mūsu talantus, ir jāveido vēl motivējošāka un konkurētspējīgāka darba vide Latvijā. Turklāt var novērot, ka nozīmīgs darba ņēmēju skaits ir gatavs pielāgoties un pārkvalificēties, meklējot iespējas savas karjeras turpināšanai ārpus Latvijas", stāsta Aivis Brodiņš, "Alma Career Latvia" vadītājs.

Starptautiskais personāla atlases pakalpojumu sniedzējs "Alma Career", kuras sastāvā ietilpst arī "Alma Career Latvia" veica aptauju 11 valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Čehijā, Bosnijā un Hercegovinā, Ziemeļmaķedonijā, Horvātijā, Polijā, Slovākijā un Slovēnijā, ievācot datus arī no Bulgārijas un Serbijas, kur "Alma Career" sadarbojas ar partneriem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot darba ņēmēju vēlmi pārcelties uz citu valsti darba vajadzībām. Aptauja tika veikta interneta vidē no 2023. gada novembrim līdz 2024. gada janvārim, kopumā aptaujājot 76 357 respondentus, no kuriem 3 570 ir darba ņēmēji no Latvijas.
Krista Roziņa
Alma Career Latvia mārketinga un komunikācijas vadītāja

Mob. tālr.: (+371) 26488130, e-pasts: krista.rozina@cv.lvCiti raksti SmartHR lasītavā